Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za I. čtvrtletí 2000
22/06/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....
Žádost o souhlas s beúplatným převodem MŠ nám. 14. října 9a čp. 2994, s poz. parc. č. 292/3, 292/2, 282/2, Smíchov z majetku státu ČSSZ na MČ P5 z důvodu chyb v Hospodářské smlouvě – důvodová zpráva
22/06/2000
MČ Praha 5 převzala do majetku MŠ nám. 14. října č.  9a/ čp.  2994 na základě...
Žádost MČ P5 o změnu územního plánu na části poz. parc. č. 5019/1 k.ú. Smíchov na území nádraží Praha Smícho při ul. Radlická
22/06/2000
11. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, startosta Žádost MČ Praha 5 o  změnu územního plánu na části...
Úplatný převod poz. parc. č. 834/17, Jinonice
22/06/2000
27. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Úplatný převod pozemku parc. č. 834/17, k. ú. Jinonice z vl....
Žádost o převod budovy čp. 225, s poz. parc. č. 2178/3, parc. č. 2187/2, Lipence sloužící jako sklad CO – důvodová zpráva
22/06/2000
Magistrát hl.m. Prahy žádá o převedení budovy čp.  225 se zastavěnou plochou a okolního pozemku vše v k.ú. Lipencích...
Doplnění usnesení 7. OZ o jména kupujících, prodej byt. domu čp. 214. U Šalamounky 15 – důvodová zpráva
22/06/2000
Výzva MHMP k doplnění textu usnesení OZ – souhlas s návrhem
Návrh na odpis pohledávky ve výši 7 566. 008,75 Kč vedené v účetnictví BP,s.p. v likvidaci, za MČ P5
22/06/2000
4. Předkladatel : RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis pohledávky ve výši 7.566.008,75 Kč vedené v účetnictví Bytového...
Zrušení věcného břemene předkupního práva id. 1/4 domu čp. 1982, id. 1/4 stav. parc. č. 1889 a id. 1/4 zahrady parc. č. 1890 vše v k.ú. Smíchov Xaveriova 52
22/06/2000
22. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení věcného břemene předkupního práva id. 1/4 domu čp. 1982,...
Žádost MČ P5 o změnu územního plánu na části poz. parc. č. 5019/1 k.ú. Smíchov na území nádraží Praha Smícho při ul. Radlická – důvodová zpráva
22/06/2000
MČ Praha 5 předkládá tímto návrh na změnu územního plánu SÚ hl.m.Prahy na území stávajícího nádraží Praha-Smíchov...
Úplatný převod poz. parc. č. 834/17, Jinonice – důvodová zpráva
22/06/2000
Pan Faix je dle doloženého kolaudačního rozhodnutí vlastníkem garáže, která je postavena na pozemku parc. č. ...
Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemku parc. č. 4921/1, Smíchov
22/06/2000
16. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc.č....
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P5
22/06/2000
5. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za...
Zrušení věcného břemene předkupního práva id. 1/4 domu čp. 1982, id. 1/4 stav. parc. č. 1889 a id. 1/4 zahrady parc. č. 1890 vše v k.ú. Smíchov Xaveriova 52 – důvodová zpráva
22/06/2000
Stavební Bytové družstvo Výhoda žádá o zrušení věcného břemene předkupního práva na výše uvedené nemovitosti. Id. 1/4...
Žádost o změnu územního plánu na poz. parc. č. 210 a 211, Jinonice
22/06/2000
12. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o  změnu územního plánu na pozemku parc. č. 210 a 211,...
Žádost o prodej poz. parc. č. 1618/2, Smíchov u domu čp. 1778, vlastnictví domu a zahrady
22/06/2000
28. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku parc. č. 1618/2 v k.ú. Smíchov u  domu...
Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemku parc. č. 4921/1, Smíchov – důvodová zpráva
22/06/2000
Dne 13. 7. 1999 byl usnesením č.  15/567/99 odsouhlasen firmě EKOPROJEKT Praha s. r. o....
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P5 – důvodová zpráva
22/06/2000
Návrh na přiznání jednorázové odměny neuvolněným členům OZ MČ P-5 je v souladu s ustanovením § 3 nař.vl.262/1994...
Přímý prodej domu čp. 331, se stav. poz. parc. č. 3021, Smíchov Kroftova 20,
22/06/2000
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej domu čp.  331, se stav. pozemkem parc. č. ...
Žádost o změnu územního plánu na poz. parc. č. 210 a 211, Jinonice – důvodová zpráva
22/06/2000
Dopisem postoupeným OÚR ObÚ MČ Praha 5 dne 15.3.2000 podali vlastníci pozemku parc. č. 210 (10 633...
Žádost o prodej poz. parc. č. 1618/2, Smíchov u domu čp. 1778, vlastnictví domu a zahrady – důvodová zpráva
22/06/2000
OZ P5 schválilo prodej pod čj. 17/20/96 – nyní dochází ke změně ceny. Prodej nebylo možné realizovat...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě