Příspěvek na restaurování mobiliáře kaple Nanebevzetí P. Marie – důvodová zpráva
22/06/2000
Římskokatol. farnost u kostela Nejsv. Trojice požádala MČ Praha 5 o příspěvek na restaurování mobiliáře kaple Nanebevzetí...
3. etapa výstavby Městského kamerového systému v Praze 5 – důvodová zpráva
22/06/2000
Návrh příspěvku Městské části Praha 5 na 3. etapu výstavby Městského kamerového systému v Praze 5 (dále jen...
Schválení zápisu z 10 zasedání OZ, volba ověřovatelů 11. zápisu, schválení programu 11. zasedání OZ
22/06/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 10. zasedání OZ, volba ověřovatelů 11. zápisu, schválení programu...
Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků areálu ZŠ Weberova Košíře
22/06/2000
20. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků areálu...
Návrh záměru zřízení Základní umělecké školy na Barrandově
22/06/2000
8. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková Návhr záměru zřízení Základní umělecké školy na Barrandově Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Žádost o prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1728 o výměře 74 m2 Smíchov, – důvodová zpráva
22/06/2000
OZ P5 v roce 1997 odsouhlasilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb, kterými jsou...
Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva čj. V – 33815/99, kupní smlouva s manželi Vančurovými
22/06/2000
15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva, č.j....
Žádost OSB o kompenzaci nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům domu Plaská 14/612
22/06/2000
31. Předkladatel: O. Gál, radní Žádost OSB o kompenzaci nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům domu Plaská...
Volba prísedícího k OS pro P5 Mgr. Z. Kučery, zproštění funkce přísedící u OS pro P5 PhDr. H. Kašperové
22/06/2000
2. Předkladatel: V. Zapletal, radní Volba přísedícího k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pana Mgr.Zdeňka K u č...
Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků areálu ZŠ Weberova Košíře – důvodová zpráva
22/06/2000
11. zasedání OR P5 vzalo na vědomí usnesení Rady ZHMP č.  0146 ze dne 8.2.2000, které se ...
Spoluúčast MČ P5 na akcích celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2000
22/06/2000
9. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Spoluúčast MČ Praha 5 na akcích celoměstského programu podpory sportu...
Žádost o prodej poz. parc. č. 1389/2 a části poz. parc. č. 1389/1 pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele a poz. bezprostředně se stavbou související
22/06/2000
26. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o  prodej pozemku parc. č.  1389/2 o výměře 457...
Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva čj. V – 33815/99, kupní smlouva s manželi Vančurovými – důvodová zpráva
22/06/2000
Dne 20.1.2000 byla uzavřena Dohoda o odstoupení od kupní smlouvy 210/OSM/99 ze dne 11.11.99 s manželi Vančurovými (pozemek...
Žádost OSB o kompenzaci nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům domu Plaská 14/612 – důvodová zpráva
22/06/2000
Odbor správy bytů a nebytových prostor předkládá materiál, týkající se kompenzace nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům...
Volba prísedícího k OS pro P5 Mgr. Z. Kučery, zproštění funkce přísedící u OS pro P5 PhDr. H. Kašperové – důvodová zpráva
22/06/2000
Mgr.Zdeněk Kučera je justičním čekatelem, jestliže by byl zvolen přísedícím u OS pro Prahu 5, došlo...
Žádost o souhlas s beúplatným převodem MŠ nám. 14. října 9a čp. 2994, s poz. parc. č. 292/3, 292/2, 282/2, Smíchov z majetku státu ČSSZ na MČ P5 z důvodu chyb v Hospodářské smlouvě
22/06/2000
21. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o souhlas s bezúplatným převodem MŠ nám. 14. října č. ...
Spoluúčast MČ P5 na akcích celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2000 – důvodová zpráva
22/06/2000
Usnesením Rady ZHMP č. 0146 ze dne 8. 2. 2000 bylo schváleno přidělení finančních prostředků celoměstského programu podpory...
Žádost o prodej poz. parc. č. 1389/2 a části poz. parc. č. 1389/1 pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele a poz. bezprostředně se stavbou související – důvodová zpráva
22/06/2000
Pan JUDr. Pavel Kubíček je vlastníkem stavby na pozemku parc. č. 1389/2 k. ú. Košíře, kde...
Žádost o převod budovy čp. 225, s poz. parc. č. 2178/3, parc. č. 2187/2, Lipence sloužící jako sklad CO
22/06/2000
17. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o převod budovy čp.  225 s pozemky parc. č. 2178/3,parc. č....
Doplnění usnesení 7. OZ o jména kupujících, prodej byt. domu čp. 214. U Šalamounky 15
22/06/2000
32. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 7. OZ konaného dne 2. 12. 1999 pod.č. Z 7/17/99...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě