Informace o stavu výše dluhů a plnění ” Výzvy k úhradě dluhů za užívání bytových a nebytových prostor – důvodová zpráva
20/04/2000
Informativní zpráva o přehledu dlužných částek
Schválení zápisu 9. OZ, volba ověřovatelů 10. OZ, schválení programu 10. OZ
20/04/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 9. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu...
Právní subjektivita škol základní koncepce – důvodová zpráva
20/04/2000
Základní koncepce přiznávání právních subjektivit k 1.1.2001 je navržena jako pokračování k 1. 1. 2000. Touto koncepcí by přiznávání...
Úplatný převod poz. parc. č. 834/16 pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele – důvodová zpráva
20/04/2000
Pan a paní Štefflovi jsou podle kupní smlouvy a přiloženého návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu...
Finanční příspěvek na uspořádání Festivalu české komorní hudby na Bertramce
20/04/2000
13. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Finanční příspěvek na uspořádání Festivalu české komorní hudby na Bertramce...
Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za rok 1999
20/04/2000
2. Překladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok...
Návrh na změnu Jednacího řádu OZ P5
20/04/2000
19. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na změnu Jednacího řádu OZ P5 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Prodej id. 29/72, čp. 338, s id. 29/72 stav. poz. parc. 2995, Štefánikova 41
20/04/2000
8. Překladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 29/72 domu čp.  338, s id. 29/72 stav....
Finanční příspěvek na uspořádání Festivalu české komorní hudby na Bertramce – důvodová zpráva
20/04/2000
Společnost Comenius požádala o příspěvek 50.000,- Kč na uspořádání 3. ročníku Festivalu české komorní hudby (na tisk programů),...
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ za I. čtvrtletí 2000
20/04/2000
3. Překladatel: J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům...
Vyúčtování grantů MČ P5 za rok 1999
20/04/2000
20. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Vyúčtování grantů MČ Praha 5 za r. 1999 Usnesením...
Prodej id. 29/72, čp. 338, s id. 29/72 stav. poz. parc. 2995, Štefánikova 41 – důvodová zpráva
20/04/2000
5. OZ ze dne 16.9. 1999 odsouhlasilo prodej id. 29/72 domu čp. 338, s id. 29/72...
Zproštění funkce přísedícího u OS pro P5 JUDr. S. Hájka
20/04/2000
14. Předkladatel: V. Zapletal, radní Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 – pana...
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ za I. čtvrtletí 2000 – důvodová zpráva
20/04/2000
Návrh na přiznání jednorázové odměny neuvolněným členům OZ MČ P-5 je v souladu s ustanovením § 3 na.vl.262/1994...
Návrh schválení grantů ” Místo pro život a ekologické programy “
20/04/2000
21. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Návrh schválení grantů “Místo pro život a ekologické programy” Obvodní...
Prodej domu čp. 36, se stav. poz. parc. č. 5025, Nádražní 70, jedinému zájemci ing. Z. Jánské
20/04/2000
9. Překladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu čp.  36, se stav. pozemkem parc. č. 5025, k....
Zproštění funkce přísedícího u OS pro P5 JUDr. S. Hájka – důvodová zpráva
20/04/2000
Pan JUDr.Slavoj Hájek požádal o zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5, neboť je...
Žádost Comenia nájemce čp. 169, Bartramka o uhrazení nutných investičních nákladů ve výši 485 000 na reinstalaci expozice W. A. Mozarta a manželů Duškových
20/04/2000
4. Překladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost COMENIA, nájemce čp. 169 – Bertramky, o uhrazení nutných investičních...
Prodej domu čp. 36, se stav. poz. parc. č. 5025, Nádražní 70, jedinému zájemci ing. Z. Jánské – důvodová zpráva
20/04/2000
Návrh MČ Praha 5 na prodej výše uvedené nemovitosti
Informace o vyúčotvání grantových darů v roce 1999
20/04/2000
15. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Informace o vyúčtování grantových darů udělených v roce 1999 Obvodní zastupitelstvo...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě