Prodej poz. parc. č. 3860 Smíchov, ing. P. Vodňanskému

21/09/2000
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku parc. č.  3860 k. ú. Smíchov panu...

Doplnění usnesení Z 8/15/99 o jména kupujících

21/09/2000
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 8. OZ konaného dne 17. 02. 2000 pod.č. Z 8/15/2000...

Žádost o změnu územního plánu na poz. parc. č. 3351, Smíchov

21/09/2000
19. Předkladatel: RNDr. M.Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 3351, k.ú. Smíchov Obvodní...

Grant Kultura kolem nás A, 2. kolo a Kultura kolem nás B

21/09/2000
8. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Grant “Kultura kolem nás – A”, 2. kolo a “Kultura kolem...

Návrh na odpis nedobytných pohledávek – důvodová zpráva

21/09/2000
Na základě žádosti správních firem Správa budov s.r.o., ACCT s.r.o., odboru školství a tělovýchovy a JUDr. Stárka,...

Prodej poz. parc. č. 3860 Smíchov, ing. P. Vodňanskému – důvodová zpráva

21/09/2000
Dne 30. 4. 1999 byla na  základě usnesení OZ P5 č.j. Z 3/11/99 ze dne 1. 4. 1999 uzavřena budoucí kupní...

Doplnění usnesení Z 8/15/99 o jména kupujících – důvodová zpráva

21/09/2000
Výzva MHMP k doplnění textu usnesení OZ – souhlas s návrhem

Schválení zápisu z 11. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 12. zasedání, schválení programu

21/09/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 11. zasedání OZ P5, volba ověřovatelů zápisu 12....

Žádost o změnu územního plánu na poz. parc. č. 3351, Smíchov – důvodová zpráva

21/09/2000
Dopisem postoupeným ObÚ MČ Praha 5 požádali vlastníci pozemku č.parc.3351 (3351/1 a 3351/2 dle nového geometrického...

Grant Kultura kolem nás A, 2. kolo a Kultura kolem nás B – důvodová zpráva

21/09/2000
Usnesením OZ č.  Z/23/99 byly vyhlášeny granty pro r. 2000. Předkládáme návrh na přidělení grantů “Kultura...

Záměr oprav společného hrobu obětí druhé světové války na hřbitově v Hlubočepích

21/09/2000
26. Předkladatel: V. Zapletal, radní Záměr úprav společného hrobu obětí druhé světové války na hřbitově v Hlubočepích...

Žádost o souhlas s bezúplatným přecvodem poz. parc. 970, 955/33, 32,31,29,27,26,25,24,23,11,1, 954/2, 942/4, 3,2, 920/24,23,22,17,16,15,14,13,1, 833/1, 628/17,16,15,14,5,4,3,2,1 a parc. č. 1175/4 Košíře z majetku BP

21/09/2000
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o souhlas s bezúplatným převodem pozemků č.par. 970,955/33, 955/32, 955/31,955/29,955/27,955/26,955/25,955/24,955/23,955/11,...

Návrh změny Zásad postupu při prodeji bytů a NP v domech se čtyřmi a více byty

21/09/2000
32. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Návrh změny Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor v...

Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za I. pololetí

21/09/2000
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....

Žádost o změnu územního plánu na vyhlášení velkého rozvojového území ” Smíchov – jih “

21/09/2000
20. Předkladatel: Obvodní rada v Praze 5 Žádost o změnu územního plánu na vyhlášení velkého rozvojového území “Smíchov-jih...

Vyhlášení grantů MČ P5 pro rok 2001 v oblasti sociální a školství

21/09/2000
9. Předkladatel: L. Boubelíková , radní Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro rok 2001 v oblasti...

Zproštění funke přísedícího u OS pro P5 T. Míškové

21/09/2000
27. Předkladatel: V. Zapletal, radní Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 – paní...

Žádost o souhlas s bezúplatným přecvodem poz. parc. 970, 955/33, 32,31,29,27,26,25,24,23,11,1, 954/2, 942/4, 3,2, 920/24,23,22,17,16,15,14,13,1, 833/1, 628/17,16,15,14,5,4,3,2,1 a parc. č. 1175/4 Košíře z majetku BP – důvodová zpráva

21/09/2000
Pozemky , které jsou v majetku Bytového podniku v likvidaci nelze převést na MČ Prahu 5 podle zákona...

Stanovisko k petici občanů žádajících preferenci výstavby jihozápadního sektoru SO v úseku Slivenec – Lahovice – Jesenice

21/09/2000
33. Předkladatel: V. Zapletal, radní Stanovisko k petici občanů žádajících preferenci výstavby jihozápadního sektoru SO v úseku...

Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.1. do 30.6.2000

21/09/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.1.2000 do 30.6.2000 Obvodní zastupitelstvo...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě