Žádost ObÚ MČ P6 o převod pozemku parc. č. 212 v k.ú. Břevnov – důvodová zpráva

02/12/1999
OÚ MČ Praha 6 požádalo o převod pozemku č.parc. 212 v k.ú. Břevnov. Pozemek je součástí areálu...

Prodej domu čp. 517, stojící na stavebním pozemku parc. č. 3095, k.ú. Smíchov, Kmochova 2,

02/12/1999
20. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej domu č.  p.  517, stojící na stavebním pozemku parcel....

Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemkových parcel veřejné zeleně udržovaných STKv k.ú. Smíchov – důvodová zpráva

02/12/1999
Pozemky parc. č.  4845/1,2 a 4290 vše v k. ú. Smíchov jsou ve správě TSK. Na základě stížností...

Metodický postup pro volbu přísedících k Obvodnímu soudu pro P5 a k Městskému soudu v Praze – důvodová zpráva

02/12/1999
OR P5 i poslanci OZ P5 vyslovili požadavek, aby byl vypracován metodický postup pro volbu přísedících k soudům

Prodej byt. domu čp. 206, U Šalamounky 13, se stav. poz. parc. č. 1479/42, k.ú. Košíře

02/12/1999
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 206, U Šalamounky 13, se stav. pozemkem parc....

Prodej domu čp. 517, stojící na stavebním pozemku parc. č. 3095, k.ú. Smíchov, Kmochova 2, – důvodová zpráva

02/12/1999
Prodej domu z důvodů opakovaně vysokých nákladů na jeho opravu a údržbu

Návrh směny části pozemku parc. č. 340, k.ú. Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku MŠ Kudrnova

02/12/1999
8. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec...

Bezúplatný převod ” Městského kamerového systému v P5 “

02/12/1999
26. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Bezúplatný převod “Městského kamerového systému v Praze 5” (MKS) Obvodní...

Prodej byt. domu čp. 206, U Šalamounky 13, se stav. poz. parc. č. 1479/42, k.ú. Košíře – důvodová zpráva

02/12/1999
Návrh MČ Praha 5 na prodej výše uvedené nemovitosti

Žádost o příspěvek na ošetřovací den obyvatel MČ P5 hospitalizovaných v Nemocnici následné péče Třebotov

02/12/1999
21. Předkladatel: Mgr. Lucie Boubelíková Žádost o příspěvek na ošetřovací den obyvatel MČ Prahy 5 hospitalizovaných v nemocnici...

Návrh směny části pozemku parc. č. 340, k.ú. Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku MŠ Kudrnova – důvodová zpráva

02/12/1999
OR schválila nabídnout žalobci, na jehož pozemku byla bez jeho souhlasu postavena MŠ náhradu, a to pozemek...

Bezúplatný převod ” Městského kamerového systému v P5 ” – důvodová zpráva

02/12/1999
V návaznosti na přijatá usnesení OR v souvislosti s budováním a provozem MKS na Praze 5

Prodej byt. domu čp. 148, U Šalamounky 9, se stav. poz. parc. č. 1479/40, k.ú. Košíře

02/12/1999
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 148, U Šalamounky 9, se stav. pozemkem parc....

Žádost o příspěvek na ošetřovací den obyvatel MČ P5 hospitalizovaných v Nemocnici následné péče Třebotov – důvodová zpráva

02/12/1999
Ředitelka Nemocnice následné péče Třebotov prim. MUDr Eva Říhová požádala o příspěvek na hospitalizaci pacientů z MČ Prahy...

Žádost o prodej pozemků parc. č. 415/5, a 415/6 k.ú. Hlubočepy

02/12/1999
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemků č.parc. 415/5 a 415/6 k.ú. Hlubočepy Obvodní...

Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ a předsedům komisí OR za IV. čtvrtletí 1999

02/12/1999
27. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným...

Prodej byt. domu čp. 148, U Šalamounky 9, se stav. poz. parc. č. 1479/40, k.ú. Košíře – důvodová zpráva

02/12/1999
Žádost nájemníků o koupi výše uvedené nemovitosti

Schválení zápisu ze 6. zasedání OZ, slib nového člena OZ

02/12/1999
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 6. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu 7. OZ,...

Žádost o podej id. 1/2 nemovitosti čp. 2037 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 1169 a id. 1/2 zahrady parc. č. 1170, vše v k.ú. Smíchov, Pod Koulkou 1

02/12/1999
22. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej id. 1/2 nemovitosti č. p.  2037 s id. 1/2...

Žádost o prodej pozemků parc. č. 415/5, a 415/6 k.ú. Hlubočepy – důvodová zpráva

02/12/1999
Dr. J. Alan, bytem Praha 5, Švábova 24 a p.  J. Bartl, bytem Praha 5, Švábova...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě