Schválení zápisu z 1. zasedání OZ P5 dne 30.11.1998

04/02/1999
Z 2/1/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 1. zasedání OZ Prahy...

Návrh na vystoupení zástupců správních firem

04/02/1999
12) Návrh na vystoupení zástupců správních firem Z 2/12/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

Návrh na ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999

04/02/1999
Z 2/2/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ...

Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6

04/02/1999
13) Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6 Z 2/13/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy...

Schválení programu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999

04/02/1999
Z 2/3/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e navržený program 2. zasedání OZ...

Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998 – Z 2/7

04/02/1999
14) Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998 – Z 2/7 Z 2/14/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...

Návrh změny Jednacího řádu OZ P5 – Z 2/1

04/02/1999
Z 2/4/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e Jednací řád OZ P5 se změnou:...

Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek – Z 2/8

04/02/1999
15) Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků...

Návrh na zvolení stálé návrhové komise

04/02/1999
Z 2/5/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e stálou návrhovou komisi ve složení:...

Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú. Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci – Z 2/9

04/02/1999
16) Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú. Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci –...

Zpráva Policie ČR a Městské policie

04/02/1999
Z 2/6/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vyslechnutím zprávy PČR a MP. Usnesení bylo...

Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10

04/02/1999
17) Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10...

Představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP

04/02/1999
Z 2/7/99 Obvodní zastupitelstvo s c h v al u j e představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP...

Návrh na přímý prodej bytového domu čp.1755, Na Hřebenkách 18, k.ú. Smíchov – Z 2/11

04/02/1999
18) Návrh na přímý prodej bytového domu čp.1755, Na Hřebenkách 18, k.ú. Smíchov – Z 2/11 Z 2/18/99 Obvodní...

Volba přísedících pro Obvodní soud pro P5 a Městský soud

04/02/1999
v Praze – Z 2/2 Z 2/8/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í přísedící pro Obvodní...

Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5 – Z 2/12

04/02/1999
19) Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5 – Z 2/12 Z 2/19/99 Obvodní zastupitelstvo...

Návrh zásad řešení náhrady mzdy a náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů OZ P5 na období prosinec 1998 a rok 1999 – Z 2/3

04/02/1999
Z 2/9/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrh zásad řešení náhrady...

Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13

04/02/1999
20) Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13 Z 2/20/99 Obvodní zastupitelstvo...

Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněných členů OZ P5 – Z 2/5

04/02/1999
11) Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněných členů OZ P5 – Z 2/5 Z 2/11/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...

Návrh na schválení p. Jiřího Metelce, předsedy kontrolní komise, uvolněným členem OZ po dobu 2 měsíců

04/02/1999
21) Návrh na schválení p. Jiřího Metelce, předsedy kontrolní komise, uvolněným členem OZ po dobu 2 měsíců Z 2/21/99...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě