Předběžný návrh rozpočtu MČ P5 na rok 2000 – 2002
02/12/1999
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Předběžný návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2000-2002...
Žádost o podej id. 1/2 nemovitosti čp. 2037 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 1169 a id. 1/2 zahrady parc. č. 1170, vše v k.ú. Smíchov, Pod Koulkou 1 – důvodová zpráva
02/12/1999
Žádost p. Šárové, rest. spoluvlastnice o prodej id. l/2 nemovitostí shora uvedených z vlastnictví obce
Žádost o prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 538 v k.ú. Hlubočepy
02/12/1999
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej id. 1/2 pozemku parc. č.  538 v k....
Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR za IV. čtvrtletí 1999
02/12/1999
28. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří...
Prodej byt. domu čp. 214, U Šalamounky 15, se stav. poz. parc. č. 1479/43, k.ú. Košíře – důvodová zpráva
02/12/1999
Žádost nájemníka o koupi výše uvedené nemovitosti
Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za I. – III. čtvrtletí 1999
02/12/1999
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud , starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za...
Vyhlášení grantů na rok 2000
02/12/1999
23. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Vyhlášení grantů MČ Praha 5 na rok 2000 Obvodní zastupitelstvo...
Žádost o prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 538 v k.ú. Hlubočepy – důvodová zpráva
02/12/1999
Pan Dr. František Kotula je vlastníkem id. 1/2 pozemku parc. č. 538 k. ú. Hlubočepy,...
Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR za IV. čtvrtletí 1999 – důvodová zpráva
02/12/1999
Návrh na poskytnutí finančních odměn a darů dle schválených “Pravidel” č. usnesení Z 4/5/99 pro rok 1999 – 2002
Prodej byt. domu čp. 2268, Pod Závěrkou 23, se stav. poz. parc. č. 1010, a se zahradou parc. č. 1011, Smíchov
02/12/1999
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav....
Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9. 1999
02/12/1999
4. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9.1999 Obvodní zastupitelstvo...
Vyhlášení grantů na rok 2000 – důvodová zpráva
02/12/1999
Na základě zkušeností z předchozích let vyhlašujeme i pro rok 2000 granty v celkové výši 1,550.000,- Kč
Žádost Pražské energetiky, a.s. se sídlem P10, Na Hroudě 4 o koupi pozemku parc. č. 1512/18
02/12/1999
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Pražské energetiky, a. s. se sídlem Praha 10, Na ...
Prodej byt. domu čp. 2268, Pod Závěrkou 23, se stav. poz. parc. č. 1010, a se zahradou parc. č. 1011, Smíchov – důvodová zpráva
02/12/1999
Návrh MČ Prahy 5 na prodej výše uvedené nemovitosti
Návrh na snížení dluhu ZZ Smíchov
02/12/1999
5. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na snížení dluhu ZZ Smíchov Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...
Zrušení ZŠ Preslova 10/334 ke dni 30.6.2000
02/12/1999
24. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Zrušení Základní školy Preslova 10/334 ke dni 30. 6. 2000 Obvodní...
Žádost Pražské energetiky, a.s. se sídlem P10, Na Hroudě 4 o koupi pozemku parc. č. 1512/18 – důvodová zpráva
02/12/1999
Pražská energetika, a. s. žádá o prodej pozemku pod trafostanicí a pozemku sloužícího jako přístupová cesta k TS...
Prodej byt. domu čp. 169, Slivenecká 3, se stav. poz. parc. č. 163, k.ú. Hlubočepy
02/12/1999
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 169, Slivenecká 3, se stav. pozemkem parc....
Návrh na odpis nedobytných pohledávek
02/12/1999
6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis nedobytných pohledávek Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s...
Zrušení ZŠ Preslova 10/334 ke dni 30.6.2000 – důvodová zpráva
02/12/1999
Z důvodu stále klesajícího počtu žáků v obvodu MČ Praha 5 a s ohledem na to, že ZŠ Preslova...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě