Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 21.12.2006 do 15.2.2007

23/02/2007
22. bod jednání Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda kontrolního výboru, ZMČ P5 Kontrola plnění usnesení ZMČ...

Schválení zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5, Volba ověřovatelů zápisu 4. zasedání ZMČ Praha 5, Schválení programu 4. zasedání ZMČ Praha 5

23/02/2007
1. bod jednání Předkladatel: JUDr. Milan Jančík, starosta Schválení zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5, Volba ověřovatelů...

Č.p. 855 – revokace usnesení ZMČ 34/15/2006 z 7.9.2006 – prodej bytové jednotky č. 855/19 v domě Lohniského 4

23/02/2007
12. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 855 – revokace...

Úprava Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů

23/02/2007
23. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Úprava Pravidel, kterými se určuje...

Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2007 Rozpočtový výhled Městské části Praha 5 na rok 2008 – 2009

23/02/2007
2. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta Rozpočet Městské části Praha...

Vyhlášení grantů MČ Praha 5 na r. 2007 “Místo pro život a ekologické programy”

23/02/2007
13. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Horák Petr, Ing., zástupce starosty Vyhlášení grantů MČ...

Úprava rozpočtu roku 2007 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi

23/02/2007
3. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta Úprava rozpočtu roku 2007...

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora terénní práce 2007 s finanční spoluúčastí městské části ve výši 30% z požadované dotace

23/02/2007
14. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Vávrová Lucie, Mgr. Ph.D., zástupkyně starosty Žádost o poskytnutí...

Úprava rozpočtu roku 2007 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

23/02/2007
4. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta Úprava rozpočtu roku 2007...

Prodej pozemků s právem stavby v k. ú. Smíchov

23/02/2007
15. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Smetana Jan Bc., zástupce starosty Prodej pozemků s právem...

Revokace usnesení ZMČ P5 č. 2/43/2006 – Jednací řád výborů ZMČ P5 a 2/44/2007 – návrh na složení výborů ZMČ P5

23/02/2007
5. bod jednání Předkladatel: Heissler Herbert, Bc., zastupitel MČ P5 Revokace usnesení ZMČ P5 č. 2/43/2006 – Jednací...

Zpráva o činnosti FV ZMČ P5 za rok 2006

23/02/2007
16. bod jednání Předkladatel: Češková Andrea, JUDr., předsedkyně finančního výboru Zpráva o činnosti FV ZMČ P5 za rok...

Č.p. 789, Holečkova 49, se zastav. pozemkem parc.č. 3484/1, k.ú. Smíchov- doplnění usn. ZMČ č. 34/30/2006 ze dne 7.9.2006 – prodej bytových jednotek dle Zásad

23/02/2007
6. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 789, Holečkova 49,...

Č.p. 809, Štěpařská 24, s pozemkem parc.č. 942/103, k.ú. Hlubočepy – prodej b.j. 809/39

23/02/2007
17. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 809, Štěpařská 24,...

Č.p. 314, Arbesovo nám. 10 s pozemkem parc.č. 93, k.ú. Smíchov – doplnění usnesení ZMČ č. 34/31/2006 ze dne 7.9.2006

23/02/2007
7. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 314, Arbesovo nám....

Roční zpráva společnosti Pražská energetika, a.s. o zhodnocení poskytovaných služeb v rámci komplexního outsourcingu informačních a komunikačních technologií a konsolidace informačního a telekomunikačního prostředí Úřadu MČ Praha 5 za rok 2006

23/02/2007
18. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta Roční zpráva společnosti Pražská...

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 31/4/2006 ze dne 18.5.2006 – prodej bytových jednotek dle Zásad

23/02/2007
8. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 1361, Na Celné 12,...

Členství MČ Praha 5 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

23/02/2007
19. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Kohout Aleš, radní Členství MČ Praha 5 ve Sdružení...

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- revokace usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 15.2.2006 – prodej bytových jednotek dle Zásad

23/02/2007
9. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 1361, Na Celné 12,...

Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami CENTROU, a.s., Správou budov Praha, a.s., provoz J. Plachty 17, Brožíkova 1 a ostatními správci v roce 2007

23/02/2007
20. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Smetana Jan Bc., zástupce starosty Návrh plánu oprav...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě