Č. p. 637 a 638, Pražského 32 a 30, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26 a 1020/25, k. ú. Hlubočepy – prodej b. j. 638/17
13/07/2007
27. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č. p. 637 a 638, Pražského...
Převod pozemků č.parc. 378/7, 378/8, 429/1, k.ú. Chrášťany , obci Chrášťany
13/07/2007
59. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Převod pozemků č.parc. 378/7, 378/8,...
Úprava rozpočtu roku 2007 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 10.420,1 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
13/07/2007
92. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr. MBA, starosta Úprava rozpočtu roku...
Poskytnutí částky 10.000 tis.Kč z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2007 hl. m. Praha pro Technickou správu komunikací (příspěvková organizace hl. m. Prahy ) na opravy komunikací a spolufinancování oprav chodníků na území MČ Praha 5 – rozpočtová opatření
13/07/2007
6. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr. MBA, starosta Poskytnutí částky 10.000...
Prodej bytové jednotky č. 864/19 v domě č.p. 864 Gabinova 3
13/07/2007
38. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Prodej bytové jednotky č. 864/19...
Žádost společnosti Svět knihy, s. r. o. o finanční příspěvek na propagaci a realizaci výstavy Rosteme s knihou aneb Nejlepší knihy pro děti v rámci 13. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu
13/07/2007
70. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5,Tuček Michal, radní Žádost společnosti Svět knihy, s. r....
Č.p. 613, Plaská, č.o. 12 , s pozemkem parc.č. 826, k.ú. Malá Strana – prodej b.j. 613/1
13/07/2007
17. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 613, Plaská, č.o....
Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení La Isla Production – darovací smlouva
13/07/2007
49. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Šesták Michal, radní Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení...
Uznání a úhrada technického zhodnocení nebytových prostor umístěných v objektu areálu ZZ Smíchov, Kartouzská 6 v částce ve výši 271.517,- Kč dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Janem Benešem formou snížení nájemného MUDr. Janě Stejskalové
13/07/2007
81. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Uznání a úhrada technického zhodnocení nebytových...
Č. p. 682 a 683, Machatého č.o. 8 a 10, s pozemky parc. č. 942/63 a 942/64, k. ú. Hlubočepy – prodej b. j. č. 683/16
13/07/2007
28. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č. p. 682 a 683, Machatého...
Prodej pozemků č.parc. 888/2 a 888/3 , k.ú. Smíchov, zastavěných garážemi vlastníkům staveb
13/07/2007
60. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Prodej pozemků č.parc. 888/2 a 888/3...
Schválení zápisu 6. zasedání ZMČ Praha 5, Volba ověřovatelů zápisu 7. zasedání ZMČ Praha 5, Schválení programu 7. zasedání ZMČ Praha 5
13/07/2007
1. bod jednání Předkladatel: JUDr. Milan Jančík, MBA, starosta Schválení zápisu 6. zasedání ZMČ Praha 5, Volba...
Návrh na navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2007
13/07/2007
7. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr. MBA, starosta Návrh na navýšení limitu...
Prodej bytové jednotky č.865/11 v domě č.p. 865 Gabinova 5
13/07/2007
39. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Prodej bytové jednotky č.865/11...
Poskytnutí finančního příspěvku Pagat Ultimo Musical Productions, s.r.o. na uspořádání 3.ročníku Festivalu autorského šansonu
13/07/2007
71. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5,Tuček Michal, radní Poskytnutí finančního příspěvku Pagat Ultimo Musical...
Č.p. 641 a 642, Dreyerova, č.o. 15 a 17s pozemky parc.č. 1020/22 a 1020/21, k.ú. Hlubočepy – prodej b.j. 642/15
13/07/2007
18. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 641 a 642, Dreyerova,...
Odvolání pana Jaroslava Faixe z funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5
13/07/2007
50. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Smetana Jan Bc., zástupce starosty Odvolání pana Jaroslava...
Úhrada nákladů za technické zhodnocení části pozemku č. parc. 1798/110, k.ú. Hlubočepy v objektu FZŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 na základě žádosti Jiřího Zavadila, Oblouková 19, Praha 10, IČ: 67415407
13/07/2007
82. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Úhrada nákladů za technické zhodnocení...
Č.p. 296 Pod Kavalírkou 12 – zrušení usnesení ZMČ č. 34/7/2006 z 7.9.2006 a schválení prodeje ideálního podílu
13/07/2007
29. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 296 Pod Kavalírkou...
Prodej pozemku č.parc. 708/4, k.ú. Košíře – vlastníkovi souvisejících pozemků společnosti Park Kavalírka, a.s.
13/07/2007
61. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Prodej pozemku č.parc. 708/4, k.ú....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě