Záměr rozvoje projektu “Praha 5.net – internet zdarma”
21/11/2005
19. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Stránský Martin, zást. starosty Záměr rozvoje projektu “Praha...
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 13.10.2005 do 10.11.2005
21/11/2005
9. bod jednání Předkladatel: Pražák Jiří, Ing., předseda kontrolního výboru, ZMČ P5 Kontrola plnění usnesení ZMČ...
Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu MČ Praha 5 o účelovou neinvestiční dotaci
21/11/2005
18. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta Rozpočtové opatření – navýšení...
Č.p. 610 a 611, Pražského č.o. 25 a 27, Praha 5 – prodej b.j. 611/10 včetně příslušenství oprávněným nájemcům Janě Bartlové a Tomáši Bartlovi
21/11/2005
10. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní Č.p. 610 a 611, Pražského...
Č.p. 1084, Švédská 31 s pozemkem parc.č. 3389 a souvis. pozemkem (zahradou) parc.č. 3390, k.ú. Smíchov – prodej b.j. 1084/5 dle Statutu
21/11/2005
17. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní Č.p. 1084, Švédská 31...
Prodej pozemku č.parc. 4547/7 v k.ú. Smíchov, zastavěného TS PRE, a.s.
21/11/2005
11. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta Prodej pozemku č.parc. 4547/7...
Č.p. 641 a 642, Dreyerova 15 a 17 s pozemky parc.č. 1020/22 a 1020/21, k.ú. Hlubočepy
21/11/2005
16. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní Č.p. 641 a 642, Dreyerova...
NP 101 – č.p. 680 a 681, Machatého 4 a 6, s pozemky parc.č. 942/66 a 942/65, k.ú. Hlubočepy-prodej nebytového prostoru
21/11/2005
12. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní NP 101 – č.p....
Č.p. 1298, U Nikolajky 37, parc.č. 2424 (zahrada), k.ú. Smíchov – revokace usnesení ZMČ
21/11/2005
15. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní Č.p. 1298, U Nikolajky 37,...
Schválení zápisu 24. zasedání ZMČ Praha 5, Volba ověřovatelů zápisu 25. zasedání ZMČ Praha 5, Schválení programu 25. zasedání ZMČ Praha 5
21/11/2005
1. bod jednání Předkladatel: JUDr. Milan Jančík, starosta Schválení zápisu 24. zasedání ZMČ Praha 5, Volba ověřovatelů...
NP-102, č.p. 887, Vrchlického 74 s pozemkem parc.č. 1139, k.ú. Košíře
21/11/2005
14. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní NP-102, č.p. 887, Vrchlického...
NP 101, č.p. 1074, Zborovská 30 s pozemkem parc.č. 163, k.ú. Smíchov-prodej nebytového prostoru
21/11/2005
13. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní NP 101, č.p. 1074,...
Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a strážníků MP
21/11/2005
5. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Stránský Martin, zást. starosty Nepeněžitý dar pro Městskou...
Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro sociální oblast “Podaná ruka” na rok 2006
21/11/2005
6. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Vávrová Lucie, Mgr., radní Vyhlášení grantů MČ Praha...
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zdravotnického zařízení Smíchov
21/11/2005
7. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Vávrová Lucie, Mgr., radní Dodatek č. 2 ke zřizovací...
Vyúčtování akcí s finanční účastí MČ Prahy 5, konaných v  roce 2005
21/11/2005
8. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta Vyúčtování akcí s finanční účastí...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě