Sídliště Barrandov – záměr prodeje 22 domů podle zákona č. 72/1994 Sb.
25/02/2005
19. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Sídliště Barrandov – záměr...
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 9.12.2004 do 17.2.2005
25/02/2005
44. bod jednání Předkladatel: Pražák Jiří, Ing., předseda kontrolního výboru, ZMČ P5 Kontrola plnění usnesení ZMČ...
Vyhlášení 2. kola grantů ” Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2005″- na stůl
25/02/2005
7. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Gál Ondřej, zást. starosty Vyhlášení 2. kola grantů ”...
Revokace usnesení ZMČ čj. 12/10/2004 – prodej pozemku č.parc. 128/2 v k.ú. Smíchov
25/02/2005
37. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan JUDr., starosta Revokace usnesení ZMČ čj. 12/10/2004...
Návrh na přidělení grantů “Vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu na rok 2005”- na stůl
25/02/2005
9. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Gál Ondřej, zást. starosty Návrh na přidělení grantů “Vlastníkům...
Č.p. 1534 U Pernikářky 3, Praha 5 – prodej bytové jednotky č. 1534/6 vč. půdní vestavby a přísluš. manželům Rumlerovým
25/02/2005
20. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Č.p. 1534 U Pernikářky 3,...
Bezúplatné převedení hodnoty nově vybudovaného vodohospodářského zařízení a stavebních úprav tramvajové dráhy pořízených v rámci investičních akcí Pěší zóna Anděl II. fáze 1. a 2. etapa na obec hl.m. Praha v celkové výši 12,940.811,32 Kč vč. DPH
25/02/2005
45. bod jednání Předkladatel: Jančík Milan JUDr., starosta Bezúplatné převedení hodnoty nově vybudovaného vodohospodářského zařízení a stavebních...
Č.p. 328, Zubatého 7, k.ú. Smíchov ,s pozemkem parc.č. 3012 – Prodej půdního bytu dle “Statutu..”
25/02/2005
14. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Č.p. 328, Zubatého 7,...
Č.p. 1534 U Pernikářky 3, Praha 5 – prodej půdní bytové jednotky č. 1534/7 včetně příslušenství manželům Šutovským
25/02/2005
33. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Č.p. 1534 U Pernikářky 3,...
Č.p. 1052, Fabiánova 2a, k.ú. Košíře, s pozemkem parc.č. 596/6 – doplnění usnesení ZMČ 31/21/2002 ze dne 19.9.2002 Prodej bytového domu dle “Zásad..”
25/02/2005
16. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Č.p. 1052, Fabiánova 2a,...
Č.p. 653 a 654 Renoirova 18 a 20, Praha 5 – prodej b.j. 653/14 včetně příslušenství oprávněnému nájemci Josefu Horovi
25/02/2005
21. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Č.p. 653 a 654 Renoirova...
Návrh změny v Redakční radě měsíčníku MČ Praha 5 Pražská pětka – na stůl
25/02/2005
48. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan JUDr., starosta Návrh změny v Redakční radě...
Č.p. 1357, Matoušova 8, k.ú. Smíchov, s pozemkem parc.č. 60 – doplnění usnesení ZMČ č. 29/4/2002 ze dne 20.6.2002 Prodej bytového domu dle “Zásad..”
25/02/2005
15. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Č.p. 1357, Matoušova 8,...
Pozemek č.parc. 1466/6 k.ú. Hlubočepy – prodej pozemku BD Prosluněná II.
25/02/2005
34. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan JUDr., starosta Pozemek č.parc. 1466/6 k.ú....
Na Zlíchově 6, čp. 206, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k. ú. Hlubočepy, Praha 5, souhlas s opravami a technickým zhodnocením objektu
25/02/2005
23. bod jednání Předkladatel: Jančík Milan JUDr., starosta Na Zlíchově 6, čp. 206, se stav. pozemkem parc. č. 553...
Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn) Změny 05
25/02/2005
38. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, zást. starosty Stanovisko MČ Praha 5...
Rozšíření pravomocí Finančního výboru ZMČ P5 – na stůl
25/02/2005
47. bod jednání Předkladatel: Češková Andrea Mgr., předsedkyně finančního výboru, ZMČ P5 Rozšíření pravomocí Finančního výboru...
Č.p. 1132, U Santošky 15, k.ú. Smíchov, s pozemkem parc.č. 2266 – prodej bytového domu dle “Zásad..”
25/02/2005
13. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela Ing., radní Č.p. 1132, U Santošky 15,...
Č.parc. 3788/2 k.ú. Smíchov – prodej souvisejícího pozemku vlastníkovi staveb – domů čp. 2656, 2657 – Nad Palatou 10, 12
25/02/2005
35. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan JUDr., starosta Č.parc. 3788/2 k.ú. Smíchov...
Prominutí dvou splátek Městské části Praha 8 ve výši 16.000.000,- Kč z poskytnuté přechodné finanční výpomoci v celkové výši 40.000.000,- Kč na základě smlouvy ze dne 20.12.2002, ve smyslu usnesení ZMČ Praha 5 č.30/3/2002
25/02/2005
3. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan JUDr., starosta Prominutí dvou splátek Městské...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě