Seznam odložených materiálů
08/04/2004
  13/15 Vyřazení nemovitosti čp.2399 Na Popelce 4 parc.č.2477 a 2474/4,k.ú. Smíchov,ze seznamu domů určených k privatizaci   ...
Žádost společnosti COMENIUS, o.s., nájemce Bertramky o odpuštění nájmu za II. pololetí r. 2003 – na stůl
08/04/2004
38.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta Žádost společnosti COMENIUS, o.s., nájemce...
Návrh na vyplacení finančních prostředků na přidělené grantové dary “Podaná ruka – sociální problematika” ve výši 613.300,–Kč
08/04/2004
37.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Mgr. L. Vávrová, radní Návrh na vyplacení finančních prostředků...
Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001
08/04/2004
35.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing.P. Horák, zást. Starosty Prodej půdních bytů do...
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 12.2.2004 do 18.3.2004
08/04/2004
34.   Předkladatel: ing. J. Pražák, předseda KV   Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období...
Prodej a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc.č. 298/28, k.ú. Motol a technologické zařízení umístěné v objektu kotelny (stavba bez č.p. na poz.parc.č. 298/28)
08/04/2004
33.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Prodej a uzavřením Smlouvy o smlouvě...
Prodej pozemků s právem stavby v k. ú. Smíchov, Jinonice
08/04/2004
32.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta Prodej pozemků s právem stavby v k....
Vyúčtování grantů MČ Praha 5 za rok 2003 v oblast informatiky
08/04/2004
31.   Předkladatel:Rada MČ Praha 5, M.Stránský, zást. starosty Vyúčtování grantů MČ Praha 5 za...
Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblast informatiky
08/04/2004
30.   Předkladatel:Rada MČ Praha 5, M. Stránský, zást. starosty Vyhlášení grantů MČ Praha 5...
Prodej bytového domu č.p. 924 s pozemkem parc.č. 955/34, k.ú. Košíře, Hübnerové 1, Praha 5
08/04/2004
29.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta Prodej bytového domu č.p. 924...
Informace o postupu prodeje areálu bývalého zdravotního zařízení č.p. 1977, Na Cihlářce 6 dle “Statutu”
08/04/2004
28.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta Informace o postupu prodeje areálu bývalého...
Revokace usnesení návrhu na rozdělení finančních prostředků přidělených z dotace povodňového fondu MMR novým vlastníkům objektů
08/04/2004
27.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta Revokace usnesení návrhu na rozdělení finančních...
Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2003 v oblasti “Podaná ruka – sociální problematika”
08/04/2004
26.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Mgr. L. Vávrová, radní Vyúčtování grantových darů udělených...
Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 22/24/2001 ze dne 15.11.2001 – prodej b.j. 651/13 domu-2bloku č.p. 651 a 652 Renoirova, č.o. 14,16
07/04/2004
25.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha...
Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 ze dne 21.2.2002 o prodej b.j. 636/11-Bohumil Kožušník
07/04/2004
24.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha...
Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 32/41/2002 ze dne 17.10.2002 o prodej b.j. 820/6-Emílie Sázovská a 821/6-Anna Lofová
07/04/2004
23.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha...
Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 11/2/2003 ze dne 11.12.2003 o prodej b.j. 187/2 – Petra Halíková a 187/4-Miroslava Schenková
07/04/2004
22.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha...
Doplnění usnesení ZMČ č. Z 7/160/04 Praha 5 ze dne 12.02.2004 – o prodej b.j. 1359/3, 1359/10, 1359/14 a 1359/15
07/04/2004
21.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ č. Z 7/160/04...
Vyřazení nemovitosti č.p. 986 Štěpánkova č.o. 50 parc.č. 1798 a 1799, k.ú. Košíře, ze seznamu domů určených k privatizaci
07/04/2004
20.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Vyřazení nemovitosti č.p. 986...
Prodej bytového domu č.p. 660 Cetyňská č.o. 5, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č. 588 dle”Zásad…” právnické osobě EGEA, spol. s r.o
07/04/2004
18.   Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě