Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/46/2002 – Prodej domu č.p. 565, Grafická č.o.17 se zastav. pozemkem parc.č. 3522, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5”, právnické osobě Grafická 17, s.r.o., se sídlem Grafická 17, č.p. 565, složené z oprávněných nájemců bytů
23/01/2003
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č....
Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 5 na rok 2003 Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria Návrh na doplnění Zásad pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria v roce 2003
23/01/2003
4. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 5 na rok 2003 Zásady...
Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc.č. 24 a 152, k.ú. Košíře, ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou energetiku a.s.
23/01/2003
26. Předkladatel: M. Jančík, starosta Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc.č. 24 a 152, k.ú. Košíře, ve vlastnictví...
Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/89/2002 – Prodej domu č.p. 212, K Vodojemu č.o.12 bez zastav. pozemku, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5”,Bytovému družstvu K Vodojemu 12/212, se sídlem K Vodojemu 12, č.p. 212, složenému z oprávněných nájemců bytů
23/01/2003
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č....
Pověření členů ZMČ Praha 5 k podpisování listin ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.
23/01/2003
3. Předkladatel: M. Jančík, starosta Pověření členů ZMČ Praha 5 k podpisování listin ve smyslu § 43...
Doplnění usnesení ZMČ č.Z 32/15/2002 v souvislosti s prodejem pravého dvorního křídla domu stojícího na pozemku parc. č.  445/7, pozemku parc. č.  445/4 a části dvora parc. č.  445/8, který se nachází ve vnitrobloku domu čp.  277, Vltavská 28, k. ú. Smíchov, Praha 5, mnž. Kratochvílovým, bytem Hrozenkovská 306, Praha 5 o zřízení věcného břemene práva průchodu budoucích vlastníků přes společné prostory domu čp.  277, Vltavská 28, k.ú. Smíchov, na dobu existence tohoto objektu
23/01/2003
24. Předkladatel: M. Jančík, starosta Doplnění usnesení ZMČ č.Z 32/15/2002 v souvislosti s prodejem pravého dvorního křídla...
Návrh na vyhlášení grantů pro rok 2003 v oblasti životního prostředí – Místo pro život a ekologické programy
23/01/2003
12. Předkladatel: Ing. P.  Horák, zást. starosty Návrh na vyhlášení grantů pro rok 2003 v oblasti životního...
Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5
23/01/2003
2. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5 Zastupitelstvo městské...
Návrh na zrušení věcného břemene předkupního práva na dům čp. 601 se stav. poz. parcel. č. 888, k. ú. Malá Strana, nám. Kinských 3, Praha 5
23/01/2003
22. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh na zrušení věcného břemene předkupního práva na dům čp. 601 se stav....
Prodej pozemku parc. č.  206/6,k. ú. Smíchov, o výměře 32 m2 – nám.Kinských – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele (přístupové schodiště k rodinnému domku čp.  95).
23/01/2003
13. Předkladatel: M. Jančík, starosta Prodej pozemku parc. č.  206/6,k. ú. Smíchov, o výměře 32 m2...
Prodej bytového domu č.p. 809 Štěpařská č.o.24 se zastav. pozemkem parc.č. 942/103, k.ú.Hlubočepy, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
23/01/2003
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 809 Štěpařská č.o.24 se zastav....
Zrušení usnesení ZMČ Z 20/15/2001 – přímý prodej bytového domu čp.  1898, Xaveriova 53, se stav. pozemkem parc. č. 1911 a zahradou parc. č.  1912, k. ú. Smíchov, P5, paní Adéle Pokorné
23/01/2003
23. Předkladatel: M. Jančík, starosta Zrušení usnesení ZMČ Z 20/15/2001 – přímý prodej bytového domu čp. ...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě