Návrh na revokaci usnesení č. Z 26/11/2002 ze dne 21. 3.2002

23/01/2003
10. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh na revokaci usnesení č. Z 26/11/2002 ze dne 21. 3.2002 Manželé Šímovi po předložení...

Prodej domu č.p. 1174, Mrázovka č.o.3 se  zastav. pozemkem parc.č. 2371, k.ú. Smíchov dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě MAISON ANGELIQUE, s.r.o., se sídlem Mrázovka 3, č.p. 1174, složené z oprávněných nájemců bytů

23/01/2003
32. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 1174, Mrázovka č.o.3 se zastav. pozemkem...

Prodej nebytového dvorního traktu v objektu čp.  664, Radlická 26, k. ú. Smíchov, včetně pozemků parc. č. 2237/3 a 2237/4, Praha 5, společnosti TORES a.s., Radlická 26, Praha 5 – doplnění

23/01/2003
20. Předkladatel: M. Jančík, starosta Prodej nebytového dvorního traktu v objektu čp.  664, Radlická 26, k....

Návrh na jmenování Redakční rady Měsíčníku Městské části Praha 5 – Pražská pětka pro volební období 2002 – 2006

23/01/2003
11. Předkladatel: O. Gál, radní Návrh na jmenování Redakční rady Měsíčníku Městské části Praha 5 –...

Schválení zápisu 1. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZMČ P5, schválení programu 2. zasedání ZMČ P5

23/01/2003
1. Předkladatel: M. Jančík, starosta Schválení zápisu 1. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZMČ...

Společný prodej domu čp. 587 se  stav. poz. parc. č. 857, zahradou parc. č. 858/1 a zast. plochou parc. č. 859, k.ú. Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5 – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. 1/2 pan Ing. Miroslav Houska – třetí osobě

23/01/2003
21. Předkladatel: M. Jančík, starosta Společný prodej domu čp. 587 se  stav. poz. parc. č. 857, zahradou...

Postup pro poskytování finančních darů členům komisí RMČ P5 pro období 2003 – 2006

23/01/2003
7. Předkladatel: M. Jančík, starosta Postup pro poskytování finančních darů členům komisí RMČ P5 pro období...

Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci, dle zák. 72/1994 Sb., a dle seznamu půdních prostor, schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 – č.  usnesení 24/1057/2001

23/01/2003
30. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených...

Prodej bytového domu čp.  769, Grafická 9, se stav. pozemkem parc. č.  3502, k. ú. Smíchov, P5

23/01/2003
18. Předkladatel: M. Jančík, starosta Prodej bytového domu čp.  769, Grafická 9, se stav. pozemkem parc....

Návrh na složení Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5

23/01/2003
8. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh na složení Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5 Zastupitelstvo městské části...

Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemku parc. č. 298/56, k.ú. Motol

23/01/2003
27. Předkladatel: M. Jančík, starosta Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemku parc. č. 298/56, k.ú. Motol...

Společný prodej domu čp. 1135 se  stav. poz. parc. č. 2057 a zahradou parc. č. 2058,k. ú. Smíchov, LV 2250, Na Václavce 9, Praha 5, spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. 1/4 paní Alena Barešová a id. 1/4 pan Emanuel Němeček, třetí osobě

23/01/2003
19. Předkladatel: M. Jančík, starosta Společný prodej domu čp. 1135 se  stav. poz. parc. č. 2057 a...

Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5

23/01/2003
9. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5 Zastupitelstvo městské...

Revokace usnesení ZMČ P5 ze dne 22.6.2000 č. usnesení Z 11/25/2000

23/01/2003
28. Předkladatel: M. Jančík, starosta Revokace usnesení ZMČ P5 ze dne 22.6.2000 č. usnesení Z 11/25/2000 Výše uvedeným...

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1173 Mrázovka č.o.5, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2370 dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

23/01/2003
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1173 Mrázovka č.o.5, k.ú....

Návrh rozpočtových změn a opatření od 3. 10. 2002 do 31. 12. 2002

23/01/2003
5. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 3. 10. 2002 do 31. 12. 2002 Zastupitelstvo městské části...

Žádost o  prodej pozemků s právem stavby parc.č. 1932 a 1933, k. ú. Smíchov, ulice Přímá – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele a pozemek související – zahrada

23/01/2003
29. Předkladatel: M. Jančík, starosta Žádost o  prodej pozemků s právem stavby parc.č. 1932 a 1933, k....

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 24.1.2002 č. Z 24/15/2002 – Prodej bloku domů č.p.2760,2761,2762 Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, se zastav. a souvis. pozemky parc.č. 945/4,945/5,945/6,946/7 , k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” Bytovému družstvu Nad Kesnerkou, se  sídlem Nad Kesnerkou 5, č.p. 2761 složenému z oprávněných nájemců bytů

23/01/2003
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 24.1.2002 č....

Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 5

23/01/2003
6. Předkladatel: M. Jančík, starosta Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s...

Návrh Smlouvy o věcném břemenu na pozemek parc.č. 5087, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou a.s.

23/01/2003
25. Předkladatel: M. Jančík,starosta Návrh Smlouvy o věcném břemenu na pozemek parc.č. 5087, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě