Souhlas s  prodejem bytového domu č.p.981 Vejražkova č.o.14, k.ú.Košíře, se  zastav. pozemkem parc.č.1715/5 a  souvis. pozemkem parc.č. 1715/7 dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”, jednomu oprávněnému nájemci bytu – manželé Drhovi

24/01/2002
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s  prodejem bytového domu č.p.981 Vejražkova č.o.14, k.ú.Košíře,...

Schválení zápisu z 23. zasedání ZMČ P5 – 13. 12. 2001, volba ověřovatelů zápisu 24. zasedání ZMČ P5, schválení programu 24. zasedání ZMČ P5

24/01/2002
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 23. zasedání ZMČ P5 – 13. 12. 2001, volba ověřovatelů...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642 Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/22, 1020/21 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
30. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642 Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy,...

Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a  souvisejících pozemků parc.č. 4640 a parc.č. 4641 ze seznamu projednaného pod č.  Z 15/9/2001 na  15. zasedání ZMČ Praha konaném dne 22.2.2001 -č.p. 2130, Ke Klimentce 29, k.ú. Smíchov

24/01/2002
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z  23/7/2001 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p. 997, Na Bělidle č.o. 15, k.ú. Smíchov, se zastav. a souvis. pozemky parc. č. 408 a  409, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

24/01/2002
8. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z  23/7/2001 ze...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639, 640 Dreyerova č.o.11,13, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/24 a 1020/23 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
29. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639, 640 Dreyerova č.o.11,13, k.ú.Hlubočepy,...

Prodej bloku domů č.p.2711, č.p.2712, č.p.2713, č.p.2714, č.p. 2715,č.p.2716 a č.p.2717, Pod Děvínem č.o.33,35,37,39, 41,43,45 se zast. pozemky parc.č.1091/14,1091/13,1091/12,1091/11,1091/10,1091/9, 1091/8, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Pod Děvínem 2711-2717”, se sídlem Pod Děvínem 43, č.p. 2716, složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p.2711, č.p.2712, č.p.2713, č.p.2714, č.p. 2715,č.p.2716...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/9/01 ze dne 13.12.01-Prodej bytového domu č.p.2265 Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemky parc.č.1438 a 1439 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..”

24/01/2002
7. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/9/01 ze dne 13.12.01-Prodej...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613 Dreyerova č.o.4,2, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/62, 1020/61 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
28. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613 Dreyerova č.o.4,2, k.ú.Hlubočepy,...

Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, se zastav. pozemkem parc.č.896 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana,...

Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 24. 1. 2002

24/01/2002
2. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ P5 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 24. 1. 2002 Zastupitelstvo městské...

Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 22/21/2001 ze dne 15.11.2001 – změna parc.č. 3043

24/01/2002
27. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 22/21/2001 ze dne 15.11.2001 – změna...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě