Společný prodej domu čp. 2119 se  stav. poz. parc. č. 1521 a zahradou parc. č.1522, k. ú. Smíchov, Na Pláni 26, Praha 5, – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. 1/2 paní Eva Hlobilová, třetí osobě

24/01/2002
36. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Společný prodej domu čp. 2119 se  stav. poz. parc. č. 1521...

Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za období 9/2001 do 12/2001

24/01/2002
4. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ P5 Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za období 9/2001...

Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.163 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
25. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, se zastav....

Prodej domu č.p. 942, Destinové č.o.4, se zastav. pozemkem parc.č. 633/3, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″ právnické osobě ” SOD FV, s.r.o.” se sídlem Destinové 4, č.p. 942 složené z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 942, Destinové č.o.4, se zastav. pozemkem parc.č....

Žádost o majetkoprávní vypořádání k pozemkům č.parc. 1484/6,7,8,9,10, v k.ú. Košíře, s uživateli

24/01/2002
34. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o majetkoprávní vypořádání k pozemkům č.parc. 1484/6,7,8,9,10, v k.ú. Košíře, s uživateli...

Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu “Urbanistické studie Nová Ves”, dat. 10.2001

24/01/2002
5. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu “Urbanistické studie Nová Ves”,...

Prodej bytového domu č.p.414 Újezd č.o.13 se zastav. pozemkem parc.č. 900, k.ú.Malá Strana, a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
24. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.414 Újezd č.o.13 se zastav. pozemkem parc.č....

Prodej domu č.p. 815, Mikšovského č.o.19, se zastav. pozemkem parc.č. 1475/73, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Mikšovského 815/19” se sídlem Mikšovského 19, č.p. 815 složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002
13. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 815, Mikšovského č.o.19, se zastav. pozemkem parc.č....

Žádost o svěření pozemku č.parc. 2320 v k.ú. Smíchov – vrch Mrázovka – doplnění o pozemek – Technického a zkušebního ústavu stavebního s.p., Prosecká 76, Praha(současný vlastník)

24/01/2002
35. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o svěření pozemku č.parc. 2320 v k.ú. Smíchov – vrch...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 23/14/01 ze dne 13.12.01-Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2142,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
6. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 23/14/01 ze dne...

Prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2903 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
23. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem...

Prodej domu č.p. 873, Švédská č.o.12, se zastav. a souvisejícími pozemky parc.č. 3327 a parc.č. 3328/1, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě “Švédská 12, a.s.” se sídlem Švédská 12, č.p. 873 složené z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 873, Švédská č.o.12, se zastav. a souvisejícími pozemky...

Informace o Smlouvě o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky parc.č. 1175/2,3, a 5, k.ú. Košíře

24/01/2002
32. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o Smlouvě o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí...

Prodej domu č.p. 361, Na Valentince č.o.9, se zastav. pozemkem parc.č. 533, k.ú. Smíchov dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Na Valentince 9” se sídlem Na Valentince 9, č.p. 361 složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002
11. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 361, Na Valentince č.o.9, se zastav. pozemkem parc.č....

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/10/01 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, se  zastav. pozemkem parc.č.463 dle “Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
21. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/10/01 ze dne...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/19/01 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p.356, Kroftova č.o.5, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3040, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
10. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/19/01 ze dne 13.12.2001-Prodej...

Úplatný převod pozemků parc.č. 2107/2 a 2107/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 z vlastnictví MČ Praha 5

24/01/2002
33. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Úplatný převod pozemků parc.č. 2107/2 a 2107/3, k.ú. Smíchov, Praha...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638 Pražského č.o.32,3O, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/26, 1020/25 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
22. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638 Pražského č.o.32,3O, k.ú.Hlubočepy,...

Doplnění a revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/16/2001 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p.2239, Moulíkova č.o.3, k. ú. Smíchov, se  zastav. pozemkem parc. č. 650, dle “Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
9. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění a revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/16/2001 ze dne...

Majetkoprávní vypořádání s restituenty – ing. Boháčem a spol.

24/01/2002
31. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Majetkoprávní vypořádání s restituenty – ing. Boháčem a spol. Majetkoprávní vypořádání...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě