Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a  souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č. usn. Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5, konaném dne 22.2.2001, -č.p. 890, nám. J. Machka 9, k.ú. Košíře

21/02/2002
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných...

Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2002

21/02/2002
41. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok...

Dopis pana Václava Picky, bytem Praha 5, Plzeňská 92/195, ve věci nesouhlasu s “Příkazní smlouvou o správě domu čp. 195, Košíře”.

21/02/2002
6. Předkladatel: RNDr. Miroslav Škaloud, starosta Dopis pana Václava Picky, bytem Praha 5, Plzeňská 92/195,...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/28/2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613, Dreyerova č.o.4,2, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/62,1020/61, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/28/2002-Prodej bytového domu-2 bloku...

Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a  souvisejících pozemků, ze seznamu projednaného pod č. Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5, konaném dne 22.2.2001, -č.p. 2066, U  Blaženky 6, včetně zastav. a souvis. pozemků parc.č. 2706 a parc.č. 2707, k.ú. Smíchov

21/02/2002
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných...

Prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 643, v k. ú. Smíchov, Moulíkova 4, Praha 5

21/02/2002
39. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz....

Prodej domu č.p. 921, Svornosti č.o.14, se zastav. pozemkem parc.č. 480, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Svornosti 921, se sídlem Svornosti 14, č.p.921, P5, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002
7. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 921, Svornosti č.o.14, se zastav. pozemkem parc.č....

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002
29. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského č.o.36 a...

Záměr prodeje bytového domu č.p.242, Na  Zlíchově č.o.33, k.ú.Hlubočepy, s  pozemky parc.č.534 a 535, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

21/02/2002
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu č.p.242, Na  Zlíchově č.o.33, k.ú.Hlubočepy,...

Úplatný převod pozemku parc.č. 3643, k.ú. Smíchov,Mošnova ulice , Praha 5 z vlastnictví MČ Praha 5 – výběr kupujícího

21/02/2002
40. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Úplatný převod pozemku parc.č. 3643, k.ú. Smíchov,Mošnova ulice ,...

Prodej bytového domu č.p. 955, se stav. pozemkem parc. č.  628/19, k. ú. Košíře, Na Stárce 29, P5, oprávněným nájemcům bytu, manž. Zdeňkovi a Evě Ostrčilovým dle “Zásad 1 – 3 byty…”

21/02/2002
8. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 955, se stav. pozemkem parc. č. ...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002 -Prodej bytového domu č.p.1074, Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002
28. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002...

Záměr prodeje bytového domu č.p.229, Na Zlíchově č.o.29, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.532 a 536 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

21/02/2002
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu č.p.229, Na Zlíchově č.o.29, k.ú.Hlubočepy, s ...

Společný prodej domu č.p. 587 se  stav. poz. parc. č. 857, zahradou parc. č. 858/1 a zast. plochou parc. č. 859, k.ú. Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5 – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. 1/2 pan ing. Miroslav Houska – třetí osobě

21/02/2002
38. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Společný prodej domu č.p. 587 se  stav. poz. parc....

Prodej bytového domu č.p. 957, Kvapilova 12, se stav. pozemkem parc. č.  955/6, k. ú. Košíře, P5, oprávněným nájemcům bytů, manž. Pavlu a Kláře Šmídovým a Věře Kulišové, dle “Zásad 1 – 3 byty…”

21/02/2002
9. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 957, Kvapilova 12, se stav. pozemkem...

Prodej domu č.p. 226, Hennerova č.o.9, se zastav. pozemkem parc.č. 298/19, k.ú. Motol,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Hennerova 226”, se sídlem Hennerova 9, č.p. 226 složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 226, Hennerova č.o.9, se zastav. pozemkem parc.č....

Prodej domu č.p.718, Na Neklance 4, včetně zastavěného pozemku parc. č. 1241, k. ú. Smíchov, P5, Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o., Seifertova 9, P3

24/01/2002
37. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej domu č.p.718, Na Neklance 4, včetně zastavěného pozemku parc....

Zpráva o činnosti FV ZMČ Praha 5 za rok 2001

24/01/2002
3. Předkladatel: Martin Stránský, předseda FV ZMČ P5 Zpráva o činnosti FV ZMČ Praha 5 za...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/10/01 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.463 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002
26. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/10/01 ze dne...

Prodej bloku domů č.p. 2760, č.p. 2761, č.p. 2762 Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, se zastav. pozemky parc.č. 945/6, 945/5, 945/4, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Nad Kesnerkou” se  sídlem Nad Kesnerkou 5, č.p. 2761, složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p. 2760, č.p. 2761, č.p. 2762...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě