Prodej domu č.p. 78, Slávy Horníka č.o.15, se zastav. pozemkem parc.č. 488, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Horníkova 15, s.r.o., se sídlem Slávy Horníka 15, č.p. 78,složené z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002
48. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 78, Slávy Horníka č.o.15, se zastav. pozemkem...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1702 v k. ú. Smíchov

21/03/2002
12. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1702 v k. ú. Smíchov...

Prodej domu č.p. 443, nám. J. Machka č.o.7, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/47, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Josefa Machka 443, družstvo se sídlem nám. J. Machka 7, č.p. 443, složené z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002
53. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 443, nám. J. Machka č.o.7, se zastav....

Žádost o prodej pozemků parc.č. 1475/227,1475/228,1475/282,1475/283, k.ú. Košíře z vl. MČ P5, za účelem užívání objektů ve vlastnictví žadatelů – garáže

21/03/2002
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemků parc.č. 1475/227,1475/228,1475/282,1475/283, k.ú. Košíře z vl. MČ...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb..”

21/03/2002
42. Předkladatel: ing. P.  Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002
34. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne...

Stanovisko MČ Praha 5 k”Urbanistické studii RADLICE-JINONICE” dat. listopad 2001

21/03/2002
8. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k”Urbanistické studii RADLICE-JINONICE” dat. listopad...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1737 v k. ú. Smíchov

21/03/2002
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1737 v k. ú. Smíchov...

Prodej domu č.p. 888, nám. J. Machka č.o.15, bez pozemku parc.č. 1427/66, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka 888/15, se sídlem nám. J. Machka 15, č.p. 888, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002
54. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 888, nám. J. Machka č.o.15, bez...

Žádost MHMP o odejmutí majetku hl.m. Prahy svěřeného MČ Praha 5 – Gymnázium Nad Kavalírkou 1/čp.100, k.ú.Košíře, z majetku MČ Praha 5.

21/03/2002
24. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost MHMP o odejmutí majetku hl.m. Prahy svěřeného MČ Praha...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/22/2002 ze dne 24.1.2002- Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638, Pražského č.o.32,30, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/26, 1020/25, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002
40. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/22/2002 ze dne...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/29/2002 ze dne 21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636 Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

21/03/2002
35. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/29/2002 ze dne...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/29/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639,640, Dreyerova č.o.11,13, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/24 a 1020/23 dle, “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty, podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002
27. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/29/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej...

Záměr prodeje bytového domu č.p.222, Na Zlíchově č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.533,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

21/02/2002
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu č.p.222, Na Zlíchově č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem...

Prodej areálu bývalého zdravotního zařízení čp. 1977,Na Cihlářce 6 – prázdného objektu, objektu zubního střediska, lékárny, adm. objektu (nezapsaný v KN ) a vrátnice, parc. č.  2586, 2587/1, 2587/2, 2587/3 a 2587/4, k. ú. Smíchov, P5, s podmínkou zachování 10 let provozu zubního střediska a lékárny, zájemci ing. Otto Novákovi, Nad Popelkou 2, Praha 5

21/02/2002
37. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej areálu bývalého zdravotního zařízení čp. 1977,Na Cihlářce 6 –...

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.245 Na Vysoké II., č.o.13, k.ú. Radlice, se zastav. a souvis. pozemky parc.č.607 a 608 dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

21/02/2002
10. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.245 Na Vysoké II., č.o.13, k.ú....

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty, podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002
26. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne...

Prodej domu č.p. 929, Nad Turbovou č.o.10, se zastav. pozemkem parc.č. 955/4, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Turbo 10, se sídlem Nad Turbovou 10, č.p. 929, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 929, Nad Turbovou č.o.10, se zastav. pozemkem...

Informace – záměr prodeje bytového domu čp.  162, Skalní 19, se stav. pozemkem parc. č.  664 a zahradou parc. č.  665, k. ú. Hlubočepy, P5

21/02/2002
36. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Informace – záměr prodeje bytového domu čp.  162, Skalní...

Prodej domu č.p. 433, nám.J.Machka č.o.6, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/46,k.ú.Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka 6, se sídlem nám.J.Machka 6, č.p. 433, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002
11. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 433, nám.J.Machka č.o.6, se zastav. pozemkem parc.č....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě