Prodej bloku domů č. p.  2755, 2756, 2757, 2758, 2759, Kroupova č.o.14,16,18,20,22, se zastav. pozemky parc.č. 945/11,945/10, 945/9, 945/8,945/7, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Horní Kesnerka, se sídlem Kroupova 18, č.p. 2757, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č. p. 2755, 2756, 2757, 2758,...

Prodej bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech domu a pozemku 2429/17083 v domě Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č. 850, k.ú. Malá Strana, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci Janě Štefánkové

18/04/2002
40. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech domu a...

Prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 643 v k. ú. Smíchov, Moulíkova 4, Praha 5 – doplnění kupujícího

18/04/2002
8. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz....

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.631, 632, Pražského č.o.33,35, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/32, 1020/31, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
30. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.631, 632, Pražského č.o.33,35, k.ú.Hlubočepy,...

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.978, Karenova č.o.17, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č.1715/3, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

18/04/2002
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.978, Karenova č.o.17, k.ú....

Prodej bytové jednotky č.18/1074, s podílem na společných částech domu a pozemku 1068/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, oprávněnému nájemci Ivanu Marincovi

18/04/2002
41. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytové jednotky č.18/1074, s podílem na společných částech domu a...

Koupě id. 13/128 domu čp. 297, id. 13/128 stav. poz. parc. č. 307, k. ú. Smíchov, Na Bělidle 36, Praha 5, od spoluvlastníků

18/04/2002
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 13/128 domu čp. 297, id. 13/128 stav. poz....

Vyřazení nemovitosti Zborovská 8, č.p. 1188, se zastav. pozemkem parc.č. 242, k.ú. Smíchov, ze seznamu domů určených k privatizaci schválených na  6. zasedání RMČ č. 6/228/2001 dne 8.2.2001

18/04/2002
29. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Vyřazení nemovitosti Zborovská 8, č.p. 1188, se zastav. pozemkem...

Revokace usnesení ZMČ č. Z 21/11/2001 ze dne 18.10.2001 – Návrh společného prodeje bytových domů č.p. 922, č.p. 923, Hübnerové 5,3, se zastav. pozemky parc.č.955/19, 955/20,955/22 (kotelna), k.ú. Košíře, ze seznamu schváleného dne 12.12.2000, č.usn. 28/1050/2000

18/04/2002
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. Z 21/11/2001 ze dne 18.10.2001...

Prodej bytové jednotky č. 343/9, s půdní vestavbou, v domě č.p. 343, Drtinova 18, k.ú. Smíchov, s pozemkem č.  parc. 3038, s podílem na společných částech domu a pozemku 1739/10909 oprávněným nájemcům Jiřímu a Dagmar Střechovým

18/04/2002
39. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytové jednotky č. 343/9, s půdní vestavbou, v domě č.p. 343,...

Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemkových parcel v k. ú. Hlubočepy, za účelem vybudování sportovního areálu pro školy a občany Barrandova

18/04/2002
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemkových parcel v k....

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1174, Mrázovka č.o.3, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2371, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

18/04/2002
27. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1174, Mrázovka č.o.3, k.ú....

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady, parc.č.2094, oprávněným nájemcům bytů domu č.p.2001, Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov

18/04/2002
50. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej souvisejícího pozemku-zahrady, parc.č.2094, oprávněným nájemcům bytů domu č.p.2001,...

Prodej domu č.p. 902, Houdova č.o.13 a 15, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/54, k.ú. Košíře,dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Houdova 13,15, družstvu, se sídlem Houdova 13, č.p. 902, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 902, Houdova č.o.13 a 15, se...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1744 v k. ú. Smíchov

21/03/2002
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1744 v k. ú. Smíchov...

Prodej domu č.p. 512, nám. J. Machka č.o.2, se zastav. pozemkem parc.č. 1427/42, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Družstvu Machka 2, se sídlem nám. J. Machka 2, č.p. 512, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002
52. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 512, nám. J. Machka č.o.2, se zastav....

Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi MČ Praha 5 a firmou DELCIS ČR, a.s.,Lidická 43, Praha 5 o vybudování průchodu do Obchodního centra Nový Smíchov

21/03/2002
25. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi MČ...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/28/2002 ze dne 24.1.2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613, Dreyerova č.o.4,2, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/62, 1020/61, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002
41. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/28/2002 ze dne...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/19/2001 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p. 356 Kroftova č.o. 5, k.ú. Smíchov , s pozemkem parc.č. 3040, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002
36. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/19/2001 ze dne...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1710 v k. ú. Smíchov

21/03/2002
15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1710 v k. ú. Smíchov...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě