Záměr přímého prodeje bytového domu č.p.117, Zborovská č.o.66, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.848, právnické osobě složené z oprávněných nájemcům

23/05/2002
35. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr přímého prodeje bytového domu č.p.117, Zborovská č.o.66, k.ú.Malá...

Prodej domu č.p. 229, Hennerova č.o.3, se  zastav. pozemkem parc.č. 298/16, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Družstvu nájemníků bytů, Hennerova 229, se sídlem Hennerova 3, č.p. 229, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
8. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 229, Hennerova č.o.3, se  zastav. pozemkem...

Prodej bytového domu č.p.574, Petřínská č.o.10,k.ú.Malá Strana, s pozemky parc.č.869 a parc.č.870, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”

23/05/2002
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.574, Petřínská č.o.10,k.ú.Malá Strana, s pozemky...

Prodej domu č.p. 327, Drtinova č.o.15, se zastav. a souvis. pozemky parc.č. 3052,3053, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5 “, Bytovému družstvu Drtinova 15, se sídlem Drtinova 15, č.p. 327, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 327, Drtinova č.o.15, se zastav. a souvis. pozemky...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002 -Prodej bytového domu č.p.1074, Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
33. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze...

Prodej domu č.p.187 a č.p.188, Brdlíkova č.o.1 a 3, k.ú. Motol, se zastav. pozemkem parc.č.298/24 a  298/25, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Brdlíkova 1+3, se sídlem č.p.187, Brdlíkova č.o.1, k.ú.Motol, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
9. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p.187 a č.p.188, Brdlíkova č.o.1 a 3, k.ú. Motol,...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 25/25/2002 ze dne 21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.781 a 782 Krškova č.o.19 a 17 , k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/5 a 942/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 25/25/2002 ze dne...

Prodej id. 108/480 domu čp. 1024 s id. 108/480 stav. poz. parc. č. 138, k. ú. Smíchov, Zborovská 23, Praha 5, spoluvlastnici

23/05/2002
45. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 108/480 domu čp. 1024 s id. 108/480 stav. poz....

Revokace usnesení ZMČ č.u. Z 16/15/2001 ze dne 22.03.2001 – Záměr prodeje bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č. Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha konaném dne 22.2.2001 – nám. J.Machka 8/891

23/05/2002
13. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č.u. Z 16/15/2001 ze dne 22.03.2001 –...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/22/2002 ze dne 21.2.2002 a č.Z 26/37/2002, ze dne 21.3.2002 – Prodej bytového domu-2 bloku č.p.629, Dreyerova č.o.29 a č.p.630, Pražského č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/34, 1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
32. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/22/2002 ze...

Svěření dvou studní – Podbělohorská-Klamovka (č.p. 2002/9), k.ú. Smícho, a Slivenecká (č.p. 112/37), k. ú. Hlubočepy, z majetku MHMP do majetku MČ Praha 5-dopis MHMP č.j.RMM-51/2001, ze dne 01.02.2001

23/05/2002
37. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Svěření dvou studní – Podbělohorská-Klamovka (č.p. 2002/9), k.ú. Smícho,...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/31/2002 ze dne 18.4.2002-Prodej bytového domu 2-bloku č.p.610 a 611, Pražského č.o.25 a 27, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/64 a 1020/63 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
21. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/31/2002 ze...

Žádost o svěření nemovitostí č.parc. 8/4 a 8/5 v k.ú. Košíře, z majetku Obce hl.m. Prahy , užívaných jako odloučené pracoviště k ZŠ Nepomucká 1/ čp.  139, k.ú. Košíře .

23/05/2002
44. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Žádost o svěření nemovitostí č.parc. 8/4 a 8/5 v k.ú. Košíře,...

Prodej bytového domu č.p.1203, Zoubkova č.o. 8, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2277, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1203, Zoubkova č.o. 8, k.ú.Smíchov, s...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/30/2002 ze dne 18.4.2002- Prodej bytového domu-2 bloku č.p.631 a 632, Pražského č.o.33 a 35, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/32 a 1020/31, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/30/2002 ze...

Vyúčtování grantových darů Kdo si hraje, nezlobí 2001 – Zima 2001/2002 k 30.4.2002

23/05/2002
41. Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní Vyúčtování grantových darů Kdo si hraje, nezlobí 2001 –...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/29/2002 ze dne 21.3.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.653 a 654, Renoirova č.o.18 a  20 , k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/6 a 1020/7, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

23/05/2002
22. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/29/2002 ze dne 21.3.2002-Prodej...

Prodej bytového domu čp.  268, se stav. pozemkem parc. č.  3033, Zubatého 2, k. ú. Smíchov, P5, podle Statutu, společnosti STENA s.r.o., Klánovice, V Pátém 259, Praha 9

23/05/2002
43. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej bytového domu čp.  268, se stav. pozemkem parc. č. ...

Schválení zápisu z 27. zasedání MČ P5 – 18.4.2002, volba ověřovatelů zápisu 28. zasedání ZMČ P5, schválení programu 28. zasedání ZMČ P5

23/05/2002
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 27. zasedání MČ P5 – 18.4.2002, volba ověřovatelů zápisu...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 27/34/2002 ze dne 18.4.2002- Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
30. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 27/34/2002 ze...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě