Návrh znění “Delimitačního protokolu” o převodu majetku, závazků , práv a povinností mezi slučovanými školami

23/05/2002
39. Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní Návrh znění “Delimitačního protokolu” o převodu majetku, závazků , práv...

Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu na pořízení změny územního plánu na pozemku č.parc. 2802, k.ú. Smíchov

23/05/2002
3. Předkládá: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu na pořízení změny územního plánu...

Revokace usnesení ZMČ č.u. Z 14/19/2000 ze dne 14.12.2000 – záměr prodeje domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného na  9. zasedání ZMČ Praha 5 z důvodu změny formy privatizace

23/05/2002
28. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č.u. Z 14/19/2000 ze dne 14.12.2000...

Prodej bytového domu č.p.887 Vrchlického č.o.74, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.1139, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.887 Vrchlického č.o.74, k.ú.Košíře, s pozemkem...

Návrh na schválení grantů “Podaná ruka sociální problematika ” v roce 2002

23/05/2002
40. Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní Návrh na schválení grantů “Podaná ruka sociální problematika “ v...

Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5 od 1.3.2002

23/05/2002
4. Předkladatel : RNDr M. Škaloud, starosta Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 ze dne 24.1.2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
27. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 ze...

Prodej bytového domu č.p.886, Vrchlického č.o.76, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.1138, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.886, Vrchlického č.o.76, k.ú.Košíře, s pozemkem...

Návrh na odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek vzniklých za neplacení nájemného v pronajatých nebytových prostorách ve školách

23/05/2002
38. Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní Návrh na odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek vzniklých za neplacení nájemného...

Prodej domu č.p. 217, Hennerova č.o.19, se  zastav. pozemkem parc.č. 322/6, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerova 217, se sídlem Hennerova 19, č.p.217, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
5. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 217, Hennerova č.o.19, se  zastav. pozemkem...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 24/29/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639, 640, Dreyerova č.o.11,13, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/24 a 1020/23, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
26. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 24/29/2002 ze dne...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.608, 609, Pražského č.o.21,23, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/66, 1020/65, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.608, 609, Pražského č.o.21,23, k.ú.Hlubočepy,...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638, Pražského č.o.32,30, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/26, 1020/25, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
36. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638, Pražského č.o.32,30, k.ú.Hlubočepy,...

Prodej domu č.p. 220, Hennerova č.o.29, se zastav. pozemkem parc.č. 322/3, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Střed – Hennerova 220, se sídlem Hennerova 29, č.p. 220, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
6. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 220, Hennerova č.o.29, se zastav. pozemkem...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 25/23/2002 ze dne 21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.627, 628 Dreyerova č.o.5,7 k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64 a 1020/63 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
25. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 25/23/2002 ze...

Prodej domů č.p.194, 195 a č.p.196, Brdlíkova č.o.15,17 a 19, k.ú. Motol, se  zastav. pozemky parc.č.374/40, 374/39 a 374/38, dle Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Družstvu Na Motolské Skalce, se  sídlem č.p.196, Brdlíkova č.o.19, k.ú.Motol, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
10. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domů č.p.194, 195 a č.p.196, Brdlíkova č.o.15,17 a 19, k.ú....

Zrušení usnesení ZMČ č. Z 26/35/2002 ze dne 21.3.2002, na prodej bytové jednotky č.636/09 v bytovém domě-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
34. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení ZMČ č. Z 26/35/2002 ze dne 21.3.2002,...

Prodej domu č.p. 221, Hennerova č.o.27, se zastav. pozemkem parc.č. 322/2, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerka 221/27, se sídlem Hennerova 27, č.p. 221, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
7. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 221, Hennerova č.o.27, se zastav. pozemkem...

Prodej bytového domu č.p.1914, Pod tratí č.o.5, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.5026, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1914, Pod tratí č.o.5, k.ú.Smíchov, s...

Prodej domu č.p. 939, Destinové č.o.7, se zastav. pozemkem parc.č. 628/20, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Destinové 7, se sídlem Destinové 7, č.p. 939, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/05/2002
11. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 939, Destinové č.o.7, se zastav. pozemkem parc.č....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě