Stanovisko MČ Praha 5 k výjimečně přípustnému využití území, domu č.p. 508, Na Celné 3, Praha 5, č.parc. 391 k.ú. Smíchov a  ke změně územního plánu – koeficientu podílu bydlení

20/06/2002
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k výjimečně přípustnému využití území, domu...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 27/19/2002 ze dne 18.4.2002 – Souhlas s prodejem bytového domu č.p.978 Karenova č.o.17, k.ú. Košíře, se zastav. a souvis. pozemkem parc.č.1715/3,1715/8, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

20/06/2002
30. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 27/19/2002 ze dne...

Revokace usnesení ZMČ č. Z 27/40/2002

20/06/2002
49. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. Z 27/40/2002 Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/40/2002 z důvodu...

Prodej domu č.p. 891 nám.J. Machka č.o.8, bez zastav. pozemku parc.č. 1479/124, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, družstvu Náměstí Josefa Machka 891, se sídlem nám.J.Machka 8, č.p. 891, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 891 nám.J. Machka č.o.8, bez zastav....

Žádost manželů Andělových o prodej pozemku parc. č. 997/3, k. ú. Smíchov, zastavěný garáží

20/06/2002
40. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost manželů Andělových o prodej pozemku parc. č. 997/3, k. ú....

Prodej bytového domu č.p.1357, Matoušova č.o.8, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.60, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
4. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1357, Matoušova č.o.8, k.ú.Smíchov, s pozemkem...

Prodej domu č.p. 1915, Pod tratí č.o.3, se zastav. pozemkem parc.č. 5027, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, družstvu Pod tratí 1914, družstvo se sídlem Pod tratí 3, č.p. 1915, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
28. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 1915, Pod tratí č.o.3, se zastav....

Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/42/2002

20/06/2002
50. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/42/2002 Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/42/2002 z důvodu...

Prodej domu č.p. 712 Na  Celné č.o.6, se  zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 375,376, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Na Celné 6, se sídlem Na Celné 6, č.p. 712, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 712 Na Celné č.o.6, se zastav....

Prodej pozemku pod TS na části pozemku č.parc. 4924 k.ú. Smíchov PRE, a.s.

20/06/2002
37. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku pod TS na části pozemku č.parc. 4924 k.ú....

Prodej bytového domu č.p.295, Na Zámyšli č.o.2, k.ú. Košíře, s pozemkem parc.č.823, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
5. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.295, Na Zámyšli č.o.2, k.ú. Košíře,...

Revokace usnesení ZMČ P5 ze dne 21.3.2002 č. usnesení 26/19/2002

20/06/2002
57. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ P5 ze dne 21.3.2002 č. usnesení 26/19/2002 Výše...

Prodej domu č.p. 228, Hennerova č.o.5, se  zastav. pozemkem parc.č. 298/17, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerova 228 se sídlem Hennerova 5, č.p.228, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
26. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 228, Hennerova č.o.5, se zastav. pozemkem...

Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/43/2002

20/06/2002
51. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/43/2002 Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/43/2002, z důvodu...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/29/2002 ze dne 24.1.2002 – Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639, 640, Dreyerova č.o.11,13, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/24 a 1020/23, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/29/2002 ze dne...

Prodej parc.č. 1793/10, k.ú. Hlubočepy, ve vl. MČ Praha 5 – rozšíření zahrady

20/06/2002
38. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej parc.č. 1793/10, k.ú. Hlubočepy, ve vl. MČ Praha 5...

Prodej bytového domu č.p.2265, Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.1438,1439, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
6. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.2265, Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, s pozemky...

Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod majetku z BP v likvidaci Praha 5 na MČ Prahu 5. Převod nemovitostí bude uskutečněn po souhlasu MF ČR.

20/06/2002
58. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod...

Prodej domu č.p. 927, Kvapilova č.o.14, se  zastav. pozemkem parc.č. 955/5, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Kvapík, se  sídlem Kvapilova 14, č.p. 927, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
27. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 927, Kvapilova č.o.14, se zastav. pozemkem...

Doplnění usnesení RMČ Praha 5 č. Z 24/28/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613, Dreyerova č.o.4,2, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/62, 1020/61, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002
24. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení RMČ Praha 5 č. Z 24/28/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě