Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.409, dle “Statutu ..” oprávněným nájemníkům bytů domu č.p.997, Na Bělidle č.o.15,k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu

20/06/2002
34. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.409, dle “Statutu ..” oprávněným nájemníkům...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 28/36/2002 ze dne 23.5.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638, Pražského č.o.32,30 k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/26, 1020/25, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
9. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 28/36/2002 ze...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1729 v k. ú. Smíchov

20/06/2002
54. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1729 v k. ú. Smíchov...

Prodej domu č.p. 921, Hübnerové č.o.7, se zastav. pozemkem parc.č. 955/16, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hübnerové 7, se sídlem Hübnerové 7, č.p. 921, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
23. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 921, Hübnerové č.o.7, se zastav. pozemkem...

Žádost společnosti ORIS Praha, s.r.o. o snížení smluvní pokuty z nájemní smlouvy na pronájem štítu objektu Matoušova 1552/18, pro umístění reklamního zařízení

20/06/2002
41. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost společnosti ORIS Praha, s.r.o. o snížení smluvní pokuty z...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z26/31/2002 ze dne 21.3.2002-Prodej bytového domu č.p.665, V Lesíčku č.o.1, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.196, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
11. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z26/31/2002 ze dne 21.3.2002-Prodej...

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.2066, U Blaženky č.o.6, k.ú. Smíchov, se zastav. a souvis. pozemky parc.č.2706,2707, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

20/06/2002
32. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.2066, U Blaženky č.o.6,...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1857 v k. ú. Smíchov

20/06/2002
52. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1857 v k. ú. Smíchov...

Prodej domu č.p. 984, Vejražkova č.o.2, se  zastav. pozemkem parc.č. 1700, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Vejražkova 984/2, s.r.o., se sídlem Vejražkova 2, č.p. 984, složené z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
21. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 984, Vejražkova č.o.2, se zastav. pozemkem...

Povolení splátek u pohledávky na pokutě dle zák.č.131/2000 Sb. o hl. m. Praze

20/06/2002
42. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Povolení splátek u pohledávky na pokutě dle zák.č.131/2000 Sb. o hl....

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/23/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p.1720, Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov, s pozemkem p.č.2903, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
10. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/23/2002 ze dne...

Revokace ZMČ Praha 5 č. Z 27/16/2002 ze dne 18.4.2002- Prodej domu č.p. 901, Houdova č.o.9 a 11, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/55, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5 Bytovému družstvu Houdova 9 a  11, se  sídlem Houdova 9 a 11, č.p. 901, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace ZMČ Praha 5 č. Z 27/16/2002 ze dne...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1709 v k. ú. Smíchov

20/06/2002
53. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1709 v k. ú. Smíchov...

Prodej domu č.p. 207 Vltavská č.o.20 se zastav. pozemkem parc.č. 441, k.ú. Smíchov dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5 Bytovému družstvu Vltavská 20, se sídlem Vltavská 20, č.p. 207 složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 207 Vltavská č.o.20 se zastav. pozemkem...

Informace o Smlouvě o věcném břemenu práva chůze k soukromému schodišti do podzemní garáže přes pozemky parc.č. 2483/1 a 2483/3, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví Městské části Praha 5.

20/06/2002
43. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o Smlouvě o věcném břemenu práva chůze k soukromému schodišti do...

Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 12. 6. 2002

20/06/2002
2. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 12. 6. 2002 Zastupitelstvo městské části Praha...

Prodej domu č.p. 926, Kvapilova č.o.11, se  zastav. pozemkem parc.č. 955/21, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Kvapilova 11, s.r.o., se sídlem Kvapilova 11, č.p. 926, složené z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
29. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 926, Kvapilova č.o.11, se zastav. pozemkem...

Revokace usnesení ZMČ č. Z 27/41/2002

20/06/2002
48. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. Z 27/41/2002 Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 27/41/2002 z důvodu...

Prodej domu č.p. 210, Na Farkáně III č.o.25, se zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 196,197, k.ú. Radlice, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Farkáň 210, se sídlem Na Farkáně III 25, č.p. 210 složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 210, Na Farkáně III č.o.25, se...

Źádost manželů Větvičkových,Faltysových a paní Novákové o prodeje pozemků parc. č. 4469 a 4471, k. ú. Smíchov.

20/06/2002
39. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Źádost manželů Větvičkových,Faltysových a paní Novákové o prodeje pozemků parc. č. 4469...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě