Revokace usnesení ZMČ č. Z 27/39/2002

20/06/2002
47. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. Z 27/39/2002 Revokace usnesení ZMĆ č.  Z 27/39/2002...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 25/22/2002 ze dne 21.2.2002 – Prodej bytového domu-2 bloku č.p.629, Dreyerova č.o.29 a č.p.630, Pražského č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/34, 1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 25/22/2002 ze dne...

Žádost o prodej pozemků parc. č. 298/113, 298/122 a 298/123, k. ú. Motol

20/06/2002
36. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemků parc. č. 298/113, 298/122 a 298/123, k. ú....

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 28/17/2002 ze dne 23.5.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.608, 609, Pražského č.o.21,23, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/66, 1020/65, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
7. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 28/17/2002 ze...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 usn. Z/ 23/24/2001 ze dne 13.12.2001 – stanovisko k zápisu 1/3 podílu na domech , kde byly provedeny nástavby na sídlišti Šmukýřka čp.  903-911, čp.  915-920 a čp.  931-935 vše v k.ú. Košíře.

20/06/2002
59. Předkladatel: M.Jančík , zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 usn. Z/ 23/24/2001 ze...

Prodej bloku domů č.p. 191,192 a 193, Brdlíkova č.o.9,11,13, se zastav. pozemky parc.č. 374/41, 374/42, 374/43, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Praha 5 – Motol, Brdlíkova 191,192,193, se sídlem Brdlíkova 11, č.p.192, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
25. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p. 191,192 a 193, Brdlíkova č.o.9,11,13, se...

Prodej bytového domu čp. 258, nám. J. Machka 4, se stav. pozemkem parc. č. 1479/44, k. ú. Košíře, P5, oprávněným nájemcům bytů, mnž. Zdeňkovi a Jarmile Štemberovým, mnž. Jiřímu a Janě Šípovým a mnž. Bedřichovi a Renatě Čámským, dle ” Zásad 1 – 3 byty…”

20/06/2002
46. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 258, nám. J. Machka 4, se stav....

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 25/24/2002 ze dne 21.2.2002- Prodej bytového domu-2 bloku č.p.783 a 784, Krškova č.o.15 a 13, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/7 a 942/8, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 25/24/2002 ze dne...

Prodej id. 1/3 domu čp. 992, id. 1/3 stav. poz. parc. č. 2243, k. ú. Smíchov, LV 3423, Na Skalce 25, Praha 5, – spoluvlastníkům

20/06/2002
35. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 1/3 domu čp. 992, id. 1/3 stav. poz....

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 ze dne 21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
8. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 ze...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1880 v k. ú. Smíchov

20/06/2002
55. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1880 v k. ú. Smíchov...

Prodej domů č.p. 970, 971, Houdova č.o.5,7, se zastav. pozemky parc.č. 1479/58,1479/59, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Houdova 970-971, se sídlem Houdova 7, č.p. 971, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
24. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domů č.p. 970, 971, Houdova č.o.5,7, se zastav....

Prodej domu čp. 57, Nad Hliníkem 2a, se stav. pozemkem parc. č. 1858, a zahradou parc. č. 1853/2, k. ú. Košíře, Praha 5

20/06/2002
44. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej domu čp. 57, Nad Hliníkem 2a, se stav. pozemkem parc....

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z24/30/2002 ze dne 24.1.2002 Praha 5-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641 a 642, Dreyerova č.o.15 a 17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22 a 1020/21, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002
13. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z24/30/2002 ze dne 24.1.2002...

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.518, Kmochova č.o.4, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3096, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

20/06/2002
33. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.518, Kmochova č.o.4, k.ú....

Schválení zápisu z 28. zasedání ZMČ P5 – 23.5.2002, volba ověřovatelů zápisu 29. zasedání ZMČ P5, schválení programu 29. zasedání ZMČ P5

20/06/2002
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 28. zasedání ZMČ P5 – 23.5.2002, volba ověřovatelů zápisu...

Prodej pozemků s právem stavby parc. č. 1754 a 1755 v k. ú. Smíchov

20/06/2002
56. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemků s právem stavby parc. č. 1754 a 1755 v k. ú....

Prodej domu č.p. 538, K  rovinám č.o.17, se zastav. pozemkem parc.č. 764/26, k.ú. Jinonice, dle Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu K rovinám 538/17, se sídlem K rovinám 17, č.p. 538, složenému z oprávněných nájemců bytů

20/06/2002
22. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 538, K rovinám č.o.17, se zastav....

Předklad návrhu na uzavření Dohody o vzájemném vypořádání práv a povinností mezi MČ Praha 5 a AKCENTEM spol. s r.o., a AKCENTEM PRAHA GROUP a. s., v souvislosti s prodejem nemovitostí čp.  253, stav. poz. parcel. č.  2906 – Ženské domovy

20/06/2002
45. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Předklad návrhu na uzavření Dohody o vzájemném vypořádání práv a povinností...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/10/2001 ze dne 13.12.2001 – Prodej bytového domu č.p.2243, Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.463, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”

20/06/2002
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/10/2001 ze...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě