Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 812 a 813, Brichtova, č.o. 5 a 7, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/116 a 942/119, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 812 a 813, Brichtova,...
Prodej domu č.p. 325 Nad Pomníkem č.o.2 se  zastav. a souvis.pozemkem parc.č. 1404 a 1405/1, k.ú. Hlubočepy, dle Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě ŽVAHOV, s.r.o., se sídlem Markétská 1, č.p. 28, složené z oprávněných nájemců bytů
19/09/2002
55. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 325 Nad Pomníkem č.o.2 se zastav....
Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 686 a 687, Högerova, č.o. 6 a 4, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/55 a 942/54, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
22. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 686 a 687, Högerova,...
Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č. Z 27/31/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 610 a 611, Pražského, č.o. 25 a 27, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64, 1020/63, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”
19/09/2002
43. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č....
Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 1. 2002 do 2. 9. 2002 a návrh změny plánu hospodářské činnosti MČ Praha 5 na rok 2002
19/09/2002
6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 1. 2002 do 2. 9. 2002 a návrh změny...
Žádost o svěření pozemků z majetku hl.m. Prahy , které jsou nedílnou součástí areálu ZŠ Pod Žvahovem čp.  463 , k.ú. Hlubočepy, a je nutno je majetkově vypořádat.
19/09/2002
64. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Žádost o svěření pozemků z majetku hl.m. Prahy , které...
Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 23.5.2002, č.u. Z 28/15/2002, Prodej bytového domu č.p. 887, Vrchlického č.o. 74, k.ú. Košíře, s pozemkem parc.č.1139, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
32. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 23.5.2002, č.u....
Prodej domů č.p. 218 a č.p. 219 Hennerova č.o.21,23 se zastav. pozemky parc.č. 322/5, 322/4, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Dvojdomí 218 a 219, družstvo, se sídlem Hennerova 23, č.p. 219, složenému z oprávněných nájemců bytů
19/09/2002
52. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domů č.p. 218 a č.p. 219 Hennerova č.o.21,23...
Prodej bytového domu č.p.1052 Fabiánova č.o.2a, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.592/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
21. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1052 Fabiánova č.o.2a, k.ú.Košíře, s pozemkem...
Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č. Z 27/30/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 631 a 632, Pražského, č.o. 33 a  35, k.ú. Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/32, 1020/31 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
42. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č....
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2002
19/09/2002
7. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....
Žádost o odpis pohledávky v částce 1 032 562,- Kč za společností Pronto Plus, a.s.
19/09/2002
63. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o odpis pohledávky v částce 1 032 562,- Kč za společností Pronto...
Prodej bytového domu č.p. 395, Malátova, č.o. 13, k.ú. Smíchov, s pozemkem parc. č. 117, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
30. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 395, Malátova, č.o. 13, k.ú....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě