Prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2192 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
28. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú.Smíchov, s...
Změny a  doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor se  čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl. m.Prahy svěřených MČ Praha 5”- úprava textu v odstavci C)/2 a v odstavci E, vložením bodu 7,8
19/09/2002
49. Předkladatel: ing. P. Horák, zást starosty Změny a doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a...
Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod majetku z BP v likvidaci Praha 5 na MČ Prahu 5. Převod nemovitostí bude uskutečněn po souhlasu MF ČR
19/09/2002
16. Předkladatel: M. Jančík , zástupce starosty Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod...
Prodej bytového domu č.p.506 Zborovská č.o.48, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.221,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
70. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.506 Zborovská č.o.48, k.ú.Smíchov, s pozemkem...
Revokace usnesení ZMČ č. Z 14/19/2000 ze dne 14.12.2000 – Záměr prodeje domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného na 9. zasedání ZMČ Praha 5 z důvodu změny formy privatizace
19/09/2002
38. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. Z 14/19/2000 ze dne 14.12.2000...
Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz. parc. č. 501 v k. ú. Smíchov, LV 2769, Vltavská 11, Praha 5, spoluvlastníku
19/09/2002
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz....
Prodej domu č.p.983 Vejražkova č.o.4 se zastav. pozemkem parc.č.1701, k.ú.Košíře,právnické osobě Vejražkova 983, s.r.o., se sídlem č.p.983 Vejražkova č.o.4, k.ú.Košíře, složené z oprávněných nájemců bytů a pronájmu pozemku-zahrady parcel.č.1699/2 na dobu 5 let s ujednáním o budoucí kupní smlouvě
19/09/2002
60. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p.983 Vejražkova č.o.4 se zastav. pozemkem parc.č.1701,...
Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 688 a 689, Machatého, č.o. 1 a 3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/53 a 942/52, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
27. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 688 a 689, Machatého,...
Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2193, dle “Statutu”, oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 909 Na Skalce č.o.11,k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu
19/09/2002
48. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2193, dle “Statutu”, oprávněným nájemníkům bytů...
Schválení zápisů z 29. a 30. zasedání ZMČ Prahy 5, volba ověřovatelů zapísu 31. zasedání ZMČ Prahy 5, schválení programu 31. zasedání ZMČ Prahy 5
19/09/2002
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisů z 29. a 30. zasedání ZMČ Prahy 5, volba...
Prodej bytového domu č.p.2001 Radlická č.o.56, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2093, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
68. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.2001 Radlická č.o.56, k.ú.Smíchov, s pozemkem...
Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 23.5.2002, č. Z 28/32/2002, Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 629, 630, Dreyerova, č.o. 29 a  31, k.ú. Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/34, 1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
37. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 23.5.2002, č....
Prodej id. 10/16 domu čp. 92 s id. 10/16 stav. poz. parc. č. 189, k. ú. Smíchov, V Lesíčku 6, Praha 5, spoluvlastníku
19/09/2002
12. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 10/16 domu čp. 92 s id. 10/16 stav. poz....
Prodej bytového domu č.p.449 Starokošířská č.o.5, k.ú.Košíře, se zastav. pozemkem parc.č.1325, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”, právnické osobě Bytové družstvo Starokošířská 449/5 se sídlem č.p.449 Starokošířská č.o.5, k.ú.Košíře, založenou oprávněnými nájemníky bytů
19/09/2002
58. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.449 Starokošířská č.o.5, k.ú.Košíře, se zastav....
Prodej bytového domu č.p.183 Lumiérů č.o.10, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.800, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
25. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.183 Lumiérů č.o.10, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem...
Prodej nebytového prostoru – podílu 489/5004 v bytovém domě č.p.991 Na Skalce č.o.27, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2242, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”
19/09/2002
46. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej nebytového prostoru – podílu 489/5004 v bytovém domě...
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 9. 9. 2002
19/09/2002
2. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 9. 9. 2002 Zastupitelstvo městské části Praha...
Žádost o prodej pozemku parc. č.4515, k. ú. Smíchov
19/09/2002
69. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku parc. č.4515, k. ú. Smíchov Manželé...
Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 20.6.2002, č. Z 29/15/2002, Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 783 a 784, Krškova, č.o. 15 a 13, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/7 a 942/8, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”
19/09/2002
36. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 20.6.2002, č....
Prodej id. 1/2 domu čp. 422 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 3114 a id. 1/2 zahrady parc. č. 3115 v k. ú. Smíchov, Holečkova 23, Praha 5, třetí osobě
19/09/2002
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 1/2 domu čp. 422 s id. 1/2 stav. poz....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě