Prodej bloku domů č.p. 214,215,216 Weberova č.o.23,25,27, se zastav. pozemky parc.č. 298/21,298/22,298/23, k.ú. Motol, dle “Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5”, družstvu Pod Šafránkou, se sídlem Weberova 23, č.p. 214, složenému z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002
53. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p. 214,215,216 Weberova č.o.23,25,27, se zastav....

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 818 a 819, Brichtova, č.o. 6 a 8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/125 a 942/126, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 818 a 819, Brichtova,...

Návrh dohody o uznání dluhu mezi MČ Praha 5, zastoupenou správní firmou CENTRA, v.o.s. a Tomášem Begerou, Štěpařská 809/24, Praha 5

19/09/2002
73. Předkladatel: O. Gál, radní Návrh dohody o uznání dluhu mezi MČ Praha 5, zastoupenou správní...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č. Z 25/29/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 635 a 636, Pražského, č.o. 36 a  34, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.1020/28 a  1020/27 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002
41. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č....

Povolení splátek u pohledávek na pokutách dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze

19/09/2002
8. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Povolení splátek u pohledávek na pokutách dle zák. č. 131/2000 Sb. o...

Prodej bytové jednotky č.19/2095, s podílem na společných částech domu a pozemku 14060/113822 v domě Plzeňská č.p. 2095, č.o. 150, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci Tomáši Kotlárovi

19/09/2002
62. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytové jednotky č.19/2095, s podílem na společných částech domu a...

Prodej bytového domu č.p.1356 Matoušova č.o.10, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.61/1,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1356 Matoušova č.o.10, k.ú.Smíchov, s pozemkem...

Prodej domu č.p. 225 Hennerova č.o.11, se  zastav. pozemkem parc.č. 298/20, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerova 225, se sídlem Hennerova 11, č.p. 225, složenému z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002
51. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 225 Hennerova č.o.11, se zastav. pozemkem...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 625 a 626, Dreyerova, č.o. 1 a 3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/38 a 1020/37, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů … “

19/09/2002
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 625 a 626, Dreyerova,...

Prodej bytového domu čp.  162, Skalní 19, se stav. pozemkem parc. č. 664 a zahradou parc. č.  665, k. ú. Hlubočepy, dle “Statutu…”

19/09/2002
72. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej bytového domu čp.  162, Skalní 19, se stav. pozemkem...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.3.2002, č. Z 26/30/2002, Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 649 a 650, Renoirova, č.o. 10 a 12, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/2 a  1020/3, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

19/09/2002
40. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.3.2002, č....

Společný prodej domu čp. 1142 se stav. poz. parc. č. 2851, k. ú. Smíchov, Na Zatlance 10, Praha 5, spoluvlastníci – id. 1/8 obec hl. m. Praha, MČ Praha 5 a id. 7/8 Pavel Trefný

19/09/2002
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Společný prodej domu čp. 1142 se stav. poz. parc. č. 2851, k....

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.565 Grafická č.o.17, k.ú., Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3522, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

19/09/2002
61. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.565 Grafická č.o.17, k.ú.,...

Prodej bytového domu č.p.730 Na Celné č.o.10, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.379 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002
29. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.730 Na Celné č.o.10, k.ú.Smíchov, s...

Prodej domu č.p. 978 Karenova č.o.17 se  zastav.a souvis. pozemkem parc.č. 1715/3 a 1715/8, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě MYKANET, s.r.o., se sídlem Karenova 17, č.p. 978, složené z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002
50. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 978 Karenova č.o.17 se zastav.a souvis....

Projednání svěření objektů WC v ul. U Smíchovského hřbitova před hřbitovem na Malvazinkách na č.parc. 4910, k.ú. Smíchov , bývalé WC,č. parc. 66/2 v k.ú. Motol, roh ul. Plzeňská a V Přelomu a WC umístěné v opěrné zdi ul. Lamačova u Tilleho náměstí na č.parc. 1020/1, k.ú. Hlubočepy

19/09/2002
17. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Projednání svěření objektů WC v ul. U Smíchovského hřbitova před hřbitovem...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 15.11.2001, č. Z 22/24/2001 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 651 a 652, Renoirova, Chaplinovo nám.) č.o. 14 (2) a 16 (5), k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.1020/4 a  1020/5, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002
71. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 15.11.2001, č....

Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 20.6.2002, č. Z 29/5/2002 – Prodej bytového domu č.p. 295, Na Zámyšli č.o. 2, k.ú. Košíře, s  pozemkem parc.č. 823, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002
39. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 20.6.2002, č....

Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k. ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5, třetí osobě

19/09/2002
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz....

Prodej domu č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10 s pozemkem parc.č.3478, k.ú.Smíchov, právnické osobě Bytovému družstvu Na Čečeličce 10, se sídlem č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10, k.ú.Smíchov, složené z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002
59. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10 s pozemkem parc.č.3478,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě