Prodej domu č.p. 2314, Kroupova č.o.6, se zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 928 a  929, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Kroupova 6, se sídlem Kroupova 6, č.p. 2314, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
24. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 2314, Kroupova č.o.6, se zastav. a...

Zrušení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/43/2002 ze dne 21.3.2002 -Prodej domu č.p. 221, Hennerova č.o.27, se zastav. pozemkem parc.č. 322/2, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerka 221/27, se sídlem Hennerova 27, č.p. 221, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
46. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 26/43/2002 ze...

Prodej domu č.p. 172, Do Polí č.o.13, se zastav. pozemkem parc.č. 815/1, k.ú.Jinonice – dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Do Polí 13, se sídlem Do Polí 13, č.p. 172, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
13. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 172, Do Polí č.o.13, se zastav....

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635, 636, Pražského č.o.36,34, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/28, 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
34. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 -Prodej...

Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 10. 4. 2002

18/04/2002
2. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 10. 4. 2002 Zastupitelstvo městské části Praha...

Prodej domu č.p. 513, Musílkova č.o.31, se zastav. a souvis. pozemky parc.č. 582 a  583, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha, Bytovému družstvu Musílkova 513, se sídlem Musílkova 31, č.p. 513, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
23. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 513, Musílkova č.o.31, se zastav. a...

Záměr prodeje bytového domu č.p.220, Hennerova č.o.29, k.ú.Motol, s pozemkem parc.č.322/3, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

18/04/2002
44. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu č.p.220, Hennerova č.o.29, k.ú.Motol, s...

Prodej domu č.p. 945, Destinové č.o.10, se za stav. pozemkem parc.č. 633/4, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Destinové 10/945, se sídlem Destinové 10, č.p. 945, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 945, Destinové č.o.10, se za stav. pozemkem...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5, č. Z 24/23/2002 -Prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2903, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
33. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5, č. Z 24/23/2002 -Prodej...

Prodej bytové jednotky č.17/1074, s podílem na společných částech domu a pozemku 989/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, oprávněným nájemcům ing. Miroslavu a Simoně Královým

18/04/2002
43. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytové jednotky č.17/1074, s podílem na společných částech domu a...

Prodej domu č.p. 961, Na  Bělidle č.o.4, se zastav. pozemkem parc.č. 353, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Na Bělidle 4, se sídlem Na Bělidle 4, č.p.961, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
22. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 961, Na Bělidle č.o.4, se zastav....

Záměr prodeje bytového 2-bloku domů č.p.218,219, Hennerova č.o.21,23, k.ú.Motol, s pozemky parc.č.322/5,322/4, dle “Zasad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

18/04/2002
45. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového 2-bloku domů č.p.218,219, Hennerova č.o.21,23, k.ú.Motol,...

Schválení grantů pro oblast informatiky – “eGranty 2002”

18/04/2002
6. Předkladatel: ing. O. Hrabánková, radní Schválení grantů pro oblast informatiky – “eGranty 2002” ZMČ...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/24/2002 -Prodej bytového domu č.p.414, Újezd č.o.13, k.ú. Malá Strana, s pozemkem parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
32. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/24/2002 -Prodej...

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5,paní,pana Mgr.Radky Dlabalové, Václava Metelky, Jaroslava Faixe, Jany Markové, Hany Zdražilové, JUDr.Leopolda Schifauera, Václava Šantrůčka, Jitky Janoušové, Věry Zenkerové, Soňi Pražákové, Věry Miklášové, Evy Kodadové, Jiřiny Chlumské Mileny Pertlíkové, Milady Paulfrancové, Boleslava Altnera, Ing.arch.Zdeňka Blažka, Josefa Hiermana; zproštění funkce přísedící u Městského soudu paní Jany Novákové

18/04/2002
3. Předkladatel: V.Zapletal, radní Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5,paní,pana Mgr.Radky Dlabalové, Václava Metelky,...

Prodej domu č.p. 975, Mikšovského č.o.1, se zastav. pozemkem parc.č. 1475/82, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Mikšovského 1, se sídlem Mikšovského 1, č.p. 975, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
21. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 975, Mikšovského č.o.1, se zastav. pozemkem...

Prodej bytové jednotky č.19/1074, s podílem na společných částech domu a pozemku 979/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci ak.arch. Peteru Kollárovi

18/04/2002
42. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytové jednotky č.19/1074, s podílem na společných částech domu a...

Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc.1108,k.ú.Hlubočepy, Klukovice,Praha 5

18/04/2002
7. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku...

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.610, 611 Pražského č.o.25,27, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64, 1020/63, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …

18/04/2002
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu-2 bloku č.p.610, 611 Pražského č.o.25,27, k.ú.Hlubočepy,...

Prodej bloku domů č. p.  2755, 2756, 2757, 2758, 2759, Kroupova č.o.14,16,18,20,22, se zastav. pozemky parc.č. 945/11,945/10, 945/9, 945/8,945/7, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Horní Kesnerka, se sídlem Kroupova 18, č.p. 2757, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č. p. 2755, 2756, 2757, 2758,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě