Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1174, Mrázovka č.o.3, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2371, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

18/04/2002
27. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1174, Mrázovka č.o.3, k.ú....

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady, parc.č.2094, oprávněným nájemcům bytů domu č.p.2001, Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov

18/04/2002
50. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej souvisejícího pozemku-zahrady, parc.č.2094, oprávněným nájemcům bytů domu č.p.2001,...

Prodej domu č.p. 902, Houdova č.o.13 a 15, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/54, k.ú. Košíře,dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Houdova 13,15, družstvu, se sídlem Houdova 13, č.p. 902, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 902, Houdova č.o.13 a 15, se...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/28/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p.612,613, Dreyerova č.o. 4,2, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/62, 1020/61, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
38. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/28/2002 –...

Předklad návrhu Kupní smlouvy – převod nemovitostí čp. 253, stav. poz. parcel. č.  2906 – Ženské domovy – společnosti Akcent Praha Group, a.s., Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parcel. č. 2907 a Dohody o vypořádání mezi smluvními stranami Městská část Praha 5, AKCENT spol. s r.o. a AKCENT PRAHA GROUP a.s. – po odsouhlasení mezi smluvními stranami a peněžním ústavem podle usnesení Z 21/22/2001

18/04/2002
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Předklad návrhu Kupní smlouvy – převod nemovitostí čp. 253, stav....

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1098, Mrázovka č.o.9, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2368, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

18/04/2002
28. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1098, Mrázovka č.o.9, k.ú....

Záměr prodeje bytového domu č.p.221, Hennerova č.o.31, k.ú. Motol, s pozemkem parc.č.322/2l, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty,…”

18/04/2002
47. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu č.p.221, Hennerova č.o.31, k.ú. Motol,...

Prodej domu č.p. 901, Houdova č.o.9 a 11, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/55, k.ú. Košíře,dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Houdova 9 a 11, se sídlem Houdova 9 a 11, č.p. 901, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 901, Houdova č.o.9 a 11, se...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/30/2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
36. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/30/2002 -Prodej bytového...

Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2001

18/04/2002
4. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok...

Prodej domu č.p. 444, nám. J. Machka č.o.3, se zastav. pozemkem parc.č. 1427/41, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Družstvu J.Machka 3/444, se sídlem nám. Josefa Machka 3, č.p.444, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
26. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 444, nám. J. Machka č.o.3, se...

Záměr prodeje bytového domu č.p.217 Hennerova č.o.19 k.ú.Motol, s pozemkem parc.č.322/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byt…”

18/04/2002
48. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu č.p.217 Hennerova č.o.19 k.ú.Motol, s...

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.426, Grafická č.o.23, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3528, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

18/04/2002
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.426, Grafická č.o.23, k.ú....

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/29/2002 – Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639, 640, Dreyerova č.o.11,13, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/24, 1020/23, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
37. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/29/2002 – Prodej...

Návrh na rozdělení grantů na r.2002 “Místo pro život a ekologické programy”

18/04/2002
5. Předkladatel: ing. P. Horák, zástupce starosty Návrh na rozdělení grantů na r.2002 “Místo pro život a ekologické programy”...

Prodej domu č.p. 930, Nad Turbovou č.o.12, se zastav. pozemkem parc.č. 955/3, k.ú.Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Nad Turbovou 12, bytovému družstvu , se sídlem Nad Turbovou 12, č.p. 930, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
25. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 930, Nad Turbovou č.o.12, se zastav....

Prodej domu č.p. 593, Pod Barvířkou č.o.10, se zastav. pozemkem parc.č. 1228, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Pod Barvířkou 10,s.r.o., se sídlem Pod Barvířkou 10, č.p. 593, složené z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
49. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 593, Pod Barvířkou č.o.10, se zastav....

Prodej domu č.p. 227, Hennerova č.o.7, se zastav. pozemkem parc.č. 298/18, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerova 227, se sídlem Hennerova 7, č.p.227, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 227, Hennerova č.o.7, se zastav. pozemkem...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/8/2001 – Prodej bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú. Malá Strana, s pozemky parc.č.881 a 882, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002
35. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/8/2001 –...

Schválení zápisu z 26. zasedání ZMČ P5 – 21.3.2002, volba ověřovatelů zápisu 27. zasedání ZMČ P5, schválení programu 27. zasedání ZMČ P5

18/04/2002
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 26. zasedání ZMČ P5 – 21.3.2002, volba ověřovatelů zápisu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě