Volba ověřovatelů zápisu Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva městské části P5

20/11/2002
2. Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000...

Volba uvolněného předsedy Bytové komise Rady městské části P5

20/11/2002
13. Předkladatel: M. Jančík, starosta Volba uvolněného předsedy Bytové komise Rady městské části P5 Zastupitelstvo...

Volba stálé volební a mandátové komise

20/11/2002
3. Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000...

Návrh na uvolnění funkce předsedy Bytové komise Rady městské části P5

20/11/2002
12. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh na uvolnění funkce předsedy Bytové komise Rady městské části P5...

Návrh programu Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva městské části P5 dne 20. 11. 2002

20/11/2002
1. Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000...

Návrh na složení Rady městské části 5

20/11/2002
8. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh na složení Rady městské části 5 Zastupitelstvo městské části Praha...

Volba členů Rady mětské části P5

20/11/2002
9. Předkladatel: M. Jančík, starosta Volba členů Rady mětské části P5 Zastupitelstvo městské části Praha...

Návrh na uvolnění funkce předsedy Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části P5

20/11/2002
10. Předkladatel: M. Jančík, starosta Návrh na uvolnění funkce předsedy Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části...

Volba uvolněných předsedů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části P 5

20/11/2002
11. Předkladatel: M. Jančík, starosta Volba uvolněných předsedů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části P...

Volba starosty Městské části P5

20/11/2002
7. Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000...

Schválení Volebního řádu Zastupitelstva městské části P5

20/11/2002
6. Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000...

Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské P5

20/11/2002
5. Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000...

Volba stálé návrhové komise

20/11/2002
4. Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000...

Návrh na přijetí hmotného daru spočívající v převzetí Lávky pro pěší přes ulici Kartouzská

17/10/2002
86. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na přijetí hmotného daru spočívající v převzetí Lávky pro pěší...

Prodej bytové jednotky č.24/665, s podílem na společných částech domu a pozemku 1515/15544 v domě 02V lesíčku č.p. 665, č.o. 1, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci ing.Jakubu Sovovi

17/10/2002
53. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytové jednotky č.24/665, s podílem na společných částech domu a...

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/50/2002 ze dne 18.4.2002 – Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2094 oprávněným nájemníkům bytů domu č.p.2001 Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov,

17/10/2002
35. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/50/2002 ze...

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č. 1439, dle “Statutu” oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 2265, Radlická, č.o. 92, k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu

17/10/2002
76. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č. 1439, dle “Statutu” oprávněným nájemníkům...

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z31/20/2002 ze dne 19.9.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.812 a 813 Brichtova č.o.5 a 7,k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/116 a 942/119,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

17/10/2002
21. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z31/20/2002 ze dne...

Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na části pozemku č.parc.1785/22,k.ú.Hlubočepy,při ul.Za Knotkem,Praha 5

17/10/2002
11. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na části...

Prodej bytového domu č.p.2131 Ke Klimentce č.o.33, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.4642 a 4643 a id.2/4 pozemku parc.č.4643/1, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …” právnické osobě KLIMENTKA s.r.o. se sídlem č.p.1919 Ke Klimentce č.o.28, k.ú.Smíchov, založenou oprávněnými nájemníky bytů

17/10/2002
64. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.2131 Ke Klimentce č.o.33, k.ú.Smíchov, s...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě