Koupě id. 37/336 domu čp.  16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5, od spoluvlastníka
21/06/2001
16. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336...
Schválení zápisu ze 17. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ P5, schválení programu 18. zasedání ZMČ P5,
24/05/2001
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 17. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů...
Revokace usnesení OZ č.  Z 4/29/99 – přímý prodej bytového domu čp. 1304, Na Hřebenkách 44, se stav. pozemkem parc. č.  3279 a zahradou parc. č.  3280, k. ú. Smíchov, Praha 5
24/05/2001
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. Z 4/29/99 - přímý...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 1162/2, k. ú. Hlubočepy, Klukovice
24/05/2001
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu...
Revokace usnesení ZMČ č.  Z 14/19/2000 – Záměr prodeje domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného na 9. zasedání ZMČ Praha 5 z důvodu změny formy privatizace
24/05/2001
13. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. Z 14/19/2000 - Záměr...
Stanovisko MČ Praha 5 k “Aktualizovanému Zadání urbanistické studie Radlice – Jinonice”, zprac. MHMP OPPD, dat. duben 2001
24/05/2001
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k "Aktualizovanému Zadání urbanistické studie...
Vyřazení nemovitostí se stav. pozemky: Plzeňská 20/414 parc. č. 3087, Plzeňská 24/558 parc. č.  3091, Plzeňská 26/559 parc. č. 3093, Plzeňská 42/545 parc. č.  3521, k. ú. Smíchov ze seznamu domů určených k privatizaci schválených na 15. zasedání ZMČ č. Z 15/9/2001 ze dne 22. 2. 2001 s návrhem přímého prodeje
24/05/2001
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Vyřazení nemovitostí se stav. pozemky: Plzeňská 20/414 parc....
Žádost o svěření nemovitostí z majetku Obce hl.m. Prahy, užívaného školami v P5 za účelem předání nemovitostí do užívání škol při přechodu do právní subjektivity.
24/05/2001
4. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Žádost o svěření nemovitostí z majetku Obce hl.m....
Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parcelou č. 2906, k. ú. Smíchov – tzv. Ženských domovů
24/05/2001
15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parcelou č....
Přímý prodej bytového domu čp.  182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, k. ú. Smíchov, Praha 5 společnosti ENRI s. r.o se sídlem Praha 5, Radlická 28
24/05/2001
5. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp. 182, Bieblova 15, se...
Žádost o prodej pozemku parc. č. 81, k.ú. Hlubočepy, z vl. MČ Praha 5 za účelem užívání jako zahrady
24/05/2001
6. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku parc. č. 81, k.ú. Hlubočepy,...
Žádost firmy PRE a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1546/2 v k.ú. Košíře pod novou TS
24/05/2001
7. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost firmy PRE a.s. o prodej části pozemku parc....
Úplatný převod pozemku parc. č. 1031/1, k. ú. Košíře z vl. MČ Praha 5 – pozemek přilehlý k pozemku ve vl. žadatele
24/05/2001
8. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Úplatný převod pozemku parc. č. 1031/1, k. ú. Košíře...
Projednání nabídky na svěření objektů čp.  969, parc. č. 891/9, čp. 970, parc. č. 891/12, čp.  971, parc. č.  891/13, čp.972, parc. č. 891/14 s příjezdovou komunikací parc. č. 891/10, vše v k.ú. Hlubočepy.
24/05/2001
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Projednání nabídky na svěření objektů čp. 969, parc. č....
Zrušení usnesení Obvodního zastupitelstva Prahy 5 konaného dne 20.9.1994 č. usnesení: Z 25/15/94 dům U Nikolajky 37, č.p.1298, k.ú. Smíchov, č. usnesení Z 25/19/94 dům Brichtova 5, č.p. 812, k.ú. Hlubočepy, č. usnesení Z 25/23/94 dům U Blaženky 6, č.p. 2066, k.ú. Smíchov
24/05/2001
10. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení Obvodního zastupitelstva Prahy 5 konaného dne...
Zrušení usnesení OZ Prahy 5 č. 4/31/99 – návrh na přímý prodej bytového domu č.p. 1893, ul. Na Pláni 44, se stav. poz. parc. č.1953 a zahradou parc. č. 1954, k.ú. Smíchov
24/05/2001
11. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení OZ Prahy 5 č. 4/31/99 -...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc.1052/1 a 3,k.ú.Hlubočepy
19/04/2001
10. Předkladatel: RNDr.M.Škaloud ,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na...
Návrh na odpis nedůvodné sankce za neplacení nájemného za pronájem nebytových prostor v domě čp. 236 v Praze 5 – Smíchově realitní kanceláří JAS, zastoupenou Janem Smetanou
19/04/2001
11. Předkladatel: J. Žežulková, tajemnice Návrh na odpis nedůvodné sankce za neplacení nájemného za pronájem...
Návrh na uzavření dohody s Concordia Pax občanské sdružení
19/04/2001
Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Návrh na uzavření dohody s CONCORDIA PAX občanské sdružení Zastupitelstvo městské části...
Stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 5 k prodeji (privatizaci) objektů oceněných v roce 1998
19/04/2001
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 5 k prodeji...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě