Souhlas s žádostí o svěření budovy kotelny parc. č. 298/28 v k. ú. Motol, z majetku obce hl. m. Praha do majetku městské části Praha 5
20/09/2001
50. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Souhlas s žádostí o svěření budovy kotelny parc. č....
Schválení zápisu z 19. zasedání ZMČ P5 – 21. 6. 2001, volba ověřovatelů zápisu 20. zasedání ZMČ P5, schválení programu 20. zasedání ZMČ P5
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 19. zasedání ZMČ P5 – 21. 6. 2001, volba ověřovatelů zápisu 20. zasedání...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1930 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1930 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Zrušení usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57, se stav. pozemkem parc. č.  1858, k. ú. Košíře, Cibulka 113 (Nad Hliníkem 2a) s pronájmem pozemku parc. č. 1853/2 právnické osobě
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57,...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích 3737/1,3738,3739,3740,3741,3742,3743,k.ú.Smíchov
20/09/2001
4. Předkladatel: RNDr.M.Škaloud,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1717 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1717 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Návrh na odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek (nad 100.000,- Kč) vzniklých za neplacení nájemného a záloh na služby v bytech a NP zpracovaný na základě podkladů správních firem Správa budov a ACCT
20/09/2001
51. Předkladatel: O. Gál, radní Návrh na odpis nedobytných a nevymahatelných pohledávek (nad 100.000,- Kč)...
Doplnění návrhové komise pro 20. zasedání ZMČ P5
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Doplnění návrhové komise pro 20. zasedání ZMČ P5 Zastupitelstvo městské části...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1724 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1724 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Zrušení usnesení ZMČ č.  Z 14/17/2000 – prodej bytového domu čp.  2560 se stav. pozemky parc. č.  691/2 a 689/2, k. ú. Smíchov, Strakonická 1, P5, společnosti Zlatý lihovar, a.s., se sídlem Nádražní 2, P5
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení ZMČ č.  Z 14/17/2000 – prodej bytového domu čp. ...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc.1107,1108,1109 a 1110, k.ú.Košíře
20/09/2001
6. Předkladatel: RNDr. M.Škaloud,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1858 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1858 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Spoluúčast MČ Praha 5 při financování výkupů souvisejících s  rekonstrukcí ulice Na Pomezí
20/09/2001
53. Předkladatel: V. Zapletal, radní Spoluúčast MČ Praha 5 při financování výkupů souvisejících s rekonstrukcí...
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 2001
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1708 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1708 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Koupě id. 1/2 domu č.p. 905 a id. 1/2 stav. poz. parcel. č.  2222 o výměře 310 m2, v k. ú. Smíchov, zapsaných na LV č.  1239, Kováků č.  4, Praha 5, v souladu s předkupním právem od spoluvlastnice, Věry Poppové, Liberec
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 1/2 domu č.p. 905 a id. 1/2 stav. poz....
Vyřazení bytového domu č.p. 718, Na Neklance č.o. 4, k.ú. Smíchov ze seznamu domů se 4 a více byty schváleného v ZMČ dne 14.12.2000 č.usn. Z 14/19/00
20/09/2001
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Vyřazení bytového domu č.p. 718, Na Neklance č.o. 4,...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1928 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1928 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Prodej bytového domu č.p. 823, Na Skalce č.o.9, k.ú. Smíchov, se  zastav. pozemkem parc.č. 2194, zahradou parc.č. 2195 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” společnosti s ručením omezeným “Na Skalce 9, s.r.o.”
20/09/2001
57. Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 823, Na Skalce č.o.9, k.ú....
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 433/1, k. ú. Radlice, za účelem vybudování sportoviště pro lukostřelbu
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě