Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č.  Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5, konaném dne 22.2.2001 – č.p. 179, Holečkova 109, k.ú. Košíře
15/11/2001
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu se 4 a více...
Prodej bytového domu č.p. 386 Holečkova č.o. 11, k.ú. Smíchov, s pozemkem par.č.3124 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů….”
15/11/2001
25. Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 386 Holečkova č.o. 11, k.ú....
Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu změny územního plánu SÚ HMP na  pozemcích č.parc.1798/24 a 1798/21 k.ú. Hlubočepy
18/10/2001
5. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu změny územního plánu...
Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č. Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 22.2.2001 – č.p. 1043, Holečkova 22, k.ú. Smíchov
18/10/2001
16. Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty...
Prodej bloku domů č.p. 201, č.p. 202 a č.p. 203 Brdlíkova č.o. 29,31,33, se zastav.pozemky parc. č. 374/8, 373/3, 373/2, k.ú. Motol, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu HOMBYT” se sídlem Brdlíkova č.p. 203 složenému z oprávněných nájemců bytů
18/10/2001
6. Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p. 201, č.p. 202 a č.p....
Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č. Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 22.2.2001 – č.p. 628, Hořejší nábřeží 17, k.ú. Smíchov
18/10/2001
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu se 4 a více...
Prodej domu č.p. 976, Mikšovského č.o. 6, se zastav. pozemkem parc.č. 1475/83, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5 ” “Bytovému družstvu Košíře, Mikšovského 976” se sídlem Praha 5, Mikšovského 976/6 složenému z oprávněných nájemců bytů
18/10/2001
7. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 976, Mikšovského č.o. 6, se...
Žádost o prodej pozemku parc.č. 1487/4, k.ú.Smíchov, za účelem užívání objektu ve vlastnictví žadatele – garáž
18/10/2001
18. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku parc.č. 1487/4, k.ú.Smíchov, za účelem...
Prodej domu č.p. 928, Nad Turbovou č.o. 8, se zastav. pozemkem parc.č. 955/14, k.ú. Košíře dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″ ” Bytovému družstvu Nad Turbovou 928, s.r.o.” se sídlem Praha 5, Nad Turbovou 928/8 složenému z oprávněných nájemců bytů
18/10/2001
8. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 928, Nad Turbovou č.o. 8,...
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření částí pozemků parc. č. 1893/5 a 1988 v k.ú. Košíře
18/10/2001
19. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření částí pozemků parc....
Prodej bloku domů č.p. 197, č.p. 198, č.p. 199 a č.p. 200,Brdlíkova č.o. 21,23,25,27, se zastav. pozemky parc.č. 374/37,374/36, 374/35, 374/34, k.ú. Motol, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Brdlíkova 197,198,199,200” se sídlem Brdlíkova č.p. 198/23 složenému z oprávněných nájemců bytů
18/10/2001
9. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p. 197, č.p. 198, č.p....
Prodej bytového domu čp. 953, Nad Turbovou 14, se stav. pozemkem parc. č. 955/2, k. ú. Košíře, P5, oprávněným nájemcům bytů, pí  Jaroslavě Kupkové a pí Hedvice Zichové dle “Zásad 1 – 3 byty…”
18/10/2001
20. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 953, Nad Turbovou 14,...
Zrušení usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 30/23/98 a č. usn. Z 30/24/98 ze dne 20.10.1998 – záměr prodeje bytového domu č.p. 625, Dreyerova 1, k.ú. Hlubočepy a č.p. 626, Dreyerova 3, k.ú. Hlubočepy
18/10/2001
10. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z...
Návrh Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí kupní s vybraným nájemcem na pozemky parc. č.  1175/2,3, a 5, k. ú. Košíře, panem Mikuláškem
18/10/2001
21. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí kupní s vybraným...
Návrh společného prodeje bytových domů č.p. 922, č.p. 923, Hübnerové 5,3 se zastav. pozemkem parc. č.  955/19, 955/20 a 955/22 (kotelna), k.ú. Košíře, ze seznamu schváleného dne 12.12.2000 č.  usn. 28/1050/00 a dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5”
18/10/2001
11. Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Návrh společného prodeje bytových domů č.p. 922, č.p. 923,...
Revokace usnesení Z 17/19/2001 a Z 19/10/2001 – žádost společnosti Akcent, s.r.o. o schválení změny názvu na společnost Akcent Praha Group, a.s.
18/10/2001
22. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Revokace usnesení Z 17/19/2001 a Z 19/10/2001 - žádost...
Schválení zápisu z 20. zasedání ZMČ P5 – 20. 9. 2001, volba ověřovatelů zápisu 21. zasedání ZMČ P5, schválení programu 21. zasedání ZMČ P5
18/10/2001
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 20. zasedání ZMČ P5 - 20....
Prodej bloku domů č.p. 204, č.p. 205, č.p. 206, č.p. 207 a č.p. 208, Weberova č.o. 3,5,7,9,11, se zastav. pozemky parc.č. 373/8,373/7,373/6,373/5,373/4, k.ú. Motol, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Weberova 204-208” se sídlem Weberova č.p. 206 složenému z oprávněných nájemců bytů
18/10/2001
12. Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p. 204, č.p. 205, č.p. 206,...
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 18. 10. 2001
18/10/2001
2. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ 5 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 18....
Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č. Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5, konaném dne 22.2.2001 – č.p. 242, Na Zlíchově 33, k.ú. Hlubočepy
18/10/2001
13. Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě