Prodej domu č.p. 943 Destinové č.o.6, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě “Destinové 6,s.r.o.” se sídlem Destinové 6 č.p. 943 složené z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001
22. Předkladatel: ing.P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 943 Destinové č.o.6, k.ú. Košíře, dle...

Schválení zápisu z 22. zasedání ZMČ P5 – 15.11.2001, volba ověřovatelů zápisu 23. zasedání ZMČ P5, schválení programu 23. zasedání ZMČ P5

13/12/2001
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 22. zasedání ZMČ P5 - 15.11.2001,...

Přehled soudních sporů vedených MČ Praha 5 zastoupenou právníky správních společností k 30. 9. 2001

13/12/2001
33. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled soudních sporů vedených MČ Praha 5 zastoupenou právníky správních...

Prodej bytového domu č.p. 626, Pivovarská 7, k.ú. Smíchov s pozemkem p.č. 521 firmě COTRAXIM s.r.o. dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty” včetně kompenzace vložených prostředků

13/12/2001
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 626, Pivovarská 7, k.ú....

Zrušení usnesení ZMČ P5 č.  – Z 18/5/2001 – přímý prodej bytového domu čp.  182, se stav. pozemkem parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, Bieblova 15, k. ú. Smíchov, Praha 5, spol. ENRI s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 28

13/12/2001
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení ZMČ P5 č. - Z 18/5/2001 -...

Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 13. 12. 2001

13/12/2001
2. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ 5 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 13....

Přehled počtu exekucí provedených v bytech a NP MČ Praha 5 za období 1998 – III. čtvrtletí 2001

13/12/2001
34. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled počtu exekucí provedených v bytech a NP MČ Praha...

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.265 Cetyňská č.o.6, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.576 dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …” jednomu oprávněnému nájemci bytu – Alena Raková

13/12/2001
13. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.265 Cetyňská č.o.6,...

Žádost o stanovisko k zápisu 1/3 podílu na domech , kde byly provedeny nástavby na sídlišti Šmukýřka čp.  903-911, čp.  915-920 a čp. 931-935 vše v k.ú. Košíře.

13/12/2001
24. Předkladatel: M.Jančík, zást. starosty Žádost o stanovisko k zápisu 1/3 podílu na domech ,...

Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2002

13/12/2001
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2002 Zastupitelstvo...

Prodej domu č.p. 554 Kováků č.o. 24, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě “Dům Kováků, s.r.o.” se sídlem Batelovská 1206/3, Praha 4 složené z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001
35. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 554 Kováků č.o. 24, k.ú....

Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.2142 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov,...

Zrušení usnesení o společném prodeji domu čp.  992 se stav.poz. parc.č. 2243, k.ú. Smíchov, Na Skalce 25, Praha 5, – spoluvlastníci id. 1/3 obec hl.m. Praha – MČ Praha 5 a id. 2/3 paní Hana Black – Smrkovská, třetí osobě

13/12/2001
25. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení o společném prodeji domu čp. 992 se...

Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu na pořízení změny územního plánu, úpravy textu vyhl. č. 32/1999 Sb. HMP o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

13/12/2001
4. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu na pořízení změny...

Prodej domu č.p. 186 Holečkova č.o. 127, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy-MČ Praha 5” “Bytovému družstvu U Tyrše” se sídlem Holečkova 127 č.p. 186, složenému z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001
36. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 186 Holečkova č.o. 127, k.ú....

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  usn. Z 21/8/01 ze dne 18.10.2001 – prodej domu č.p. 928, Nad Turbovou č.o.8, k.ú. Košíře dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Nad Turbovou 928, s.r.o.” se sídlem Praha 5, Nad Turbovou 928/8, složenému z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001
15. Předkladatel: ing.P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. usn. Z 21/8/01...

Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Hlubočepy, o výměře 14.688 m2

13/12/2001
26. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku...

Návrh na snížení dluhu Zdravotnického zařízení Smíchov

13/12/2001
5. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na snížení dluhu Zdravotnického zařízení Smíchov ZZ Smíchov...

Prodej domu č.p. 1172 Mrázovka č.o. 7, k.ú. Smíchov dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5 “Družstvu Mrázovka” se sídlem Mrázovka č.p. 1172, Praha 5 složenému z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001
37. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 1172 Mrázovka č.o. 7, k.ú....

Prodej bytového domu č.p.2239 Moulíkova č.o.3, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.650 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.2239 Moulíkova č.o.3, k.ú.Smíchov, s...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě