Schválení zápisu ze 14. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZMČ P5, schválení programu 15. zasedání ZMČ P5
22/02/2001
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 14. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů...
Doplnění “Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty”
22/02/2001
12. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění "Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s...
Stanovisko MČ Praha 5 k  ” Zadání urbanistické studie SMÍCHOV – JIH, MČ Praha 5 “, zprac. ÚRM, dat. listopad 2000
22/02/2001
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k " Zadání urbanistické studie...
Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových parcel v k. ú. Motol, Košíře, Smíchov
22/02/2001
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových parcel...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o  změnu územního plánu na pozemku č.parc. 2313 k.ú. Smíchov
22/02/2001
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního...
Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o  svěření pozemkových parcel-zahrad souvisejících s  pozemky s právem stavby v  k. ú. Jinonice, Smíchov – lokality Záluské a Přímá – Xaveriova
22/02/2001
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových parcel-zahrad...
Statut kontrolního výboru ZMČ
22/02/2001
4. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Statut kontrolního výboru ZMČ Na základě usnesení KV ZMČ...
Žádost pana M. Janaty o prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice o  výměře 28 m2.
22/02/2001
15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost pana M. Janaty o prodej pozemku parc. č....
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001
22/02/2001
5. Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001 Na...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č.  1772 k. ú. Smíchov ulice Xaveriova o  výměře 52 m2 – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele.
22/02/2001
16. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1772 k....
Přímý prodej bytového domu čp.  182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, k. ú. Smíchov
22/02/2001
6. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp. 182, Bieblova 15,...
Prodej pozemku s právem stavby parc.č. 1693 k. ú. Smíchov ulice Xaveriova o  výměře 74 m2 – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele.
22/02/2001
17. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc.č. 1693 k. ú....
Revokace usnesení OZ č.  Z 7/18/99 – Přímý prodej bytového domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č.  1010, a zahradou parc. č.  1011, k. ú. Smíchov, P5
22/02/2001
7. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. Z 7/18/99 - Přímý...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č.  1770 k. ú. Smíchov ulice Xaveriova o  výměře 62 m2 – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele.
22/02/2001
18. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1770 k....
Revokace usnesení OZ č. Z 5/8/99 – Prodej bytového domu čp.  3141, Na Konvářce 26 se stav. pozemky parc. č. 784/2, 787/4 a pozemkem parc. č. 787/1, k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytů uvedené nemovitosti, tj. ing. Josefu Roubíčkovi, Vladimírovi Macho a Janě Chilkové
22/02/2001
8. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. Z 5/8/99 - Prodej...
Návrh na prodej čp. 253, Ostrovského 3, tzv. Ženských domovů, Praha 5
22/02/2001
19. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na prodej čp. 253, Ostrovského 3, tzv. Ženských...
Doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených k privatizaci o zastavěné a související pozemky parcelní čísla pozemků ze seznamu domů schválených na 12. zasedání OZ Praha 5 konaném dne 21. 9. 2000 č. u. Z 12/5/2000 a dne 14. 12. 2000 na 14. zasedání ZMČ Praha 5 č. u. Z 14/19/2000
22/02/2001
9. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a...
Poplachový monitorovací systém hl.m. Prahy – finanční rozpočet
22/02/2001
20. Předkladatel: M. Jančík, zást.starosty Poplachový monitorovací systém hl.m. Prahy - finanční rozpočet Finanční rozpočet...
Prodej bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků právnickým osobám složených z oprávněných nájemců bytů v nemovitostech ze seznamu domů schváleného pod č.  Z 14/19/2000 na 14. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 14. 12. 2000
22/02/2001
10. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytových domů se 4 a více byty...
Vyúčtování grantů MČ Praha 5 “Místo pro život a ekologické programy 2000”
22/02/2001
21. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Vyúčtování grantů MČ Praha 5 "Místo pro život...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě