Žádost manželů J. a F. Šulcových a paní L. Čmelíkové podaná v zastoupení JUDr. P. Balcarem o prodej zastavěných pozemků parc. č. 1260/2 a 1260/3, k.ú. Smíchov o výměře 15 m2 a 13 m2.
17/02/2000
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost manželů J. a F. Šulcových a paní L....
Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 – Mgr. Michala Novotného, nar. 2.9.1970, bytem Praha 5, K Vodojemu čp. 210/11
17/02/2000
20. Předkladatel: V. Zapletal, radní Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 -...
Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností Lukas – tržiště Arbesovo nám.
17/02/2000
24. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností LUKAS – tržiště...
Návrh spoluvlastníků na společný prodej nemovitosti čp. 514 se stav. poz. č. parc. 755, vše v k.ú. Košíře, U Kavalírky 3, Správě budov, s.r.o, Praha 5, Štefánikova 13-15
17/02/2000
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh spoluvlastníků na společný prodej nemovitosti čp. 514 se...
Příspěvek z rozpočtu MČ Prahy 5 na zabezpečení společenského večera MČ Praha 5 – I. reprezentačního plesu
17/02/2000
21. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Příspěvek z rozpočtu MČ Prahy 5 na zabezpečení společenského...
Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT a Správou budov v roce 2000
17/02/2000
25. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními...
Žádost MHMP o  odsvěření pozemku parc. č. 1512/14, k. ú. Košíře o  výměře 5.395 m2 pro stavbu Hasičské stanice Smíchov.
17/02/2000
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost MHMP o odsvěření pozemku parc. č. 1512/14, k....
Návrh na odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy Centra v.o.s.
17/02/2000
22. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy...
Schválení zápisu ze 7. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu 8. OZ, schválení programu 8. OZ
17/02/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 7. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu...
Žádost COMENIA se sídlem El. Peškové 17, Praha 5, ve věci pronájmu čp. 169 – Bertramky o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za obě pololetí r. 1999
17/02/2000
12. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost COMENIA se sídlem El. Peškové 17, Praha 5,...
Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci a ochraně bezpečnosti za uplynulý rok na území Městské části Praha 5
17/02/2000
2. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci...
Možnost ukončení nájemní smlouvy uzavřené s podnikateli ing. Janem Petříkem a Josefem Hynkem na nemovitost čp. 741, El. Peškové 17, Praha 5 a vzájemné finanční vypořádání
17/02/2000
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Možnost ukončení nájemní smlouvy uzavřené s podnikateli ing. Janem...
Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.10.1999 do 31.12.1999
17/02/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.10.1999 do 31.12.1999...
Návrh na vzájemné vypořádání s akciovou společností NTV, a. s. Praha CS, se sídlem Hellichova 1, Praha 1 v souvislosti s ukončením nájemního vztahu na nemovitost čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 – Portheimku, výpovědí
17/02/2000
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na vzájemné vypořádání s akciovou společností NTV, a....
Návrh na výkon uvolnění funkce uvolněného člena obvodního zastupitelstva pro předsedu kontrolní komise
17/02/2000
4. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na výkon uvolnění funkce uvolněného člena obvodního zastupitelstva...
“Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou v lokalitě “Starokošířká”, Praha 5.
17/02/2000
konané dne 17. 2. 2000 číslo usnesení 15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty "Výstavba bytového...
“Plán oprav škol na rok 2000 – část OIV”
17/02/2000
5. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty "Plán oprav škol na rok 2000 - část OIV"...
Prodej bytového domu čp.  264, Nám. Josefa Machka 5, se stav. pozemkem parc. č.  1479/45, k. ú. Košíře
17/02/2000
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 264, Nám. Josefa Machka...
“Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2000”
17/02/2000
6. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty "Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok...
Přehled dlužníků v bytech a nebytových prostorech v domech svěřených do péče MČ Praha 5
17/02/2000
17. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled dlužníků v bytech a nebytových prostorech v domech svěřených...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě