Žádost MČ Praha 5 o  změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 5019/1, k.ú. Smíchov na území nádraží Praha-Smíchov při  ul. Radlická
22/06/2000
11. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, startosta Žádost MČ Praha 5 o změnu územního plánu na...
Žádost o prodej pozemku nebo jejich částí v k.ú. Třebonice firmě IKEA
20/04/2000
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku nebo jejich částí v k.ú....
Schválení zápisu z 9. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 10. OZ
20/04/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 9. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu,...
Informace o stavu výše dluhů a plnění “Výzvy k úhradě dluhů za užívání bytových a nebytových prostor”
20/04/2000
12. Předkladatel: O. Gál, radní Informace o stavu výše dluhů a plnění "Výzvy k úhradě...
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok 1999
20/04/2000
2. Překladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok...
Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 – pana JUDr.Slavoje H á j k a, nar. 2.10.1926, bytem Praha 5, V Stráni čp. 426/1
20/04/2000
14. Předkladatel: V. Zapletal, radní Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 -...
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za I. čtvrtletí 2000
20/04/2000
3. Překladatel: J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům...
Informace o vyúčtování grantových darů udělených v roce 1999
20/04/2000
15. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Informace o vyúčtování grantových darů udělených v roce 1999...
Žádost COMENIA, nájemce čp. 169 – Bertramky, o uhrazení nutných investičních výdajů ve výši 485 000, – Kč na reinstalaci expozice W. A. Mozarta a manželů Duškových
20/04/2000
4. Překladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost COMENIA, nájemce čp. 169 - Bertramky, o uhrazení...
Stanovení výše koeficientu (Ki) růstu nájemného z bytu, vyjadřující míru inflace cen stavebních prací pro domy svěřené Městské části Praha 5 na období od 1.7.2000 do 30.6.2001
20/04/2000
16. Předkladatel: O. Gál, radní Stanovení výše koeficientu (Ki) růstu nájemného z bytu, vyjadřující míru...
Žádost o svěření níže uvedeného majetku obce, užívaného školami v P5 za účelem předání do užívání škol při přechodu do právní subjektivity. 1) objektu čp.  919, V Remízku 9 s pozemkem na č.parc. 1798/88 a okolní plochou č.parc. 1798/84, č.parc. 1798/89, č.parc.1798/110 v k.ú. Hlubočepy ( Fakultní základní škola – V Remízku ) 2) ostatní plocha č.parc. 1594/1 v k.ú. Smíchov ( ZŠ Radlická – pobočka Na Pláni 75/čp. 6019)
20/04/2000
5. Překladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o svěření níže uvedeného majetku obce, užívaného školami...
Návrh na vyhlášení 2. kola grantů 2000 a schválení finanční částky určené pro granty pro rok 2000 v sociální oblasti
20/04/2000
17. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková Návrh na vyhlášení 2. kola grantů 2000 a schválení finanční...
Úplatný převod pozemku parc. č. 1891/1, k. ú. Zbraslav z vlastnictví MČ Praha 5 – pozemek přilehlý k pozemku žadatele
20/04/2000
6. Překladatel: M. Jančík, zást. starosty Úplatný převod pozemku parc. č. 1891/1, k. ú. Zbraslav...
Právní subjektivita škol – základní koncepce
20/04/2000
18. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Právní subjektivita škol - základní koncepce Základní koncepce přiznávání...
Úplatný převod pozemku parc. č. 834/16, k. ú. Jinonice z vl. MČ Praha 5 – pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele
20/04/2000
7. Překladatel: M. Jančík, zást. starosty Úplatný převod pozemku parc. č. 834/16, k. ú. Jinonice...
Vyúčtování grantů MČ Praha 5 za r. 1999
20/04/2000
20. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Vyúčtování grantů MČ Praha 5 za r. 1999...
Prodej id. 29/72 domu čp.  338, s id. 29/72 stav. pozemku č. parc. 2995, Štefánikova 41, vše v k.ú. Smíchov Praha 5 z vlastnictví obce
20/04/2000
8. Překladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 29/72 domu čp. 338, s id. 29/72...
Návrh schválení grantů “Místo pro život a ekologické programy”
20/04/2000
21. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Návrh schválení grantů "Místo pro život a ekologické...
Prodej domu čp.  36, se stav. pozemkem parc. č. 5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5, jedinému zájemci, paní ing. Zdence Janské, bytem Korunní 8, Praha 2, z vlastnictví obce
20/04/2000
9. Překladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu čp. 36, se stav. pozemkem parc....
Finanční příspěvek na uspořádání Festivalu české komorní hudby na Bertramce
20/04/2000
13. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Finanční příspěvek na uspořádání Festivalu české komorní hudby na Bertramce...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě