Soupis nevymahatelných pohledávek od firem ACCT, s.r.o. a CENTRA, v.o.s.
21/09/2000
24. Předkladatel: O. Gál, radní Soupis nevymahatelných pohledávek od firem ACCT, s.r.o. a CENTRA, v.o.s....
Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.1.2000 do 30.6.2000
21/09/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.1.2000 do 30.6.2000...
Informace o plnění plánu oprav a čerpání finančních prostředků správních firem – ACCT s.r.o., Centra v.o.s., Správa budov s.r.o.
21/09/2000
36. Předkladatel: ing. M. Jančík zást. starosty Informace o plnění plánu oprav a čerpání finančních...
Žádost o souhlas s bezúplatným převodem pozemků č.par. 970,955/33, 955/32, 955/31,955/29,955/27,955/26,955/25,955/24,955/23,955/11, 955/1, 954/2, 942/4, 942/3, 942/2, 920/24, 920/23, 920/22, 920/17, 920/16, 920/15, 920/14, 920/13,920/1, 833/1, 628/17, 628/16, 628/15, 628/14, 628/5, 628/4, 628/3, 628/2,628/1 a č.parc. 1175/4 vše v k.ú. Košíře z majetku Bytového podniku v likvidaci na MČ Praha 5 se souhlasem Ministerstva financí ČR prostřednictvím Obce hl.m. Praha.
21/09/2000
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o souhlas s bezúplatným převodem pozemků č.par. 970,955/33,...
Záměr úprav společného hrobu obětí druhé světové války na hřbitově v Hlubočepích
21/09/2000
26. Předkladatel: V. Zapletal, radní Záměr úprav společného hrobu obětí druhé světové války na hřbitově...
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za II. čtvrtletí 2000
21/09/2000
4. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za...
Žádost pana Zdeňka Chvojky dpt. o prodej pozemku parc. č. 88/2, k. ú. Motol o výměře 17 m2.
21/09/2000
15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost pana Zdeňka Chvojky dpt. o prodej pozemku parc....
Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 – paní Tamary Míškové, dř.Kulštejnové, nar. 14.10.1953, bytem Praha 4, Na Zlatnici 13, dř. Praha 5, Bronzová 2014
21/09/2000
27. Předkladatel: V. Zapletal, radní Zproštění funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 -...
Záměr prodeje bytových domů se 4 a více byty ze seznamu schváleného pod č. Z 9/12/2000 na 9. zasedání OZ Prahy 5 konaném dne 16.03.2000
21/09/2000
5. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytových domů se 4 a více...
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o  svěření pozemku parc.č. 4261/204, k.ú. Smíchov
21/09/2000
16. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku...
Nebytové prostory – Holečkova 91/802, Naďa Očenášková – studio ART, žádost o úhradu vložených investic
21/09/2000
28. Předkladatel: O. Gál, radní Nebytové prostory - Holečkova 91/802, Naďa Očenášková - studio ART,...
Zakoupení horského jízdního kola s vybavením pro Městskou policii Prahy 5 – okrsek Barrandov
21/09/2000
6. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zakoupení horského jízdního kola s vybavením pro Městskou policii...
Majetek svěřený Městské části Praha 1 na území Městské části Praha 5, ul. Borského 665, k.ú. Hlubočepy.
21/09/2000
17. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Majetek svěřený Městské části Praha 1 na území Městské...
Doplnění usnesení 7. OZ konaného dne 2. 12. 1999 pod.č. Z 7/14/99 o jména kupujících. Prodej bytového domu čp. 176, U Šalamounky 11, se stav. pozemkem parc. č. 1479/41, k. ú. Košíře
21/09/2000
29. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 7. OZ konaného dne 2. 12....
Schválení grantů v oblasti Podaná ruka – sociální problematika – II. kolo
21/09/2000
7. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Schválení grantů v oblasti Podaná ruka - sociální problematika...
Převod Kaple Nejsvětější Trojice v Praze 5, Švédské ul. včetně stavebního pozemku parc. č. 3333 a části pozemku bezprostředně sousedícího parc.č. 3334 vše v k. ú. Smíchov z vlastnictví Ing. Zbyňka Petráše do vlastnictví obce, hl. m. Prahy, Městské části Praha 5.
21/09/2000
18. Předkladatel: M. Jančík , zást . starosty Převod Kaple Nejsvětější Trojice v Praze 5,...
Doplnění usnesení 7. OZ konaného dne 2. 12. 1999 pod.č. Z 7/15/99 o jména kupujících. Prodej bytového domu čp. 206, U Šalamounky 13, se stav. pozemkem parc. č. 1479/42, k. ú. Košíře
21/09/2000
30. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 7. OZ konaného dne 2. 12....
Grant “Kultura kolem nás – A”, 2. kolo a “Kultura kolem nás – B”
21/09/2000
8. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Grant "Kultura kolem nás - A", 2. kolo a...
Žádost o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 3351, k.ú. Smíchov
21/09/2000
19. Předkladatel: RNDr. M.Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 3351, k.ú....
Doplnění usnesení 8. OZ konaného dne 17. 02. 2000 pod.č. Z 8/15/2000 o jména kupujících. Prodej bytového domu čp.  264, Nám. Josefa Machka 5, se stav. pozemkem parc. č. 1479/45, k. ú. Košíře
21/09/2000
31. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 8. OZ konaného dne 17. 02....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě