Revokace usnesení OZ č.  4/28/99 – přímý prodej bytového domu čp. 764, U Vojanky 30, se stav. pozemkem parc. č.  1104 a zahradou parc. č.  1105, k. ú. Košíře, P5
23/11/2000
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. 4/28/99 - přímý prodej...
Plán oprav a udržování škol a školských zařízení na rok 2001
23/11/2000
26. Předkladatel: Milan Jančík, zást. starosty Plán oprav a udržování škol a školských zařízení na...
Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5
23/11/2000
5. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5...
Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2. 1998 pod.č. Z 24/14/98 o jména kupujících. Prodej bytového domu čp. 306, Kroftova 4, se stav. pozemkem parc. č. 3013 k. ú. Smíchov Bytovému družstvu Kroftova 4 v Praze 5 se sídlem Praha 5, Kroftova 306/4
23/11/2000
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2....
Žádost o revokaci usnesení č.  Z 7/26/99 o bezúplatném převodu městského kamerového systému v Praze 5 na MHMP a provedení převodu formou odejmutí oprávnění hospodaření se svěřenými věcmi hlavního města Prahy městské části Praha 5.
23/11/2000
27. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o revokaci usnesení č. Z 7/26/99 o bezúplatném...
Volby členů Finančního a Kontrolního výboru a jmenování pracovníků úřadu do funkce tajemnic výborů
23/11/2000
6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Volby členů Finančního a Kontrolního výboru a jmenování pracovníků...
Přímý prodej bytového domu čp.  169, Slivenecká 3, se stav. pozemkem parc. č.  163, k. ú. Hlubočepy, nájemci nebytových prostor panu Martinu Škvorovi
23/11/2000
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp. 169, Slivenecká 3,...
Žádost pana F. Kratochvíla o prodej pozemku parc. č. 445/5, k. ú. Smíchov o výměře 541 m2 a provizorního dvorního objektu.
23/11/2000
28. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost pana F. Kratochvíla o prodej pozemku parc. č....
Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5  od listopadu 2000
23/11/2000
7. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5 od...
Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2. 1998 pod.č. Z 24/22/98 o jména kupujících. Prodej bytového domu čp. 207, Slávy Horníka 21, se stav. pozemkem parcel. č. 492 a zahradou parcel. č. 493, k. ú. Smíchov obchodní společnosti Tuček a spol. v.o.s., se sídlem P5, Slávy Horníka 21/207
23/11/2000
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2....
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov
23/11/2000
29. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku...
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za období 1.10.2000-11.11.2000
23/11/2000
8. Předkladatel : Jana Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným...
Doplnění koncepce bytové politiky MČ Praha 5 pro rok 2000 a následující období
21/09/2000
22. Předkladatel: O. Gál, radní Doplnění koncepce bytové politiky MČ Praha 5 pro rok 2000...
Návrh na odpis nedobytných pohledávek
21/09/2000
25. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis nedobytných pohledávek Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s...
Snížení počtu členů Obvodního zastupitelstva Prahy 5 ve smyslu zákona 367/1990 Sb. počínaje komunálními volbami konanými v roce 2002 a dále
21/09/2000
34. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Snížení počtu členů Obvodního zastupitelstva Prahy 5 ve smyslu...
Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a  finančních darů členům komisí OR za 2. čtvrtletí 2000
21/09/2000
12. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5,...
Žádost o  kompenzaci škod nájemcům v posledním podlaží pod provedenou nástavbou vzniklých zaviněním při budování družstevních bytů Stavebním bytovým družstvem občanů v Praze 4 v lokalitě Šmukýřka.
21/09/2000
23. Předkladatel: O. Gál, radní Žádost o kompenzaci škod nájemcům v posledním podlaží pod provedenou...
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 2000
21/09/2000
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....
Záměr vyhlášení soutěže “Presentace ZŠ MČ P5 na Internetu” pro základní školy, pro které nyní MČ P5 financuje připojení k internetu
21/09/2000
35. Předkladatel: ing. O. Hrabánková, radní Záměr vyhlášení soutěže "Presentace ZŠ MČ P5 na Internetu"...
Prodej pozemku parc. č.  3860 k. ú. Smíchov panu Ing. Pavlu Vodňanskému
21/09/2000
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku parc. č. 3860 k. ú. Smíchov panu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě