Stanovisko MČ Praha 5 k aktualizaci urbanistické studie Pražské památkové rezervace, zprac. ÚRM, dat. září 2000
14/12/2000
9. Předkladatel: RNDr. M.Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k aktualizaci urbanistické studie Pražské památkové...
Návrh grantů pro rok 2001 v oblasti životního prostředí “Místo pro život a ekologické programy”
23/11/2000
19. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Návrh grantů pro rok 2001 v oblasti životního...
Revokace usnesení Z 10/11/2000 – prodej pozemků v k.ú. Třebonice firmě Ikea
23/11/2000
30. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Revokace usnesení Z 10/11/2000 - prodej pozemků v k.ú....
Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a  finančních darů členům komisí OR za 3. čtvrtletí 2000
23/11/2000
9. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5,...
Schválení metodického pokynu organizátorům prodeje bytového fondu MČ Prahy 5 ve věci oceňování prodávaného majetku
23/11/2000
20. Předkladatel: Ing. P. Horák , zást. starosty Schválení metodického pokynu organizátorům prodeje bytového fondu...
Přehled dlužníků, kteří neuhradili dluhy na nájemném a službách za užívání bytů a nebytových prostor svěřených MČ Praha 5 k 30.9.2000
23/11/2000
31. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled dlužníků, kteří neuhradili dluhy na nájemném a službách za...
Návrh rozpočtových změn a opatření od  1. 7. 2000 do 18. 9. 2000
23/11/2000
10. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 7. 2000...
Prodej bytového domu čp. 401 se stav. pozemkem parc. č. 1234 k. ú. Smíchov, Radlická 21, P5 společnosti JMJ – Radlická s.r.o. se sídlem Radlická 19, Praha 5
23/11/2000
21. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 401 se stav. pozemkem parc....
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí 2000
23/11/2000
11. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....
prodej id. 25/36 domu čp. 906 s id. 25/36 stav. pozemku č. parc. 3487 a id. 25/36 zahrady č. parc. 3488, k. ú. Smíchov, Holečkova 45, spoluvlastníku
23/11/2000
22. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty prodej id. 25/36 domu čp. 906 s id. 25/36...
Schválení zápisu z 12. zasedání OZ P5, volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMČ, schválení programu 13. zasedání ZMČ P5
23/11/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 12. zasedání OZ P5, volba ověřovatelů...
Grant “Kultura kolem nás – vánoční a adventní období”, vyúčtování darů přidělených v r. 1999
23/11/2000
12. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Grant "Kultura kolem nás - vánoční a adventní období",...
Informace o použití částky ve výši 54 171, 75 Kč, tj. COMENIU prominuté smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného v r. 1999, na údržbu čp. 169 – Bertramky
23/11/2000
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o použití částky ve výši 54 171, 75...
Zákon č. 131/2000 Sb o hl. m. Praze, § 4 odstavec 1
23/11/2000
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Zákon č. 131/2000 Sb o hl. m. Praze, §...
Žádost o změnu územního plánu pro nové funkční využití území Zlatý lihovar a.s., Nádražní 2, Praha 5
23/11/2000
13. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu pro nové funkční využití...
Přímý prodej domu čp.  156, se stav. pozemkem parc. č. 1211, k. ú. Košíře, Plzeňská 111 P5, Intershopu, s.r.o., se sídlem P6, Milady Horákové 100
23/11/2000
24. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej domu čp. 156, se stav. pozemkem parc....
Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5
23/11/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5 Z...
Žádost o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1243/3, k.ú. Hlubočepy
23/11/2000
14. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1243/3,...
Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT a Správou budov v roce 2001
23/11/2000
25. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného...
Volba přísedícího k Městskému soudu v Praze pana Bohuslava Henzla, nar. 27.06.1928, bytem Praha 5, U Nikolajky 1264/12
23/11/2000
4. Předkladatel: V. Zapletal, radní Volba přísedícího k Městskému soudu v Praze pana Bohuslava Henzla,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě