Schválení akcí oprav a udržování v roce 2000 v kompetenci ÓŠT
16/03/2000
2. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Schválení akcí oprav a udržování v roce 2000 v kompetenci OŠT Obvodní...
Zásady postupu při  prodeji bytů a  nebytových prostor v domech se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, z vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 5
16/03/2000
11. Předkladatel : Ing. P. Horák, zást. starosty Zásady postupu při prodeji bytů a nebytových...
Návrh na udělení peněžního daru členům privatizační komise OR v P5
16/03/2000
15. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na udělení peněžního daru členům privatizační komise OR v P5...
Seznam bytových domů se 4 a více byty ve vlastnictví Hl. m. Prahy-MČ Praha 5 určených k privatizaci bytového fondu MČ Praha 5
16/03/2000
12. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Seznam bytových domů se 4 a více byty...
Schválení zápisu z 8. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 9. OZ
16/03/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 8. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu,...
Novela “Zásad MČ Praha 5 při  úplatném převodu rodinných domů a  bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek”
16/03/2000
13. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Novela "Zásad MČ Praha 5 při úplatném převodu...
Návrh na přidělení grantů v oblastech: – Podaná ruka – Kdo si hraje, nezlobí
16/03/2000
3. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková Návrh na přidělení grantů v oblastech: - Podaná ruka -...
Žádost o prodej pozemku č.parc. 36 v k.ú. Třebonice
16/03/2000
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku č.parc. 36 v k.ú. Třebonice...
Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2000
16/03/2000
4. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2000 Obvodní...
Grant “Kultura kolem nás – A”
16/03/2000
16. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Grant "Kultura kolem nás - A" Usnesením OZ č....
Návrh na přijetí úvěru od České spořitelny, a.s., pobočka Praha 5 ve výši 35 mil. Kč do rozpočtu MČ Prahy 5 za účelem finančního vypořádání s nájemci objektů El. Peškové 17 a Štefánikova l2/68 (Portheimka)
16/03/2000
5. Předkladatel : RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na přijetí úvěru od České spořitelny, a.s.,...
Návrh na připojení ZŠ, jejichž je MČ P5 zřizovatelem a ostatních zájemců z řad středních škol na území MČ P5 k Internetu pomocí pevné linky
16/03/2000
6. Předkladatel: M. Stránský, radní Návrh na připojení ZŠ, jejichž je MČ P5 zřizovatelem a...
Návrh koncepce bytové politiky MČ Praha 5 pro rok 2000 a navazující období
16/03/2000
7. Předkladatel: O. Gál, radní Návrh koncepce bytové politiky MČ Praha 5 pro rok 2000...
Zásady výběru bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5 k privatizaci
16/03/2000
8. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Zásady výběru bytových domů ve vlastnictví hl. m....
Seznam bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5 určených k ponechání v majetku MČ Praha 5
16/03/2000
9. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Seznam bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy...
Zásady postupu při  prodeji bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 5
16/03/2000
10. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Zásady postupu při prodeji bytových domů se čtyřmi...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě