Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2. 1998 pod.č. Z 24/22/98 o jména kupujících. Prodej bytového domu čp. 207, Slávy Horníka 21, se stav. pozemkem parcel. č. 492 a zahradou parcel. č. 493, k. ú. Smíchov obchodní společnosti Tuček a spol. v.o.s., se sídlem P5, Slávy Horníka 21/207
23/11/2000
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2....
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov
23/11/2000
29. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku...
Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za období 1.10.2000-11.11.2000
23/11/2000
8. Předkladatel : Jana Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným...
Návrh grantů pro rok 2001 v oblasti životního prostředí “Místo pro život a ekologické programy”
23/11/2000
19. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Návrh grantů pro rok 2001 v oblasti životního...
Revokace usnesení Z 10/11/2000 – prodej pozemků v k.ú. Třebonice firmě Ikea
23/11/2000
30. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Revokace usnesení Z 10/11/2000 - prodej pozemků v k.ú....
Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a  finančních darů členům komisí OR za 3. čtvrtletí 2000
23/11/2000
9. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5,...
Schválení metodického pokynu organizátorům prodeje bytového fondu MČ Prahy 5 ve věci oceňování prodávaného majetku
23/11/2000
20. Předkladatel: Ing. P. Horák , zást. starosty Schválení metodického pokynu organizátorům prodeje bytového fondu...
Přehled dlužníků, kteří neuhradili dluhy na nájemném a službách za užívání bytů a nebytových prostor svěřených MČ Praha 5 k 30.9.2000
23/11/2000
31. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled dlužníků, kteří neuhradili dluhy na nájemném a službách za...
Návrh rozpočtových změn a opatření od  1. 7. 2000 do 18. 9. 2000
23/11/2000
10. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1. 7. 2000...
Prodej bytového domu čp. 401 se stav. pozemkem parc. č. 1234 k. ú. Smíchov, Radlická 21, P5 společnosti JMJ – Radlická s.r.o. se sídlem Radlická 19, Praha 5
23/11/2000
21. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 401 se stav. pozemkem parc....
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí 2000
23/11/2000
11. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě