prodej id. 25/36 domu čp. 906 s id. 25/36 stav. pozemku č. parc. 3487 a id. 25/36 zahrady č. parc. 3488, k. ú. Smíchov, Holečkova 45, spoluvlastníku
23/11/2000
22. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty prodej id. 25/36 domu čp. 906 s id. 25/36...
Schválení zápisu z 12. zasedání OZ P5, volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMČ, schválení programu 13. zasedání ZMČ P5
23/11/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 12. zasedání OZ P5, volba ověřovatelů...
Grant “Kultura kolem nás – vánoční a adventní období”, vyúčtování darů přidělených v r. 1999
23/11/2000
12. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Grant "Kultura kolem nás - vánoční a adventní období",...
Informace o použití částky ve výši 54 171, 75 Kč, tj. COMENIU prominuté smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného v r. 1999, na údržbu čp. 169 – Bertramky
23/11/2000
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o použití částky ve výši 54 171, 75...
Zákon č. 131/2000 Sb o hl. m. Praze, § 4 odstavec 1
23/11/2000
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Zákon č. 131/2000 Sb o hl. m. Praze, §...
Žádost o změnu územního plánu pro nové funkční využití území Zlatý lihovar a.s., Nádražní 2, Praha 5
23/11/2000
13. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu pro nové funkční využití...
Přímý prodej domu čp.  156, se stav. pozemkem parc. č. 1211, k. ú. Košíře, Plzeňská 111 P5, Intershopu, s.r.o., se sídlem P6, Milady Horákové 100
23/11/2000
24. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej domu čp. 156, se stav. pozemkem parc....
Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5
23/11/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5 Z...
Žádost o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1243/3, k.ú. Hlubočepy
23/11/2000
14. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1243/3,...
Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT a Správou budov v roce 2001
23/11/2000
25. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného...
Volba přísedícího k Městskému soudu v Praze pana Bohuslava Henzla, nar. 27.06.1928, bytem Praha 5, U Nikolajky 1264/12
23/11/2000
4. Předkladatel: V. Zapletal, radní Volba přísedícího k Městskému soudu v Praze pana Bohuslava Henzla,...
Revokace usnesení OZ č.  4/28/99 – přímý prodej bytového domu čp. 764, U Vojanky 30, se stav. pozemkem parc. č.  1104 a zahradou parc. č.  1105, k. ú. Košíře, P5
23/11/2000
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. 4/28/99 - přímý prodej...
Plán oprav a udržování škol a školských zařízení na rok 2001
23/11/2000
26. Předkladatel: Milan Jančík, zást. starosty Plán oprav a udržování škol a školských zařízení na...
Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5
23/11/2000
5. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ P5...
Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2. 1998 pod.č. Z 24/14/98 o jména kupujících. Prodej bytového domu čp. 306, Kroftova 4, se stav. pozemkem parc. č. 3013 k. ú. Smíchov Bytovému družstvu Kroftova 4 v Praze 5 se sídlem Praha 5, Kroftova 306/4
23/11/2000
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení 24. OZ konaného dne 17. 2....
Žádost o revokaci usnesení č.  Z 7/26/99 o bezúplatném převodu městského kamerového systému v Praze 5 na MHMP a provedení převodu formou odejmutí oprávnění hospodaření se svěřenými věcmi hlavního města Prahy městské části Praha 5.
23/11/2000
27. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o revokaci usnesení č. Z 7/26/99 o bezúplatném...
Volby členů Finančního a Kontrolního výboru a jmenování pracovníků úřadu do funkce tajemnic výborů
23/11/2000
6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Volby členů Finančního a Kontrolního výboru a jmenování pracovníků...
Přímý prodej bytového domu čp.  169, Slivenecká 3, se stav. pozemkem parc. č.  163, k. ú. Hlubočepy, nájemci nebytových prostor panu Martinu Škvorovi
23/11/2000
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp. 169, Slivenecká 3,...
Žádost pana F. Kratochvíla o prodej pozemku parc. č. 445/5, k. ú. Smíchov o výměře 541 m2 a provizorního dvorního objektu.
23/11/2000
28. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost pana F. Kratochvíla o prodej pozemku parc. č....
Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5  od listopadu 2000
23/11/2000
7. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Odměňování za výkon funkce členům Zastupitelstva MČ P5 od...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě