Žádost o souhlas s bezúplatným převodem MŠ nám. 14. října č.  9a/ čp.  2994 s pozemky č.parc. 292/3, 292/2 a 282/2, k.ú. Smíchov z majetku státu ČSSZ na Obec hl.m. Praha – MČ Praha 5 z důvodu chyb v Hospodářské smlouvě ze dne 30.12.1991.
22/06/2000
21. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o souhlas s bezúplatným převodem MŠ nám. 14....
Příspěvek na restaurování mobiliáře kaple Nanebevzetí P. Marie
22/06/2000
14. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Příspěvek na restaurování mobiliáře kaple Nanebevzetí P. Marie Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Návrh na udělení peněžního daru členovi OZ Prahy 5 p. Frant. Brabcovi
22/06/2000
34. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na udělení peněžního daru členovi OZ Prahy 5...
Spoluúčast MČ Praha 5 na akcích celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2000
22/06/2000
9. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Spoluúčast MČ Praha 5 na akcích celoměstského programu podpory...
Zrušení věcného břemene předkupního práva id. 1/4 domu čp. 1982, id. 1/4 stav parc. č.1889 a id. 1/4 zahrady parc. č. 1890 vše v k. ú. Smíchov, Xaveriova 52, Praha 5
22/06/2000
22. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení věcného břemene předkupního práva id. 1/4 domu čp....
3. etapa výstavby Městského kamerového systému v Praze 5
22/06/2000
30. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty 3. etapa výstavby Městského kamerového systému v Praze 5 Obvodní zastupitelstvo...
Odsouzení útoku na ing. L. Matouškovou, členku OZ
22/06/2000
35. Předkladatel: M. Klor, za klub US při OZ P5 Odsouzení útoku na ing. L....
Žádost MČ Praha 5 o  změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 5019/1, k.ú. Smíchov na území nádraží Praha-Smíchov při  ul. Radlická
22/06/2000
11. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, startosta Žádost MČ Praha 5 o změnu územního plánu na...
Přímý prodej domu čp.  331, se stav. pozemkem parc. č.  3021, k.ú. Smíchov, Kroftova 20, P5, – revokace usnesení Z 25/22/98
22/06/2000
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej domu čp. 331, se stav. pozemkem parc....
Žádost OSB o kompenzaci nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům domu Plaská 14/612
22/06/2000
31. Předkladatel: O. Gál, radní Žádost OSB o kompenzaci nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům domu Plaská...
Žádost o  změnu územního plánu na pozemku parc. č. 210 a 211, k. ú. Jinonice
22/06/2000
12. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku parc. č....
Prodej id. 108/480 domu č. p. 1024 s id. 108/480 stav. poz. parc. č. 138 v k. ú. Smíchov, Zborovská 23, Praha 5, spoluvlastníkům.
22/06/2000
24. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 108/480 domu č. p. 1024 s id....
Schválení zápisu z 10. zasedání OZ, volba ověřovatelů 11. zápisu, schválení programu 11. zasedání OZ
22/06/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 10. zasedání OZ, volba ověřovatelů 11....
Žádost o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 209/7, k.ú. Jinonice
22/06/2000
13. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku parc. č....
Žádost o prodej pozemku s právem stavby parc. č.  1728 o výměře 74 m2 v k. ú. Smíchov – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele
22/06/2000
25. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku s právem stavby parc. č....
Volba přísedícího k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pana Mgr.Zdeňka K u č e r y, nar. 11.5.1975, bytem Praha 5, Wassermannova 1040/34; zproštění funkce přísedící u OS pro Prahu 5 paní PhDr.Heleny K a š p e r o v é, nar. 14.3.1948, bytem Praha 5, Nad Palatou 5
22/06/2000
2. Předkladatel: V. Zapletal, radní Volba přísedícího k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pana Mgr.Zdeňka...
Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva, č.j. V – 33815/99 – kupní smlouva s manželi Vančurovými
22/06/2000
15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o vkladu...
Žádost o  prodej pozemku parc. č.  1389/2 o výměře 457 m2 a  části pozemku parc. č.1389/1 (podle GP nové č.1389/3) o výměře 350 m2 – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele a  pozemek bezprostředně se stavbou související.
22/06/2000
26. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku parc. č. 1389/2 o výměře...
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. čtvrtletí 2000
22/06/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc.č. 4921/1, k.ú. Smíchov
22/06/2000
16. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě