Revokace usnesení OZ č. Z 9/12/00 – Seznam bytových domů se 4 a více byty určených k privatizaci – schválený na 9. zasedání OZ Prahy 5 konaném dne 16.03.2000
14/12/2000
20. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. Z 9/12/00 - Seznam...
Stanovisko MČ Praha 5 k  výběru trasy Radlické radiály dle dokumentace “1.etapa konceptu US Radlice – Jinonice – koncepce dopravy”, zprac. VHE a spol. a PÚDIS a.s., dat. 10/2000
14/12/2000
10. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k výběru trasy Radlické radiály...
Dary členům přestupkové komise za rok 2000
14/12/2000
21. Předkladatel: J. Žežulková, tajemnice Dary členům přestupkové komise za rok 2000 Zastupitelstvo městské části...
Prodej domu čp. 36, se stav. pozemkem parc. č. 5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5, paní ing. Zdence Janské, bytem Korunní 8, Praha 2 – změna kupní ceny – revokace usnesení
14/12/2000
11. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu čp. 36, se stav. pozemkem parc....
Schválení zápisu z 13. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ P5, schválení programu 14. zasedání ZMČ P5
14/12/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 13. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů...
Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz. parc. č. 501 v k. ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5, spoluvlastníku
14/12/2000
12. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3...
Dodatek k usnesení OZ P5 10/18/2000 ze dne 20. 4. 2000 – základní koncepce přiznávání právní subjektivity základních a mateřských škol na území městské části Praha 5
14/12/2000
2. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Dodatek k usnesení OZ P5 10/18/2000 ze dne 20....
Koupě id. 1/6 domu čp. 281 s id. 1/6 stav. poz. parc.č. 1343, k. ú. Košíře, Brožíkova 6, Praha 5, od spoluvlastníka
14/12/2000
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 1/6 domu čp. 281 s id. 1/6...
Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 5 na rok 2001
14/12/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 5 na rok...
Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5, od spoluvlastníka,
14/12/2000
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336...
Návrh změny (doplnění) a) Zásad prodeje bytů a nebytových prostor v domech se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů z vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 5 b) Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 5
14/12/2000
4. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást starosty Návrh změny (doplnění) a) Zásad prodeje bytů a...
Koupě id. 1/5 domu čp. 228 s id. 1/5 stav. poz. parc.č. 1351, k. ú. Košíře, Erbenova 3, Praha 5, od spoluvlastníků
14/12/2000
15. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 1/5 domu čp. 228 s id. 1/5...
Návrh na poskytnutí finančních darů členům ZMČ Praha 5, kteří zajišťují svatební a jiné občanské obřady za období červen-prosinec 2000
14/12/2000
5. Předkladatel: J. Žežulková, tajemnice Návrh na poskytnutí finančních darů členům ZMČ Praha 5, kteří...
Návrh Smlouvy o nájmu pozemku včetně dohody o budoucí kupní smlouvě s vybraným nájemcem na pozemky parc. č. 1175/2,3, a 5, k. ú. Košíře, panem Mikuláškem, firma KLE.ZA
14/12/2000
16. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh Smlouvy o nájmu pozemku včetně dohody o budoucí...
Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku prokazatelně ušlého v  souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 5
14/12/2000
6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku prokazatelně ušlého v...
Prodej bytového domu čp.  2560 se stav. pozemky parc. č.  691/2 a 689/2, k. ú. Smíchov, Strakonická 1, P5 společnosti Zlatý lihovar, a.s., se sídlem Nádražní 2, P5
14/12/2000
17. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 2560 se stav. pozemky parc....
Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti kultury na r. 200l a dvouletého grantu na r. 2001 – 2002
14/12/2000
7. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti kultury na...
Seznam domů s jedním až třemi byty navržených k prodeji dle Zásad postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně zastavěných pozemků a pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek
14/12/2000
18. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Seznam domů s jedním až třemi byty navržených...
Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok 2001
14/12/2000
8. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh investičního programu Městské části Praha 5 pro rok...
Záměr prodeje domů se 4 a více byty ze seznamu schváleného na 9. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 16.03.2000
14/12/2000
19. Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje domů se 4 a více byty...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě