Návrh usnesení MČ P5 k dokumentaci ” Celkové vyhodnocení návrhu US Smíchov – střed a Zásady regulace a uspořádání území ” zprac. ÚRM v září 1998 – Z 3/15
01/04/1999
18) Návrh usnesení MČ P5 k dokumentaci " Celkové vyhodnocení návrhu US Smíchov - střed...
Návrh na přidělení grantů ” Podaná ruka ” – Z 3/12
01/04/1999
15) Návrh na přidělení grantů ” Podaná ruka ” – Z 3/12 Z 3/15/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Návrh usnesení MČ P5 k dokumentaci ” Celkové vyhodnocení návrhu US Barrandov – Praha 5 a Zásady regulace a uspořádání území ” zpracované ÚRM v prosinci 1998 – Z 3/16
01/04/1999
19) Návrh usnesení MČ P5 k dokumentaci " Celkové vyhodnocení návrhu US Barrandov - Praha...
Návrh na přidělení grantů – ” Místo pro život ” – Z 3/13
01/04/1999
16) Návrh na přidělení grantů – ” Místo pro život ” – Z 3/13 Z 3/16/99 Obvodní zastupitelstvo...
Návrh na poskytnutí příspěvku ObÚ P5 pro pacienty Nemocnice následné péče Třebotov, trvale bydlící na území MČ P5 – Z 3/18
01/04/1999
21) Návrh na poskytnutí příspěvku ObÚ P5 pro pacienty Nemocnice následné péče Třebotov, trvale bydlící...
Schválení zápisu z 1. zasedání OZ P5 dne 30.11.1998
04/02/1999
Z 2/1/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 1. zasedání OZ Prahy...
Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6
04/02/1999
13) Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6 Z 2/13/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Návrh na ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999
04/02/1999
Z 2/2/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ...
Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek – Z 2/8
04/02/1999
15) Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků...
Schválení programu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999
04/02/1999
Z 2/3/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e navržený program 2. zasedání OZ...
Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú. Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci – Z 2/9
04/02/1999
16) Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú. Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci –...
Návrh změny Jednacího řádu OZ P5 – Z 2/1
04/02/1999
Z 2/4/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e Jednací řád OZ P5 se změnou:...
Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10
04/02/1999
17) Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10...
Návrh na zvolení stálé návrhové komise
04/02/1999
Z 2/5/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e stálou návrhovou komisi ve složení:...
Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5 – Z 2/12
04/02/1999
19) Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5 – Z 2/12 Z 2/19/99 Obvodní zastupitelstvo...
Zpráva Policie ČR a Městské policie
04/02/1999
Z 2/6/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vyslechnutím zprávy PČR a MP. Usnesení bylo...
Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13
04/02/1999
20) Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13 Z 2/20/99 Obvodní zastupitelstvo...
Představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP
04/02/1999
Z 2/7/99 Obvodní zastupitelstvo s c h v al u j e představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP...
Volba přísedících pro Obvodní soud pro P5 a Městský soud v Praze – Z 2/2
04/02/1999
8) Volba přísedících pro Obvodní soud pro P5 a Městský soud v Praze - Z...
Návrh zásad řešení náhrady mzdy a náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů OZ P5 na období prosinec 1998 a rok 1999 – Z 2/3
04/02/1999
Z 2/9/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrh zásad řešení náhrady...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě