Příspěvek na obnovu kulturní památky Klikovka
16/09/1999
22. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Příspěvek na obnovu kulturní památky Klikovka Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...
Přímý prodej – stavebního pozemku parc. č.  80 o výměře 203 m2, k. ú. Hlubočepy za cenu podle znal. posudku ve výši 387.730,– Kč – domu č.  p.  39, k. ú. Hlubočepy za hodnotu daně z převodu nemovitostí za cenu 117.931,– Kč to vše manželům Termerovým, Pod Žvahovem 56/39, Praha 5
16/09/1999
12. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej - stavebního pozemku parc. č. 80 o...
Schválení zápisu z 4. OZ, volba ověřovatelů zápisu 5. OZ, schválení EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE programu 5. OZ EEEEEEEEEEEEEE
16/09/1999
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 4. OZ, volba ověřovatelů zápisu 5....
Převzetí veřejných plastik do péče MČ Praha 5
16/09/1999
13. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Převzetí veřejných plastik do péče MČ Praha 5 Galerie...
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 1999
16/09/1999
2. Předkladatel: RNDr. Miroslav Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....
Nebytové prostory – Přehled o přidělených NP politickým stranám úkol ze 14. zasedání OR ze dne 22.6. 1999, č. usn. 14/537/99
16/09/1999
15. Předkladatel: O. Gál, radní Nebytové prostory - Přehled o přidělených NP politickým stranám úkol...
Návrh rozpočtových změn a opatření od 11.5.1999 do 30.7.1999
16/09/1999
3. Předkladatel: RNDr. Miroslav Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 11.5.1999 do 30.7.1999...
Přehled dlužníků v bytech a nebytových prostorách v domech svěřených do péče MČ Praha 5.
16/09/1999
16. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled dlužníků v bytech a nebytových prostorách v domech svěřených...
Návrh na humanitární pomoc – SOS Kosovo – 4/11
17/06/1999
14) Návrh na humanitární pomoc – SOS Kosovo – 4/11 Z 4/14/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I....
Návrh na přidělení sociálních grantů, II. etapa – r.1999 – 4/16
17/06/1999
19) Návrh na přidělení sociálních grantů, II. etapa - r.1999 - 4/16 Z 4/19/99 Obvodní...
Návrh na přímý prodej bytového domu čp.1893, Na Pláni 44, se stav.poz.par.č. 1953 a zahradou č.parc. 1954, k.ú. Smíchov – 4/28
17/06/1999
31) Návrh na přímý prodej bytového domu čp.1893, Na Pláni 44, se stav.poz.par.č. 1953 a...
ZŠ U Santošky 1/1007 – přiznání právní subjektivity – 4/12
17/06/1999
15) ZŠ U Santošky 1/1007 – přiznání právní subjektivity – 4/12 Z 4/15/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...
Výsledek výběrového řízení na podporu protidrogových aktivit (úkol OR 10/387/99) – 4/17
17/06/1999
20) Výsledek výběrového řízení na podporu protidrogových aktivit (úkol OR 10/387/99) - 4/17 Z 4/20/99...
Návrh prodeje bytového domu čp. 212, K Vodojemu 12, k.ú. Smíchov, družstvu oprávněných nájemců bytů – 4/29
17/06/1999
32) Návrh prodeje bytového domu čp. 212, K Vodojemu 12, k.ú. Smíchov, družstvu oprávněných nájemců...
Návrh na schválení složení redakční rady měsíčníku MČ P5 – 4/13
17/06/1999
16) Návrh na schválení složení redakční rady měsíčníku MČ P5 – 4/13 Z 4/16/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...
Prodej pozemků firmě IKEA č. parc. 322/10, 322/11, 322/12, 322/7, 323/6, , k.ú. Třebonice – 4/18
17/06/1999
21) Prodej pozemků firmě IKEA č. parc. 322/10, 322/11, 322/12, 322/7, 323/6, , k.ú. Třebonice...
Schválení zápisu z 3. zasedání OZ P5 dne 1.4.1999
17/06/1999
1) Schválení zápisu z 3. zasedání OZ P5 dne 1.4.1999 Z 4/1/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l...
Návrh na prodej bytového domu čp.1499, Na Zatlance čo. 12, k.ú. Smíchov, družstvu oprávněných nájemců bytů – 4/30
17/06/1999
33) Návrh na prodej bytového domu čp.1499, Na Zatlance čo. 12, k.ú. Smíchov, družstvu oprávněných...
Návrh na prodej id. 1/2 domu čp. 438, Cetyňská 9 s id. 1/2 stav. pozemku č.parc. 584 a id. 1/2 zahrady č.parc. 585, vše v k.ú. Košíře, třetí osobě – 4/20
17/06/1999
23) Návrh na prodej id. 1/2 domu čp. 438, Cetyňská 9 s id. 1/2 stav. pozemku č.parc. 584...
Prodej pozemku firmě IKEA – část pozemku č.parc. 162/1 – č. parc. 162/107, k.ú. Stodůlky – 4/19
17/06/1999
22) Prodej pozemku firmě IKEA - část pozemku č.parc. 162/1 - č. parc. 162/107, k.ú....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě