Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou v lokalitě “Starokošířská” Praha 5
02/12/1999
konané dne 2. 12. 1999 číslo usnesení 29. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Výstavba bytového...
Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec o výměře 825 m2 Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku v právní věci 6C 276/91 o vyklizení pozemku – mateřská škola Kudrnova, k. ú. Motol”
02/12/1999
8. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú....
Prodej bytového domu čp. 169, Slivenecká 3, se stav. pozemkem parc. č. 163, k. ú. Hlubočepy
02/12/1999
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 169, Slivenecká 3, se...
Žádost o prodej pozemků č.parc. 415/5 a 415/6 k.ú. Hlubočepy
02/12/1999
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemků č.parc. 415/5 a 415/6 k.ú....
Prodej domu č.  p.  517, stojící na stavebním pozemku parcel. č. 3095, k. ú. Smíchov, Kmochova 2, Praha 5, z vlastnictví obce – určení kupující strany
02/12/1999
20. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej domu č. p. 517, stojící na stavebním pozemku...
Žádost o prodej id. 1/2 pozemku parc. č.  538 v k. ú. Hlubočepy o celkové výměře 836 m2 – zahrady přilehlé k domu čp.  260, který je ve vlastnictví žadatele
02/12/1999
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 538...
Žádost o příspěvek na ošetřovací den obyvatel MČ Prahy 5 hospitalizovaných v nemocnici následné péče Třebotov
02/12/1999
21. Předkladatel: Mgr. Lucie Boubelíková Žádost o příspěvek na ošetřovací den obyvatel MČ Prahy 5...
Žádost Pražské energetiky, a. s. se sídlem Praha 10, Na  Hroudě 4 o  koupi pozemku parc. č. 1512/18 o výměře 12 m2 , k. ú. Košíře
02/12/1999
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Pražské energetiky, a. s. se sídlem Praha 10,...
Žádost o prodej id. 1/2 nemovitosti č. p.  2037 s id. 1/2 stav. pozemku parcel. č.  1169 a id 1/2 zahrady parcel. č.  1170, vše v k. ú. Smíchov, Nad Koulkou 1, Praha 5 z vlastnictví obce spoluvl. pí Šárové
02/12/1999
22. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej id. 1/2 nemovitosti č. p. 2037...
Prodej bytového domu čp. 36, Nádražní 70, se stav. pozemkem parc. č. 5025, k. ú. Smíchov
14/10/1999
4. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 36, Nádražní 70, se...
Žádost oprávněných nájemců bytů v bytových domech čp.  897 a 898 na nám. J.Machka čo. 17 a 18 o poskytnutí slevy z kupní ceny schválené na 24. zasedání OZ dne 17.2.1998 v rámci privatizace.
14/10/1999
5. Předkladatel: ing.P. Horák, zást. starosty Žádost oprávněných nájemců bytů v bytových domech čp. 897...
Žádost Vojenské ubytovací a stavební správy, Hradební 12, Praha 1 o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu valorizace nájemného za první tři čtvrtletí r. 1999 – pronájem NP čp. 2188, nám. 14. října 9, Praha 5
14/10/1999
6. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Vojenské ubytovací a stavební správy, Hradební 12, Praha...
Bývalé kino Maják – odpis pohledávek
14/10/1999
7. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Bývalé kino Maják - odpis pohledávek MČ Praha 5...
Návrh organizace dopravy v centrální části Smíchova
14/10/1999
2. Předkladatel: V. Zapletal, radní Návrh organizace dopravy v centrální části Smíchova Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...
Prodej nebytového prostoru s pozemkem parc. č. 445/4 o výměře 382 – přístavek ve dvoře v objektu Vltavská čp. 277, k. ú. Smíchov
14/10/1999
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej nebytového prostoru s pozemkem parc. č. 445/4 o...
Slavnostní vánoční a novoroční výzdoba a osvětlení ulic a Smíchovské radníce
14/10/1999
8. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Slavnostní vánoční a novoroční výzdoba a osvětlení ulic a Smíchovské radnice Obvodní...
Doplnění usnesení č.  Z 24/20/98 schváleného na 24.zasedání OZ konaném dne 17.2.1998.
14/10/1999
11. Předkladatel: ing.P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení č. Z 24/20/98 schváleného na 24.zasedání OZ...
Navýšení prostředků na obnovu povrchu chodníků z rozpočtu MČ P5
14/10/1999
10. Předkladatel: V. Zapletal, radní Navýšení prostředků na obnovu povrchu chodníků z rozpočtu MČ P5 Obvodní zastupitelstvo...
Doplnění usnesení Z 4/23/99 ze dne 17. června 1999 o jméno kupujícího – požadavek MHMP, OOM
14/10/1999
14. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Doplnění usnesení Z 4/23/99 ze dne 17. června 1999...
Grant: Kultura kolem nás – adventní a vánoční období
14/10/1999
12. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Grant: Kultura kolem nás – adventní a vánoční období Obvodní...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě