Návrh na udělení právní subjektivity vybraným ZŠ MČ Praha 5

16/09/1999
7. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Návrh na udělení právní subjektivity vybraným ZŠ MČ Praha 5...

Žádost o souhlas s úplatným převodem pozemku 4220/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5.

16/09/1999
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o souhlas s úplatným převodem pozemku 4220/1, k.ú....

Informace OBN o úhradě dluhů na nájemném a prominutí poplatků z prodlení

16/09/1999
14. Předkladatel: O. Gál, radní Informace OBN o úhradě dluhů na nájemném a prominutí poplatků z prodlení Obvodní zastupitelstvo...

Žádost o prodej id. 29/72 domu čp. 338, Štefánikova 41, s id. 29/72 stav. pozemku č. parc. 2995, vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví obce

16/09/1999
11. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej id. 29/72 domu čp. 338, Štefánikova...

Příspěvek na pomoc obětem zemětřesení v Turecku

16/09/1999
17. Předkladatel: O. Gál, radní Příspěvěk na pomoc obětem zemětřesení v Turecku Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I....

Přímý prodej – stavebního pozemku parc. č.  80 o výměře 203 m2, k. ú. Hlubočepy za cenu podle znal. posudku ve výši 387.730,– Kč – domu č.  p.  39, k. ú. Hlubočepy za hodnotu daně z převodu nemovitostí za cenu 117.931,– Kč to vše manželům Termerovým, Pod Žvahovem 56/39, Praha 5

16/09/1999
12. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej - stavebního pozemku parc. č. 80 o...

Příspěvek na obnovu kulturní památky Klikovka

16/09/1999
22. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Příspěvek na obnovu kulturní památky Klikovka Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...

Převzetí veřejných plastik do péče MČ Praha 5

16/09/1999
13. Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Převzetí veřejných plastik do péče MČ Praha 5 Galerie...

Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 1999

16/09/1999
2. Předkladatel: RNDr. Miroslav Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I....

Nebytové prostory – Přehled o přidělených NP politickým stranám úkol ze 14. zasedání OR ze dne 22.6. 1999, č. usn. 14/537/99

16/09/1999
15. Předkladatel: O. Gál, radní Nebytové prostory - Přehled o přidělených NP politickým stranám úkol...

Návrh rozpočtových změn a opatření od 11.5.1999 do 30.7.1999

16/09/1999
3. Předkladatel: RNDr. Miroslav Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 11.5.1999 do 30.7.1999...

Přehled dlužníků v bytech a nebytových prostorách v domech svěřených do péče MČ Praha 5.

16/09/1999
16. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled dlužníků v bytech a nebytových prostorách v domech svěřených...

Návrh na odměny neuvolněným členům OZ Praha 5 a aktivistům za činnost v komisích OR za III. čtvrtletí 1999

16/09/1999
4. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odměny neuvolněným členům OZ Praha 5 a...

Situační zpráva o plnění plánu oprav správních firem za 1. pololetí 1999

16/09/1999
18. Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Situační zpráva o plnění plánu oprav správních firem...

Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 za III. čtvrtletí 1999.

16/09/1999
5. Předkladatel : RNDr. Miroslav Škaloud, starosta Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5...

Informace k nemovitosti č.  p.  182 se stavebním pozemkem parcel. č. 2104, k. ú. Smíchov, Bieblova 15, Praha 5 – vyřazení domu z plánu oprav pro rok 1999 z důvodů zájmu o jeho koupi

16/09/1999
19. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace k nemovitosti č. p. 182 se stavebním pozemkem...

Návrh na udělení daru za mimořádně aktivní činnost ve prospěch MČ P5, poslanci Františku Brabcovi

16/09/1999
6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na udělení daru za mimořádně aktivní činnost ve...

Stavební záměr “Dostavba Radnice MČ Praha 5 – Štefanikova 13,15”

16/09/1999
20. Předkladatel: M. Jančík , zástupce starosty Stavební záměr "Dostavba Radnice MČ Praha 5 -...

Prodej bytového domu čp. 3141, Na Konvářce 26 se stav. pozemky parc. č. 784/2, 787/4 a pozemkem parc. č. 787/1, k. ú. Smíchov

16/09/1999
8. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 3141, Na Konvářce 26...

Návrh na zřízení Rady školy při ZŠ Nepomucká a jmenování zástupců MČ Praha 5 do této rady

16/09/1999
21. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Návrh na zřízení Rady školy při ZŠ Nepomucká a...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě