Schválení zápisu z 1. zasedání OZ P5 dne 30.11.1998
04/02/1999
Z 2/1/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 1. zasedání OZ Prahy...
Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6
04/02/1999
13) Návrh plánu investic správních firem pro rok 1999 – Z 2/6 Z 2/13/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Návrh na ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999
04/02/1999
Z 2/2/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 2. zasedání OZ...
Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek – Z 2/8
04/02/1999
15) Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty včetně pozemků...
Schválení programu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999
04/02/1999
Z 2/3/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e navržený program 2. zasedání OZ...
Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú. Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci – Z 2/9
04/02/1999
16) Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú. Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci –...
Návrh změny Jednacího řádu OZ P5 – Z 2/1
04/02/1999
Z 2/4/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e Jednací řád OZ P5 se změnou:...
Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10
04/02/1999
17) Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10...
Návrh na zvolení stálé návrhové komise
04/02/1999
Z 2/5/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e stálou návrhovou komisi ve složení:...
Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5 – Z 2/12
04/02/1999
19) Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5 – Z 2/12 Z 2/19/99 Obvodní zastupitelstvo...
Zpráva Policie ČR a Městské policie
04/02/1999
Z 2/6/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vyslechnutím zprávy PČR a MP. Usnesení bylo...
Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13
04/02/1999
20) Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13 Z 2/20/99 Obvodní zastupitelstvo...
Představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP
04/02/1999
Z 2/7/99 Obvodní zastupitelstvo s c h v al u j e představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP...
Volba přísedících pro Obvodní soud pro P5 a Městský soud v Praze – Z 2/2
04/02/1999
8) Volba přísedících pro Obvodní soud pro P5 a Městský soud v Praze - Z...
Návrh zásad řešení náhrady mzdy a náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů OZ P5 na období prosinec 1998 a rok 1999 – Z 2/3
04/02/1999
Z 2/9/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrh zásad řešení náhrady...
Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998 – Z 2/7
04/02/1999
14) Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.8.1998 do 31.10.1998 - Z 2/7 Z 2/14/99...
Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněných členů OZ P5 – Z 2/5
04/02/1999
11) Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněných členů OZ P5 – Z 2/5 Z 2/11/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...
Návrh na přímý prodej bytového domu čp.1755, Na Hřebenkách 18, k.ú. Smíchov – Z 2/11
04/02/1999
18) Návrh na přímý prodej bytového domu čp.1755, Na Hřebenkách 18, k.ú. Smíchov - Z...
Návrh darů pro neuvolněné členy OR P5 za volební období 1994 – 1998 – Z 2/4
04/02/1999
10) Návrh darů pro neuvolněné členy OR P5 za volební období 1994 – 1998 – Z 2/4...
Návrh na schválení p. Jiřího Metelce, předsedy kontrolní komise, uvolněným členem OZ po dobu 2 měsíců
04/02/1999
21) Návrh na schválení p. Jiřího Metelce, předsedy kontrolní komise, uvolněným členem OZ po dobu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě